AKTUELT   
  ARKIV   
  OM NGOFA   
  FISKEREGLER   
  FISKEPLASSER I 
GLOMMA
 
 
  FISKEPLASSER I 
AAGAARDSELVA
 
 
  FISKEKORT   
  ADKOMST   
  LAKSEBØRS   
  LINKER   
  RAPPORTER   
  SKJELLANALYSER   
  INFO-FOLDER   
  DRIFTSPLAN 08-18   
  VILLFISK ELLER  OPPDRETT?   
  GJENUTSETTING  AV FISK   
 
Powered by Vnett WEB 


   
 
 
- SETT UT IGJEN VILL HUNNLAKS!

(13. august 2010) NGOFA går nå ut med en oppfordring til fiskerne om å sette ut all vill hunnlaks i Aagaardselva og Glomma. I Glomma vil de ville hunnfiskene være fredet fra og med 1. september.   
 Det er viktig å behandle fisken forsiktig under gjenutsetting.

Det gjenstår i skrivende stund 10 dager av sesongen i Aagaardselva (24. august), og cirka en måned (15. september) i Glomma. I denne perioden ber NGOFA om at vill hunnfisk settes tilbake i elva.

- Vi har jo en generell oppfordring stående om at fiskerne setter ut igjen farget, vill hunnfisk. Nå forsterker vi henstillingen til å gjelde all vill hunnfisk, også den som måtte være blank, sier NGOFAs formann Kjell Cato Strand.

- Bakgrunnen er rett og slett at vi ønsker å sikre oss at vi når det gytebestandsmålet (GBM) som er satt for elvene våre. For Aagaardselva er dette satt til 54 gytende hunnfisk med en snittvekt på 5,0 kilo, sier han.

- I Aagaardselva har vi bak oss en sesong med jevnt god vannføring. Det har nok medført at ganske mye fisk har passert terskelen ved Sølvstufoss. Erfaringsmessig finner ikke denne fisken veien ned i Aagaardselva igjen for å gyte. Vi har derfor grunn til å tro at årets gytebestand allerede er betydelig tappet. Dette er en viktig grunn til at vi nå går ut med denne sterke henstillingen til fiskerne, sier Strand.

I Glomma vil de ville hunnene være fredet de to siste ukene av sesongen, i tidsrommet 1. – 15. september. Det betyr at da har fiskerne plikt til å sette slike fisker ut igjen.

- Vi er pålagt av myndighetene å følge føre var-prinsippet i forvaltningen. I Glomma er det riktig nok litt vanskeligere å anslå den totale mengden fisk på grunn av elvas størrelse. Men det vi vet er at innslaget av oppdrettsfisk i fangstene hittil i sesongen har vært skyhøyt. De to siste årene har det dessuten vært en viss oppgang av villfisk i Glomma helt på slutten av sesongen, og disse ønsker vi å beholde så mange som mulig av i elva fram mot gytetida. Hunnene er særlig verdifulle, det er som kjent de som bærer rogn. Dessuten kan hannfisker av en viss størrelse befrukte rogn fra mange hunner under gytingen, sier Strand.

For sportsfiskerne betyr dette at all fisk må håndteres forsiktig under landing. Klepp er selvfølgelig bannlyst, og man bør også unngå å bruke håv der dette er mulig. Dersom fisken må løftes, skal dette skje med støtte under buken – den skal altså ikke løftes etter halen. Ved gjenutsetting er det viktig å holde fisken på rett kjøl i vannet.

Les gjerne folderen fra NJFF som omhandler gjenutsetting, den ligger under linker i høyremargen her på nettsiden vår.

Roger Teig
Tilbake til arkiv

Tilbake til hovedsiden

 
       
    10 SISTE FANGSTER I ÅR

 
       
    GLOMMA:

Antall totalt: 0 (0 kg)
C&R: 0 (0 kg)
Uten fettfinne: 0 (0 kg)

 
    TOPP 10 I ÅR

 
       
    TOPP 10 SIDEN 2005

17,7 kg - Christer Hansen
15,5 kg - Tormod Svendsen
15,1 kg - Ansgar Gundersen
15 kg - Fred Trondsen
13 kg - Morten Martiniussen
13 kg - Lars Andre Johansen
12,8 kg - Geir Thorvaldsen
12 kg - Rune Askautrud
12 kg - Johnny Jensen
12 kg - Lars Andre Johansen
 
       
    AAGAARDSELVA:

Antall totalt: 0 (0 kg)
C&R: 0 (0 kg)
Uten fettfinne: 0 (0 kg)

 
    TOPP 10 I ÅR

 
       
    TOPP 10 SIDEN 2005

18 kg - Tor Fredrik Esplo
17,2 kg - Odin Bakkerud
17 kg - Tore Solgaard
15,7 kg - Stian Nicolaysen
15,5 kg - Stig O. Sætherbakken
15 kg - Ketil Edvardsen
14,5 kg - Jack Olsen
14,5 kg - Daniel Lyczak
14,5 kg - Ole Bastesen
14,4 kg - Trond Pettersen
 
       
    10 SISTE LINKER

Vannføring i Aagaardselva
Ny Nettside Ngofa
Glb vannføring Glomma
Betal fiskeravgift
Fangstbørs Numedalslågen
Norske Lakseelver
Utne camping
Mandalselva
Gjenutsetting, slik gjør du
Hvordan er været?