AKTUELT   
  ARKIV   
  OM NGOFA   
  FISKEREGLER   
  FISKEPLASSER I 
GLOMMA
 
 
  FISKEPLASSER I 
AAGAARDSELVA
 
 
  FISKEKORT   
  ADKOMST   
  LAKSEBØRS   
  LINKER   
  RAPPORTER   
  SKJELLANALYSER   
  INFO-FOLDER   
  DRIFTSPLAN 08-18   
  VILLFISK ELLER  OPPDRETT?   
  GJENUTSETTING  AV FISK   
 
Powered by Vnett WEB 


   
 
 
SESONGSTART MED GOD VANNFØRING

(27. mai 2010) I skrivende stund er vårflommen i gang for fullt, og vi ser ut til å være sikret god vannføring når laksesesongen i Aagaardselva starter ved midnatt tirsdag 1. juni.   
 Vi går mot en sesongåpning med god vannføring i Aagaardselva. Her Solifossen under maiflommen for to år siden.

– Det er bra med vann i Glommavassdraget i øyeblikket, og selv om flommen skulle kulminere nå, er det såpass mye vann i systemet oppover, at vi bør være sikret veldig gode fiskeforhold de første dagene og kanskje ukene av sesongen, sier Kjell Cato Strand, formann i NGOFA.

De siste par-tre dagene har vannføringen i Solbergfoss ligget på 1900-2000 kubikk, i Sarpsfossen 1700-1800 kubikk, og i Sølvstufoss i Aagaardselva på 140-150 kubikk. Alle tallene er godt over årsnormalen.
Den ferskeste prognosen fra NVE varsler stor vannføring i Nedre Glomma fram til helga, med bare små endringer. Vannstanden i Øyeren er litt synkende, men samtidig er den stigende i Mjøsa. Og fortsatt er det en god del snø i høyfjellet. Det skulle bety sakte synkende vannføring etter at flomtoppen er nådd.
Men som alltid vil vannføringen her nede hos oss utover i juni og juli være bestemt av været; av snøsmeltende varme i fjellet og av nedbør.

– Den vannføringen vi har i øyeblikket trekker uten tvil laksen opp i Aagaardselva, så når startskuddet går, står det ganske sikkert fisk på elva, mener Kjell Cato Strand.
Men han er ytterst forsiktig med å forutsi noe om sesongen som helhet.
– Laksetipping er en risikosport. Men vi kan vel nøkternt sett ikke regne med at sesongen blir noe bedre enn de siste to-tre årene, da Aagaardselva har ligget mellom 60 og 80 laks i årsfangst. Vi kan håpe, og vi kan bli overrasket. Men overraskelser kan slå begge veier, sier han.

NGOFA tar denne sesongen i bruk et nytt og noe endret fiskekort. Her vil fiskerne finne en ny rubrikk for gjenutsatt fangst, der fisk som settes levende ut i elva igjen skal føres opp. Avlivet fisk registreres som før. De som har sesongkort må dessuten føre opp antall døgn det er fisket, i så vel Aagaardselva som Glomma. Det siste vil for de flestes vedkommende bety antall fisketurer til elvene gjennom sesongen.
– Årsaken til endringene er nye krav fra myndighetene. Og siktemålet er selvfølgelig å kartlegge bestanden og fiskepresset på elvene så nøyaktig som mulig. Det gir et bedre grunnlag for forvaltning, sier Strand.

Fiskere som har vært vant til å kjøpe fiskekort hos Shell ved Solli, bør også merke seg at stasjonen ikke lenger er kortselger for NGOFA. I stedet har vi inngått avtale om kortsalg med Lundeby butikk og bensin, Statoil, på Sarpsborgveien i Råde. Du finner stasjonen ved å ta av E6 på den søndre avkjøringen og så kjøre mot Karlshus sentrum. For detaljer rundt NGOFAs kortsalg, kan du trykke på linken FISKEKORT i venstre marg på nettsiden vår.

