AKTUELT   
  ARKIV   
  OM NGOFA   
  FISKEREGLER   
  FISKEPLASSER I 
GLOMMA
 
 
  FISKEPLASSER I 
AAGAARDSELVA
 
 
  FISKEKORT   
  ADKOMST   
  LAKSEBØRS   
  LINKER   
  RAPPORTER   
  SKJELLANALYSER   
  INFO-FOLDER   
  DRIFTSPLAN 08-18   
  VILLFISK ELLER  OPPDRETT?   
  GJENUTSETTING  AV FISK   
 
Powered by Vnett WEB 


   
 
 

For kjøp av fiskekort

For kjøp av fiskekort til Glomma og Aagaardselva, skal fisker som aksept av fiskeregler og gebyr, signere på fiskekortet.

For å få kjøpt fiskekort til elvene Glomma og Aagaardselva må man kunne forstå og gjøre seg forstått på norsk eller engelsk. Ved kjøp av fiskekort kan tolk også brukes, men da må en tolk også være til stede under fisket. Er ikke begge til stede under fisket vill fiskekortet bli inndratt.

Innrapportering av antall fiskedøgn er obligatorisk og er pålagt av myndighetene og gjelder alle som løser fiskekort. Blir det ikke innrapportert fiskedøgn etter endt fiske kan det bli en ekstrakostnad på fiskekortet året etter pålydende 500 kr.


Sesongkort, hele området, voksne 900,-
Sesongkort, hele området, ungdom (under 18 år) 500,-
Sesongkort ovenfor Sarpsfossen/Sølvstufoss, voksne 425,-
Sesongkort ovenfor Sarpsfossen/Sølvstufoss, ungdom 375,-
   
Døgnkort, hele området, voksne 250,-
Døgnkort, hele området, ungdom 150,-
   
3-døgnskort, hele området, voksne 500,-
3-døgnskort, hele området, ungdom 300,-Priser medlemmer 2018


Sesongkort, hele området, voksne 700,-
Sesongkort, hele området, ungdom 400,-
 

Medlemmer i jeger- og fiskerforeninger som er tilsluttet NGOFA, får kjøpe kort til noe reduserte priser. For å få rabatt må du være tilsluttet en av følgende foreninger:

Askim og Omegn JFF, Arbeidernes JFF Sarpsborg, Fredrikstad og Omegn JFF, Kråkerøy JFF, Moss og Omegn JFF, Moss og Våler JFF, Onsøy JFF, Sarpsborg og Omegn JFF, Skjeberg og Omegn JFF, Varteig JFF, Råde JFF.

Ikke alle disse foreningene har en kortselgende representant. Noen av våre utsalgssteder vil derfor også selge kort til medlemmer (se under). Fiskere som vil kjøpe kort til medlemspris, må framvise gyldig medlemskort i en av de nevnte foreningene.
For alt kortkjøp må fiskeren framvise gyldig kort for innbetalt fiskeravgift til staten (for tiden 272 kroner). Salget av fiskekort starter i slutten av mai måned hvert år.

Utsalgssted Sarpsborg:

     
  • m&m, Fiske & Fritid, Industriveien 19, tlf. 46812100
    Åpningstider: Mandag-torsdag 10-19, fredag 10-17, lørdag 10-14. (Selger også kort til medlemmer). Kun bruk av vipps for betaling.

Enkeltstående kortselgere (selger også til medlemmer):

•    Jack R. Olsen (tlf. 98 24 73 57), Kråkerøy JFF.
•    Tore Solgaard (tlf. 91 18 44 98), AJFF Sarpsborg.
•    Kjell C. Strand (tlf 99564403 ), NGOFA
•    Terje Arnseth (tlf. 99 25 40 60), Råde JFF.

NB! NGOFA gjør oppmerksom på at villaks med fettfinne er fredet i Glomma nedstrøms Sarpsfossen. Slik fisk skal settes skånsomt ut igjen. Skulle mengden av oppdrettsfisk i elva sent på sesongen tilsi det, vil NGOFA kunne åpne for fiske utelukkende etter oppdrett ut over 31. august. Det vil i så fall bli kunngjort her på nettsiden.

Ytterligere fredningsbestemmelser i begge elver kan bli innført underveis i sesongen. Vi er pålagt av myndighetene å gjennomføre en vurdering av gytebestanden i juli måned. Likeledes vil spesielle forhold, så som vannføring, kunne utløse begrensninger i fiske og redskapsbruk.

Vi minner også om at sportsfiskerne, også det etter krav fra myndighetene, er pålagt å ta skjellprøver av all avlivet fisk. Poser til bruk for dette skal være lagt ut i gapahuker langs elva, og vårt frivillige fiskeoppsyn vil også vanligvis ha med seg et antall slike poser. Skjellprøvene kan legges i merkede postkasser ved elva eller leveres kortselger/ fiskeoppsynet.

 

 
       
    10 SISTE FANGSTER I ÅR

Fred Trondsen
Eivind Myrvold
Frode Syversen
Fred Trondsen
Jim A. Olsen
Morten Pettersen
Frode Enger
Jim A. Olsen
Jim A. Olsen
Ulf Bergli
 
       
    GLOMMA:

Antall totalt: 115 (719,3 kg)
C&R: 97 (661,3 kg)
Uten fettfinne: 83 (557,7 kg)

 
    TOPP 10 I ÅR

12,8 kg - Geir Thorvaldsen
11,5 kg - Kjell C Strand
11,1 kg - Eivind Myrvold
11 kg - Geir Thorvaldsen
10,5 kg - Eivind Myrvold
10,5 kg - Kjell C Strand
10 kg - Ulf Andreassen
10 kg - Eivind Myrvold
10 kg - Pål Strandli
10 kg - Jim A. Olsen
 
       
    TOPP 10 SIDEN 2005

17,7 kg - Christer Hansen
15,5 kg - Tormod Svendsen
15,1 kg - Ansgar Gundersen
15 kg - Fred Trondsen
14,1 kg - Kim Johansen
13 kg - Morten Martiniussen
13 kg - Lars Andre Johansen
12,8 kg - Geir Thorvaldsen
12 kg - Rune Askautrud
12 kg - Lars Andre Johansen
 
       
    AAGAARDSELVA:

Antall totalt: 110 (738,3 kg)
C&R: 83 (579,5 kg)
Uten fettfinne: 2 (3,1 kg)

 
    TOPP 10 I ÅR

13,8 kg - Olaf Solberg
13 kg - Øystein Torp
12,3 kg - Aleksander Strandvik
12 kg - Tom Heiberg
11 kg - Rino Engebretsen
11 kg - Lars Søder
10,8 kg - Rino Engebretsen
10,5 kg - Fredrik Moller
10,2 kg - Pål Strandli
10 kg - Thomas Jesting
 
       
    TOPP 10 SIDEN 2005

18 kg - Tor Fredrik Esplo
17,2 kg - Odin Bakkerud
17 kg - Tore Solgaard
15,7 kg - Stian Nicolaysen
15,5 kg - Stig O. Sætherbakken
15 kg - Ketil Edvardsen
14,5 kg - Jack Olsen
14,5 kg - Ole Bastesen
14,5 kg - Daniel Lyczak
14,4 kg - Fred Trondsen
 
       
    10 SISTE LINKER

Vannføring i Aagaardselva
Ny Nettside Ngofa
Glb vannføring Glomma
Betal fiskeravgift
Fangstbørs Numedalslågen
Norske Lakseelver
Utne camping
Mandalselva
Gjenutsetting, slik gjør du
Hvordan er været?