AKTUELT   
  ARKIV   
  OM NGOFA   
  FISKEREGLER   
  FISKEPLASSER I 
GLOMMA
 
 
  FISKEPLASSER I 
AAGAARDSELVA
 
 
  FISKEKORT   
  ADKOMST   
  LAKSEBØRS   
  LINKER   
  RAPPORTER   
  SKJELLANALYSER   
  INFO-FOLDER   
  DRIFTSPLAN 08-18   
  VILLFISK ELLER  OPPDRETT?   
  GJENUTSETTING  AV FISK   
 
Powered by Vnett WEB 


   
 
 
HUSK ADGANGSKORT I STENBEKK

(26. mai 2010) Vi viderefører ordningen med at de som skal fiske på Glomma Papps område oppunder Sarpsfossen, må skaffe seg et eget elektronisk adgangskort. Har du adgangskort fra i fjor, må dette aktiveres på nytt. I år kan du ordne dette med en telefon.    
 Håving av laks i Høla. Her trenger du adgangskort i tillegg til fiskekort for å slippe til.

NGOFA og Glomma Papp har avtale om en ordning med egne adgangskort for laksefiskere som ønsker å fiske i Stenbekk-området i Glomma. NGOFA har bekostet en egen kortleser, og ordningen har nå fungert tilfredsstillende gjennom fem sesonger.

Nytt av året er at fiskere som har adgangskort fra tidligere sesonger, og således er registrert i bedriftens database, nå kan ringe Glomma Papp på tlf. 69 11 01 25 og få aktivert kortet for sesongen 2010, som starter 22. juni og avsluttes 15. september. Man må selvfølgelig henvende seg innenfor bedriftens kontortid (08-15.30) og Glomma Papp ber om at fornyelse via telefon skjer innen 25. juni.

– Vi håper dette blir en smidigere løsning, både for bedriften og for fiskerne, sier NGOFAs formann Kjell Cato Strand.
Han minner om at de som ringer for å fornye adgangskortet selvfølgelig også må ha fiskekort og kort for betalt fiskeravgift i orden, og varsler at NGOFAs oppsynsmenn vil utføre litt flere kontroller enn fiskerne har vært vant til i Stenbekk-området.

Nye fiskere må som tidligere skaffe seg adgangskort ved personlig oppmøte i Glomma Papps administrasjon. Dette må også skje i kontortiden som nevnt ovenfor, og man må ha med seg fiskekortet, kort for betalt fiskeravgift og gyldig legitimasjon.

NB! Vi gjør oppmerksom på at det i år ikke vil være mulig å få utstedt nye adgangskort i ukene 27, 28, 29, 30, 31 og 32 – nærmere bestemt i et tidsrom på seks uker, fra og med mandag 5. juli og fram til mandag 16. august. Dette på grunn av ferieavvikling hos Glomma Papp. Utenom denne tiden må også nye fiskere regne med noe ventetid.

Vi har tidligere hatt et par ubehagelige opptrinn i forbindelse med ferieperioden, da fiskere ikke fikk utstedt adgangskort fordi bedriften ikke hadde autorisert personell til stede. Noen opptrådte da ufint overfor bedriftens ansatte. Dette håper vi å unngå i framtiden. Vi minner om at vi som laksefiskere er gjester på bedriftens område, og at vi må oppføre oss deretter – med høflighet og folkeskikk.
Slik oppførsel som nevnt ovenfor er helt uakseptabel, og skulle dette forekomme igjen kan det medføre inndragning av fiskekort og adgangsnekt til industriområdet for påfølgende år.

Adgangskortet er utstyrt med bilde og personlig kode. Det er strengt personlig og kan bare benyttes av den det er utstedt til. Det er altså ikke tillatt å ta med seg andre personer inn på området. Laksefiskere har heller ikke lov til å passere inn eller ut samtidig som det kjører biler gjennom porten. Vi skal dra vårt eget personlige kort og taste kode hver gang. Dette fordi bedriften av sikkerhetshensyn til enhver tid skal ha oversikt over hvem som befinner seg inne på området.

NGOFAs fiskeoppsyn vil kontrollere at fiskere har både gyldig fiskekort og adgangskort. Personer som mangler begge, vil selvfølgelig bli bortvist. Det samme gjelder dersom ett av kortene mangler, selv om det andre kortet skulle være gyldig. Ved misbruk av ordningen vil så vel adgangskort som fiskekort kunne inndras.


Styret i NGOFA
Tilbake til arkiv

Tilbake til hovedsiden

 
       
    10 SISTE FANGSTER I ÅR

 
       
    GLOMMA:

Antall totalt: 0 (0 kg)
C&R: 0 (0 kg)
Uten fettfinne: 0 (0 kg)

 
    TOPP 10 I ÅR

 
       
    TOPP 10 SIDEN 2005

17,7 kg - Christer Hansen
15,5 kg - Tormod Svendsen
15,1 kg - Ansgar Gundersen
15 kg - Fred Trondsen
13 kg - Morten Martiniussen
13 kg - Lars Andre Johansen
12,8 kg - Geir Thorvaldsen
12 kg - Rune Askautrud
12 kg - Johnny Jensen
12 kg - Lars Andre Johansen
 
       
    AAGAARDSELVA:

Antall totalt: 0 (0 kg)
C&R: 0 (0 kg)
Uten fettfinne: 0 (0 kg)

 
    TOPP 10 I ÅR

 
       
    TOPP 10 SIDEN 2005

18 kg - Tor Fredrik Esplo
17,2 kg - Odin Bakkerud
17 kg - Tore Solgaard
15,7 kg - Stian Nicolaysen
15,5 kg - Stig O. Sætherbakken
15 kg - Ketil Edvardsen
14,5 kg - Jack Olsen
14,5 kg - Daniel Lyczak
14,5 kg - Ole Bastesen
14,4 kg - Trond Pettersen
 
       
    10 SISTE LINKER

Vannføring i Aagaardselva
Ny Nettside Ngofa
Glb vannføring Glomma
Betal fiskeravgift
Fangstbørs Numedalslågen
Norske Lakseelver
Utne camping
Mandalselva
Gjenutsetting, slik gjør du
Hvordan er været?