AKTUELT   
  ARKIV   
  OM NGOFA   
  FISKEREGLER   
  FISKEPLASSER I 
GLOMMA
 
 
  FISKEPLASSER I 
AAGAARDSELVA
 
 
  FISKEKORT   
  ADKOMST   
  LAKSEBØRS   
  LINKER   
  RAPPORTER   
  SKJELLANALYSER   
  INFO-FOLDER   
  DRIFTSPLAN 08-18   
  VILLFISK ELLER  OPPDRETT?   
  GJENUTSETTING  AV FISK   
 
Powered by Vnett WEB 


   
 
 
ALL VILLAKS FREDES I GLOMMA

(28. juli 2009) All villaks, så vel hannfisk som hunnfisk, er fredet i Glomma fra og med lørdag 1. august. Bakgrunnen er svak oppgang.   
 Fra og med lørdag 1. august skal all villaks gjenutsettes i Glomma.

– Årets oppgang i Glomma har hittil vært svak, og det ser dessverre ikke ut til å være bedring i sikte. For å sikre oss en gytebestand av villfisk til høsten, ser vi oss derfor nødt til å gå inn med dette tiltaket, sier NGOFAs formann Kjell Cato Strand.

Villaksen i Glomma er under press fra flere hold:
•Det har i mange år vært et skyhøyt innslag av oppdrettslaks i elva.
•Det er få gode gyteplasser. På grunn av forurensning fra industrien er gode plasser de siste årene nedslammet og ødelagt.
•Kraftregulantenes brå og ofte uforutsette vannstandsendringer under Sarpsfossen gjør naturlig reproduksjon svært vanskelig.

– NGOFA jobber jo kontinuerlig med å bedre disse forholdene. Vi jobber også for å få på plass et klekkeri fordi vi ser at villaksen i Glomma har det så vanskelig at den trenger hjelp for å reprodusere. Men før disse negative forholdene er snudd i riktig retning, har vi ikke andre redskaper enn å begrense beskatningen av villfisken. Vi beklager selvfølgelig at sportsfisket blir lidende, men dette er altså det eneste kortsiktige virkemiddelet vi har, sier Strand.

NGOFA håper at dette tiltaket vil bidra til at det vil finnes tilstrekkelig med villfisk på de få gjenværende gyteplassene til å møte konkurransen fra oppdrettsfisken. Og vi vil selvfølgelig fortsette det kontrollerte fisket i fredningssonen etter sesongslutt den 15. september for å luke ut oppdrettslaks.

NGOFA har et par år drevet med utsetting av befruktet rogn i kasser under Sarpsfossen. I fjor høst ble det satt ut ca. 15.000 rogn i Stenbekk-området. I begynnelsen av januar ble tre fjerdedeler ødelagt på grunn av en hurtig nedkjøring av vannet, som førte til at kassene sto på tørt land i 10 minusgrader.
– Et eksempel som viser at den eneste farbare veien i Glomma er bygging og drift av et klekkeri, sier Kjell Cato Strand.

For sportsfiskerne betyr fredningen altså at fra og med lørdag skal all vill laks settes skånsomt ut igjen. Det betyr også at fisken må håndteres forsiktig under landing. Klepp er selvfølgelig bannlyst, og man bør også unngå å bruke håv der dette er mulig. Dersom fisken må løftes, skal dette skje med støtte under buken – den skal altså ikke løftes etter halen. Ved gjenutsetting er det viktig å holde fisken på rett kjøl i vannet.
Les gjerne folderen fra NJFF som omhandler gjenutsetting, den ligger under linker i høyremargen her på nettsiden vår.

I tilfeller der villfisk er så skadet at det strider mot dyrehelsehensyn å sette den tilbake i elva, og den således må avlives, pålegges fiskeren plikt til å underrette fiskeoppsynet umiddelbart. Slik fisk skal, i likhet med reglene som gjelder for feilkroket fisk, innleveres til fiskeoppsyn. Fiskeren skal altså ikke kunne beholde en slik fisk selv.

Dersom fiskeoppsyn påtreffer fisker som har avlivet villfisk, vil fisken bli beslaglagt.

NGOFA vil sørge for å informere om fredningen gjennom oppslag ved P-plasser og gapahuker. Noen steder vil du også finne plakater som illustrerer de mest vanlige forskjellene mellom villaks og oppdrettslaks. Vi bringer også noen av dem her, i tekst:

Kjennetegn villaks:
Symmetrisk og velproporsjonert kroppsform. Torpedoformet.
Få prikker under sidelinjen.
Rette og velformede finner uten sammenvokste stråler. V-formet avslutning på halefinne.
Gjellelokk slutter tett inntil.

Kjennetegn oppdrettslaks:
Ofte mer plump og «oppblåst» kroppsform.
Kan ha høyere antall prikker under sidelinjen.
Kraftig reduserte og forkrøplede finner. Forreste stråler på rygg- og brystfinner er ofte sammenvokste eller skjeve.
Skader på halefinne. Denne kan ha deformasjoner og rene sliteskader fra merdene, være flisete og avrundet, i noen tilfeller som en padleåre.
Gjellelokk kan være forkortet og skaper glippe i bakkant. Gjellelokk har ofte hakk og skader.

Roger Teig
Tilbake til arkiv

Tilbake til hovedsiden

 
       
    10 SISTE FANGSTER I ÅR

 
       
    GLOMMA:

Antall totalt: 0 (0 kg)
C&R: 0 (0 kg)
Uten fettfinne: 0 (0 kg)

 
    TOPP 10 I ÅR

 
       
    TOPP 10 SIDEN 2005

17,7 kg - Christer Hansen
15,5 kg - Tormod Svendsen
15,1 kg - Ansgar Gundersen
15 kg - Fred Trondsen
13 kg - Morten Martiniussen
13 kg - Lars Andre Johansen
12,8 kg - Geir Thorvaldsen
12 kg - Rune Askautrud
12 kg - Johnny Jensen
12 kg - Lars Andre Johansen
 
       
    AAGAARDSELVA:

Antall totalt: 0 (0 kg)
C&R: 0 (0 kg)
Uten fettfinne: 0 (0 kg)

 
    TOPP 10 I ÅR

 
       
    TOPP 10 SIDEN 2005

18 kg - Tor Fredrik Esplo
17,2 kg - Odin Bakkerud
17 kg - Tore Solgaard
15,7 kg - Stian Nicolaysen
15,5 kg - Stig O. Sætherbakken
15 kg - Ketil Edvardsen
14,5 kg - Jack Olsen
14,5 kg - Daniel Lyczak
14,5 kg - Ole Bastesen
14,4 kg - Trond Pettersen
 
       
    10 SISTE LINKER

Vannføring i Aagaardselva
Ny Nettside Ngofa
Glb vannføring Glomma
Betal fiskeravgift
Fangstbørs Numedalslågen
Norske Lakseelver
Utne camping
Mandalselva
Gjenutsetting, slik gjør du
Hvordan er været?