AKTUELT   
  ARKIV   
  OM NGOFA   
  FISKEREGLER   
  FISKEPLASSER I 
GLOMMA
 
 
  FISKEPLASSER I 
AAGAARDSELVA
 
 
  FISKEKORT   
  ADKOMST   
  LAKSEBØRS   
  LINKER   
  RAPPORTER   
  SKJELLANALYSER   
  INFO-FOLDER   
  DRIFTSPLAN 08-18   
  VILLFISK ELLER  OPPDRETT?   
  GJENUTSETTING  AV FISK   
 
Powered by Vnett WEB 


   
 
 
STEINSETTING VED LANGHØLEN

(12. januar 2009) Elvebredden ved Langhølen i Aagaardselva er i disse dager forsterket med steinmasser. For laksefisket behøver ikke det være negativt.   
 Steinmassene skal forsterke den vestre elvebredden ved Langhølen.

Grunneier ved Soli Brug, Dørje Berg, har nå på nyåret fylt på steinmasser for å forsterke elvebredden på vestsiden av elva ved Langhølen. Her har elva i flere år gravd seg inn, og det som står igjen av steinmurer og ruiner fra sagbruksdriften ved Soli har vært truet. Så sent som i fjor høst raste nye steinblokker ut i elva.

– Det har lenge vært åpenbart at noe måtte gjøres her. Og for sportsfisket sin del behøver ikke dette være negativt. Snarere tvert imot, sier NGOFAs formann Kjell Cato Strand. – Langhølen fiskes jo mest fra østsiden, og elvas graving på vestsiden har ført til at det de siste årene er blitt ei bakevje inn mot østsiden på stor sommervannføring. Dette er en populær tidligplass for fluefiskerne, og bakevja har vært litt problematisk å håndtere. Nå håper vi at utfyllingen skal gi en mer stabil, glatt strøm ut av hølen, sier han.

Elvas graving har gjort de ytterste delene av ruinene svært ustabile. Ruinene er over 150 år gamle og står i dag som et minne om aktiviteten på Soli. Arbeidet gjøres i forbindelse med at det utføres et større ryddings- og planeringsarbeid på området mellom bygningene på Soli Brug og elva ved vannhjulet. Her har det tidligere vært sauebeite, men nå når husdyrene er borte gror området raskt til. Dørje Berg opplyser at det er et ønske om å bevare et kulturlandskap som ligger bak. I dette området skal det nå sås til eng for grasproduksjon. Det er i første rekke steinmasser herfra som brukes til utfyllingen ved Langhølen.

Arbeidene skjer i samråd med LMF-etaten i Sarpsborg kommune, og fiskeforvalter Leif R. Karlsen i Østfold har også vært på befaring på stedet. Grunneier Dørje Berg opplyser at det senere kan bli aktuelt å utbedre elveforbygningen på elvas vestside på hele strekningen ved Langhølen for å forhindre uønsket erosjon. Da kan det også bli aktuelt å ta steinmasser fra elva, eksempelvis fra Sollifossen. Dette vil i så fall bli gjort i samråd med myndighetene; NVE, fylkeskommunen og kommunen.

Roger Teig
Tilbake til arkiv

Tilbake til hovedsiden

 
       
    10 SISTE FANGSTER I ÅR

 
       
    GLOMMA:

Antall totalt: 0 (0 kg)
C&R: 0 (0 kg)
Uten fettfinne: 0 (0 kg)

 
    TOPP 10 I ÅR

 
       
    TOPP 10 SIDEN 2005

17,7 kg - Christer Hansen
15,5 kg - Tormod Svendsen
15,1 kg - Ansgar Gundersen
15 kg - Fred Trondsen
13 kg - Morten Martiniussen
13 kg - Lars Andre Johansen
12,8 kg - Geir Thorvaldsen
12 kg - Rune Askautrud
12 kg - Johnny Jensen
12 kg - Lars Andre Johansen
 
       
    AAGAARDSELVA:

Antall totalt: 0 (0 kg)
C&R: 0 (0 kg)
Uten fettfinne: 0 (0 kg)

 
    TOPP 10 I ÅR

 
       
    TOPP 10 SIDEN 2005

18 kg - Tor Fredrik Esplo
17,2 kg - Odin Bakkerud
17 kg - Tore Solgaard
15,7 kg - Stian Nicolaysen
15,5 kg - Stig O. Sætherbakken
15 kg - Ketil Edvardsen
14,5 kg - Jack Olsen
14,5 kg - Daniel Lyczak
14,5 kg - Ole Bastesen
14,4 kg - Trond Pettersen
 
       
    10 SISTE LINKER

Vannføring i Aagaardselva
Ny Nettside Ngofa
Glb vannføring Glomma
Betal fiskeravgift
Fangstbørs Numedalslågen
Norske Lakseelver
Utne camping
Mandalselva
Gjenutsetting, slik gjør du
Hvordan er været?