AKTUELT   
  ARKIV   
  OM NGOFA   
  FISKEREGLER   
  FISKEPLASSER I 
GLOMMA
 
 
  FISKEPLASSER I 
AAGAARDSELVA
 
 
  FISKEKORT   
  ADKOMST   
  LAKSEBØRS   
  LINKER   
  RAPPORTER   
  SKJELLANALYSER   
  INFO-FOLDER   
  DRIFTSPLAN 08-18   
  VILLFISK ELLER  OPPDRETT?   
  GJENUTSETTING  AV FISK   
 
Powered by Vnett WEB 


   
 
 

FISKEREGLER


Rapporteringsplikt
Innrapportering av antall fiskedøgn er obligatorisk og er pålagt av myndighetene og gjelder alle som løser fiskekort. Blir det ikke innrapportert fiskedøgn etter avsluttet fiske, kan det bli en ekstrakostnad på 500 kr neste gang du/dere skal løse fiskekort. For rapportering av fiskedøgn les artikkel om rapportering under aktuelt.

Fisketider
Aagaardselva: Fra og med 1. juni til og med 31. august Hunnlaks fredet fra og med 15-8 og ut sesongen. (Nasjonal forskrift)

Glomma: Fra og med 20. juni til og med 31. august all villaks med fettfinne fredet hele sesongen. (Lokal bestemmelse)

All bruk av klepp er forbudt i begge elver Da hunnlaks er fredet. Påtreffes fisker med klepp kan denne bli bortvist fra elven. Ved gjentagelse vil fisker få inndratt fiskekortet for gjeldende sesong.

NB!: I 2018 vil den ordinære sportsfiskesesongen i Glomma avsluttes 31. august, på grunn av den vanskelige situasjonen for villaksen under Sarpsfossen, og fordi NGOFA ønsker å sikre tilstrekkelig vill stamfisk til klekkeridriften. Villaks med fettfinne vil være fredet i hele sesongen. Skulle mengden av oppdrettsfisk i elva tilsi det, vil NGOFA kunne åpne for fiske utelukkende etter oppdrett ut over 31. august. Det vil i så fall bli kunngjort her på nettsiden.

Kvoter i Glomma:
Det er en sesongkvote på 2 avlivet laks uten fettfinne, hvorav begge opp til 70 cm, for sesongen 2018. Når kvoten er nådd (avlivet laks) skal fisket avsluttes inntil ny sesong starter. Kvoten gjelder for den enkelte fisker og kan ikke overføres til andre. Fisk som settes ut regnes ikke i kvoten. Oppdrettsfisk skal avlives og vises på laksebørsen med bilde. Den regnes da ikke på kvoten.

Kvoter i Aagaardselva:
Vill hunnlaks over 70 cm er fredet hele sesongen (lokal regel). All vill hunnlaks er fredet fra 15.08.2018 kl 00:00 – 31.08.2018 kl 24:00 (nasjonal regel). Sesongkvote er 3 laks i fiskesesongen. Når kvoten er nådd (avlivet laks) skal fisket avsluttes inntil ny sesong starter. Kvoten gjelder for den enkelte fisker og kan ikke overføres til andre. Fisk som settes ut regnes ikke i kvoten. Oppdrettsfisk skal avlives og vises på laksebørsen med bilde. Den regnes da ikke på kvoten. All avlivet laks skal bekreftes med bilde og relevante opplysninger til laksebørs.

Laksebørs:
All fangst som avlives skal dokumenteres med navn, lengde, vekt, kjønn, satt ut eller avlivet, med eller uten fettfinne og bilde. Skjellprøve skal taes av all avlivet laks. Bilde kan også sendes inn av utsatt laks så sant det ikke går ut over laksens overlevelse. Innmelding av fangst skal gjøres fortløpende og senest innen et døgn etter fangst. Sendes som Sms/Mms til: 99 56 44 03/99 09 62 11 eller til E-post: fangstngofa@gmail.com

Redskapsbruk

Fangst av laks og sjøørret er bare tillatt med stang. Som agn er det bare tillatt å bruke mark, sluk, spinner, wobbler og flue. Bruk av søkke er kun tillatt ved markfiske. Det er kun tillatt å bruke én stang per person. Det er tillatt med inntil to agn per stang. Det er forbudt å bruke stang på en slik måte at fisken sannsynligvis vil krøkes. Stangen skal ikke forlates under fisket og foregå aktivt. Avstanden mellom krokstammen og krokspissen skal ikke være større enn 13 mm, for enkeltkrok ikke større enn 15 mm. Ved forskrift om redskap mv. ved laksefiske. Kapittel 2 paragraf 2. Det skal praktiseres nedstrøms bevegelig fiske der dette er mulig. Gå aldri ut nedenfor en annen fisker, med mindre dette er avtalt. Der det må praktiseres stasjonært fiske, skal det skiftes på etter 20 minutter dersom flere fiskere står i kø. All bruk av elektroniske hjelpemidler for å lokalisere fisk i elva er forbudt. Fredet laks som ikke kan settes ut igjen grunnet skade eller blødninger fra gjeller, skal avlives og leveres til fiskeoppsynet.
Tlf: 99 56 44 03 / 99 25 40 60 / 91 18 44 98

