AKTUELT   
  ARKIV   
  OM NGOFA   
  FISKEREGLER   
  FISKEPLASSER I 
GLOMMA
 
 
  FISKEPLASSER I 
AAGAARDSELVA
 
 
  FISKEKORT   
  ADKOMST   
  LAKSEBØRS   
  LINKER   
  RAPPORTER   
  SKJELLANALYSER   
  INFO-FOLDER   
  DRIFTSPLAN 08-18   
  VILLFISK ELLER  OPPDRETT?   
  GJENUTSETTING  AV FISK   
 
Powered by Vnett WEB 


   
 
 
SKJELLPRØVER AV ALL LAKS

(27. mai 2012) Husk obligatorisk skjellprøvetaking av all laks som fanges i Aagaardselva og Glomma denne sesongen.   
 Skjellprøvetaking under fiske etter oppdrettsfisk under Sarpsfossen. Ulf Andreassen og Steinar Jacobsen i aksjon.

Det betyr at dersom du får en laks i en av våre elver, plikter du å ta skjellprøve og levere inn denne. Prøvene vil så bli analysert etter sesongen.

– Vi er oppfordret av fiskeforvalter Leif R. Karlsen i Østfold om å innføre denne ordningen. Bakgrunnen er selvfølgelig primært det høye innslaget av oppdrettsfisk vi i flere år har hatt i Glomma, men også erfaringene fra Aagaardselva. Det forteller oss at situasjonen i begge elvene må overvåkes tett, og skjellprøver er den beste måten å gjøre dette på, sier NGOFA-formann Kjell Cato Strand.

Han presiserer at skjellprøvetaking også kan gi mange svar i tillegg til å skille mellom oppdrett og villfisk. Skjellene forteller også mye om villfisken. De kan brukes til å bestemme alder på utvandrende smolt, hvor mange år fisken har beitet i havet før den returnerer til elva, og om den har gytevandret mer enn én gang. Ny teknologi gjør det også mulig å DNA-analysere skjellene.
– Kort sagt gir omfattende testing av skjellprøver oss et bedre grunnlag for å drive forvaltning, sier Strand.

Rent praktisk blir ordningen slik at det plasseres ut skjellprøveposer i gapahukene. På posene står det angitt hvor på fisken prøvene skal tas: på bakkroppen over sidelinjen, i området mellom gattfinnen og fettfinnen. Det står også et skjema trykket på posen, med rubrikker for alle data som trengs: Art, fangststed (elv), kjønn, lengde, vekt, dato etc. For å sikre et godt analyseresultat må det legges minst 8-10 skjell i posen.

Når prøven er tatt og dataene fylt ut, skal posen legges i egne postkasser. Disse er godt synlige og er plassert enten ved adkomst til fiskeplassen eller i gapahukene.

Noen steder vil fiskerne ikke finne verken poser eller postkasser. Dette gjelder blant annet ved Gripen i Glomma, der NGOFA har svært dårlige erfaringer med hærverk og ødeleggelser. Her er poser og kasse for levering plassert inne på Glomma Papps område ved Stenbekk.

– Men vi har et stort korps av frivillige oppsynsmenn langs elvene våre, og disse blir nøkkelpersoner i skjellprøveordningen. Fiskere kan ved å henvende seg til disse få utlevert poser på forhånd, og ferdig utfylte poser kan også leveres inn igjen til oppsynsmennene hvis man er på steder der det ikke står kasser i nærheten, sier Kjell Cato Strand.

– Og dersom noen skulle havne i en situasjon der man får en fisk uten at man har poser, eller uten at det finnes verken kasser eller oppsynsmenn i nærheten, kan man til nød ta prøven, brette skjellene forsiktig inn i et papir og notere ned dataene. Så kan prøven leveres senere, enten via postkassene eller en oppsynsmann, legger han til.

Strand understreker at det er viktig at fiskerne samvittighetsfullt følger opp ordningen, og på denne måten hjelper NGOFA i arbeidet for å sikre en best mulig forvaltning av laksestammen i Glomma og Aagaardselva.

Roger Teig
Tilbake til arkiv

Tilbake til hovedsiden

 
       
    10 SISTE FANGSTER I ÅR

 
       
    GLOMMA:

Antall totalt: 0 (0 kg)
C&R: 0 (0 kg)
Uten fettfinne: 0 (0 kg)

 
    TOPP 10 I ÅR

 
       
    TOPP 10 SIDEN 2005

17,7 kg - Christer Hansen
15,5 kg - Tormod Svendsen
15,1 kg - Ansgar Gundersen
15 kg - Fred Trondsen
13 kg - Morten Martiniussen
13 kg - Lars Andre Johansen
12,8 kg - Geir Thorvaldsen
12 kg - Rune Askautrud
12 kg - Johnny Jensen
12 kg - Lars Andre Johansen
 
       
    AAGAARDSELVA:

Antall totalt: 0 (0 kg)
C&R: 0 (0 kg)
Uten fettfinne: 0 (0 kg)

 
    TOPP 10 I ÅR

 
       
    TOPP 10 SIDEN 2005

18 kg - Tor Fredrik Esplo
17,2 kg - Odin Bakkerud
17 kg - Tore Solgaard
15,7 kg - Stian Nicolaysen
15,5 kg - Stig O. Sætherbakken
15 kg - Ketil Edvardsen
14,5 kg - Jack Olsen
14,5 kg - Daniel Lyczak
14,5 kg - Ole Bastesen
14,4 kg - Trond Pettersen
 
       
    10 SISTE LINKER

Vannføring i Aagaardselva
Ny Nettside Ngofa
Glb vannføring Glomma
Betal fiskeravgift
Fangstbørs Numedalslågen
Norske Lakseelver
Utne camping
Mandalselva
Gjenutsetting, slik gjør du
Hvordan er været?