Myndighetene krever også at det skal tas skjellprøver av all fisk i Glomma og Aagaardselva, da vassdraget er med i et spesielt overvåkingsprogram i regi av NINA, med sikte på å få sikrest mulig tall på innslaget av rømt oppdrettsfisk. Skjellprøveposer finnes i noen av gapahukene, og våre frivillige oppsynsmenn skal også dele ut poser. Oppsynsmennene tar også imot skjellprøver, og det er satt opp spesielle postkasser for innlevering ved mange av gapahukene.
Når det gjelder skjellprøver av fisk som gjenutsettes, ser NGOFA helst at dette ikke gjøres. Det vil være et ekstra stressmoment for en fisk som skal leve videre.
– I de tilfellene der det er mulig, tar vi derimot gjerne imot bilder av fisk som gjenutsettes. Dette fungerer som dokumentasjon overfor myndighetene. Men i praksis vil dette si at det må være minst to personer til stede. Fiskens opphold på land må gjøres så kort som mulig. Hensynet til fisken som skal ut i elva igjen, må alltid telle mest, sier Kjell Cato Strand.

De to siste sesongene har NGOFA gått inn med fredning av villfisk i både Glomma og Aagaardselva, og vi gjør oppmerksom på at dette i gitte situasjoner kan skje igjen.
– Vi er pålagt av myndighetene å gjøre en vurdering av gytebestanden i siste halvdel av juli. Er vi usikre på om det er nok fisk på elva til å oppfylle gytebestandsmålet, er vi nødt til å følge føre var-prinsippet, forklarer Strand, som uansett fredning eller ei oppfordrer fiskere til å sette gytefarget, vill hunnlaks tilbake i elva.

NGOFA har også i år en ganske omfattende dugnadsvirksomhet bak seg gjennom høst, vinter og vår. Det er blant annet lagt ut 50-60 tonn ny gytegrus, og det er bygget nye gyteormåder av varierende størrelse på flere steder i elva. Dessuten er rognkasseprosjektet videreført, og nå er forhåpentlig tusenvis av nye yngel klekket og klar for en næringsrik sommer i elva.

For fiskerne er det tilrettelagt langs elva nå den siste måneden. Noen av gapahukene har fått et strøk beis, det er ryddet stier og i Aagaardselva er det også ryddet noen nye fiskeplasser, blant annet ved Nedre Holme og ved kanoplassen i Valbrekkehølen.

Så da er det bare å ønske våre fiskere velkommen til en ny og spennende sesong. Tight lines!

Roger TeigTilbake til arkiv

Tilbake til hovedsiden

 
       
    10 SISTE FANGSTER I ÅR

 
       
    GLOMMA:

Antall totalt: 0 (0 kg)
C&R: 0 (0 kg)
Uten fettfinne: 0 (0 kg)

 
    TOPP 10 I ÅR

 
       
    TOPP 10 SIDEN 2005

17,7 kg - Christer Hansen
15,5 kg - Tormod Svendsen
15,1 kg - Ansgar Gundersen
15 kg - Fred Trondsen
13 kg - Morten Martiniussen
13 kg - Lars Andre Johansen
12,8 kg - Geir Thorvaldsen
12 kg - Rune Askautrud
12 kg - Johnny Jensen
12 kg - Lars Andre Johansen
 
       
    AAGAARDSELVA:

Antall totalt: 0 (0 kg)
C&R: 0 (0 kg)
Uten fettfinne: 0 (0 kg)

 
    TOPP 10 I ÅR

 
       
    TOPP 10 SIDEN 2005

18 kg - Tor Fredrik Esplo
17,2 kg - Odin Bakkerud
17 kg - Tore Solgaard
15,7 kg - Stian Nicolaysen
15,5 kg - Stig O. Sætherbakken
15 kg - Ketil Edvardsen
14,5 kg - Jack Olsen
14,5 kg - Daniel Lyczak
14,5 kg - Ole Bastesen
14,4 kg - Trond Pettersen
 
       
    10 SISTE LINKER

Vannføring i Aagaardselva
Ny Nettside Ngofa
Glb vannføring Glomma
Betal fiskeravgift
Fangstbørs Numedalslågen
Norske Lakseelver
Utne camping
Mandalselva
Gjenutsetting, slik gjør du
Hvordan er været?