Barns fiske
Barn kan fiske på foresattes fiskekort med foresattes fiskeredskap under oppsyn av foresatt. Dette er ment som et opplæringsfiske. Den foresatte/voksne kan ikke fiske samtidig med den mindreårige, da fiskekortet kun gjelder for én stang. Hvis barn skal fiske alene, må han/hun ha eget, gyldig fiskekort.

Fiske fra båt
Fiske etter laks og sjøørret fra båt er bare tillatt i Glomma fra Sarpsfossen til Sandesund bru (E-6), og i Glomma i området ved Vamma. Ankring er tillatt, men båtfiskere skal vike for fiske fra land. Også for båtfiske gjelder regelen om en stang per person. Båtfiske er forbudt i Aagaardselva.

NB!: Fiske fra båt og bruk av klepp under fiske vil ikke være tillatt når det er innført fredning i elva. Ettersom vill laks er fredet i 2018, vil båtfiske og bruk av klepp altså være forbudt i Glomma hele sesongen.

Minstemål og utsettingsplikt
Laks og sjøørret under 35 cm skal settes varsomt ut igjen. Det samme gjelder for laks og sjøørret som er fanget utenom fisketidene, eller som er fanget på ulovlig redskap. Feilkroket fisk, det vil si fisk som er kroket bakenfor gjellelokkene, kan ikke beholdes av fisker, men skal innleveres til fiskeoppsynet. NGOFA henstiller alle fiskere om å sette ut igjen gytefarget hunnfisk.

Fluesone
I Aagaardselva er det i august måned spesielle fluesoner. Disse er merket med skilt. I disse sonene er heller ikke flue og dupp tillatt, kun fluefiske der fluesnøret utgjør kastevekten.

Båter, Aagaardselva
NGOFA har to båter som ligger på østre elvebredd ved Nedre/Øvre Holme. Båtene kan brukes til å komme over til holmene. En båt er prioritert for overfart til motsatt side av Wiren. Hvis begge båtene er i bruk er det bare å rope, så skal du bli hentet.

Ved brudd på fiskereglene kan fisker bli bortvist fra elvene NGOFA forvalter og eller bli ilagt et gebyr på inntil 3000 kr. Fisket kan da gjenopptas når gebyret er betalt, og eventuelt utestengelses perioden er ferdig.

Ved yterligere brudd vil fisker bli anmeldt til politiet.
 

 
       
    10 SISTE FANGSTER I ÅR

 
       
    GLOMMA:

Antall totalt: 0 (0 kg)
C&R: 0 (0 kg)
Uten fettfinne: 0 (0 kg)

 
    TOPP 10 I ÅR

 
       
    TOPP 10 SIDEN 2005

17,7 kg - Christer Hansen
15,5 kg - Tormod Svendsen
15,1 kg - Ansgar Gundersen
15 kg - Fred Trondsen
14,1 kg - Kim Johansen
13 kg - Lars Andre Johansen
13 kg - Morten Martiniussen
12 kg - Lars Andre Johansen
12 kg - Johnny Jensen
12 kg - Rune Askautrud
 
       
    AAGAARDSELVA:

Antall totalt: 0 (0 kg)
C&R: 0 (0 kg)
Uten fettfinne: 0 (0 kg)

 
    TOPP 10 I ÅR

 
       
    TOPP 10 SIDEN 2005

18 kg - Tor Fredrik Esplo
17,2 kg - Odin Bakkerud
17 kg - Tore Solgaard
15,7 kg - Stian Nicolaysen
15,5 kg - Stig O. Sætherbakken
15 kg - Ketil Edvardsen
14,5 kg - Daniel Lyczak
14,5 kg - Jack Olsen
14,5 kg - Ole Bastesen
14,4 kg - Fred Trondsen
 
       
    10 SISTE LINKER

Ny Nettside Ngofa
Glb vannføring Glomma
Betal fiskeravgift
Fangstbørs Numedalslågen
Norske Lakseelver
Utne camping
Mandalselva
Gjenutsetting, slik gjør du
Stjørdalselva
Hvordan er været?