AKTUELT   
  ARKIV   
  OM NGOFA   
  FISKEREGLER   
  FISKEPLASSER I 
GLOMMA
 
 
  FISKEPLASSER I 
AAGAARDSELVA
 
 
  FISKEKORT   
  ADKOMST   
  LAKSEBØRS   
  LINKER   
  RAPPORTER   
  SKJELLANALYSER   
  INFO-FOLDER   
  DRIFTSPLAN 08-18   
  VILLFISK ELLER  OPPDRETT?   
  GJENUTSETTING  AV FISK   
 
Powered by Vnett WEB 


   
 
 
SETTER UT TUSENVIS AV ROGN

(18. november 2008) NGOFA har de siste to, tre ukene plassert ut over 45.000 befruktede rogn i Glomma og Aagaardselva. Fjorårets forsøksprosjekt med rognkasser videreføres og utvides kraftig i år.   
 UTLEGGING: Kjell Cato Strand (t.v.) og Morten Løkken fyller rogn i en av kassene som settes ut i Stenbekk-området i Glomma. FOTO: LEIF ROGER KARLSEN

I Aagaardselva er det lagt ut omtrent 20.000 rogn fordelt på ni kasser i laksetrappa i Sølvstufoss. I tillegg er det plassert ut omtrent 10.000 rogn rett i elvegrusen på utvalgte plasser litt lenger ned i elva. Her har NGOFA på dugnad laget nye, små grushauger som rogna blir lagt i.

– I de øvre deler av Aagaardselva fra Sølvstufoss og ned til Hyttebrekket er det stor mangel på naturlige gyteplasser. Det er rett og slett ikke nok grus her oppe, sier NGOFAs Kjell Cato Strand.

Dette ble ettertrykkelig dokumentert da NGOFA tidligere i måneden ved hjelp av dykkere registrerte gytegroper i elva (se egen artikkel under NYHETER og rapport under RAPPORTER i margen til venstre på nettsiden). Nødhjelpen i form av utsetting av befruktet rogn er derfor konsentrert om disse delene av elva.

Noe rundt 30.000 befruktede rogn ekstra er altså tilført elva i høst, og nå blir det spennende å se på effekten. – Fjorårets prosjekt, da det ble satt ca 5.000 rogn i kasser i laksetrappa, så ut til å ha en positiv virkning. Vi så mye yngel i trappa etter klekkingen, og el-målinger øverst i elva i høst tyder også på at de øvre delene av elva er tilført yngel (se RAPPORTER), sier Strand.

I Glomma, med sine store vannmasser, er effektene av rognkassene vanskeligere å dokumentere. Det ble i fjor satt ca 5.000 rogn fordelt på tre kasser i Stenbekk-området. Etter den kraftige vårflommen var kassene borte. Dersom klekkingen var vellykket, er det også uvisst hvor mye av yngelen som har overlevd. Det ble observert noe yngel i området tidlig på sommeren, men etter at regulantene hadde hatt en serie brå og ukontrollerte nedkjøringer av vannet, der vannstanden plutselig ble redusert med inntil halvannen meter, var det ingen yngel å se.

– Til tross for dette har NGOFA valgt å satse på rognkasser i Glomma også i høst. Her vil det bli satt om lag 15 kasser med til sammen 30.000 rogn, hvis alt går etter planen. Noe over 15.000 rogn er allerede plassert ut, og i disse dager venter vi på at den siste hunnfisken skal bli moden. Det er en stor hunn med omtrent 14-15.000 rogn i seg, men hun har ikke vært villig til å la seg stryke ennå, sier Strand.

Parallelt med rognkasseprosjektet fortsetter NGOFA å tilføre Aagaardselva ny gytegrus. I år er 55 tonn ny grus lagt ut, og på to år er elva tilført mellom 70 og 80 tonn (se egne artikler).

– Det er i hvert fall oppløftende å se at dette tiltaket virker, sier Strand. – Jeg var oppe i elva nå i helgen og aktiviteten var enorm, både på de nye og på de gamle, naturlige gyteplassene. På den nye plassen ved Vaier’n talte dykkerne 10 gytegroper den 5. november. Nå var det full fart, og den svære grushaugen så ut til å være snudd og vendt på flere ganger, sier han. – Sjøl har jeg ikke sett så mye gytefisk i Aagaardselva siden 90-tallet, legger han til.

Med mye fisk som konkurrerer om noen få, gode arealer, betyr det selvfølgelig at de til en viss grad ødelegger for hverandre. Ny fisk kommer til, gyter oppå og graver der det er gytt tidligere.

– Det forteller oss at vi er på etterskudd i forhold til mengden laks som står i elva, og utleggingen av ny gytegrus må bare fortsette. Det blir mange, mange tonn ny grus neste år også, lover NGOFA-formann Kjell Cato Strand.

Roger Teig


STRYKING: Ole Kristian Skaar (t.h.) og Morten Løkken stryker en av hunnfiskene fra klekkeriet på Bekkhus. FOTO: HARALD ANDERSEN


SOLID: Kassene som settes ut i Glomma, lenkes nå med kjetting. Fjorårets tre kasser forsvant i flommen. FOTO: LEIF ROGER KARLSEN


RETT I GRUSEN: I Aagaardselva settes noe befruktet rogn rett i elva, i nye grushauger der de naturlige gyteforholdene er dårlige. Kjell Cato Strand (t.v.) og Terje Arnseth i aksjon. FOTO: OLE K. SKAARTilbake til arkiv

Tilbake til hovedsiden

 
       
    10 SISTE FANGSTER I ÅR

 
       
    GLOMMA:

Antall totalt: 0 (0 kg)
C&R: 0 (0 kg)
Uten fettfinne: 0 (0 kg)

 
    TOPP 10 I ÅR

 
       
    TOPP 10 SIDEN 2005

17,7 kg - Christer Hansen
15,5 kg - Tormod Svendsen
15,1 kg - Ansgar Gundersen
15 kg - Fred Trondsen
13 kg - Morten Martiniussen
13 kg - Lars Andre Johansen
12,8 kg - Geir Thorvaldsen
12 kg - Rune Askautrud
12 kg - Johnny Jensen
12 kg - Lars Andre Johansen
 
       
    AAGAARDSELVA:

Antall totalt: 0 (0 kg)
C&R: 0 (0 kg)
Uten fettfinne: 0 (0 kg)

 
    TOPP 10 I ÅR

 
       
    TOPP 10 SIDEN 2005

18 kg - Tor Fredrik Esplo
17,2 kg - Odin Bakkerud
17 kg - Tore Solgaard
15,7 kg - Stian Nicolaysen
15,5 kg - Stig O. Sætherbakken
15 kg - Ketil Edvardsen
14,5 kg - Jack Olsen
14,5 kg - Daniel Lyczak
14,5 kg - Ole Bastesen
14,4 kg - Trond Pettersen
 
       
    10 SISTE LINKER

Vannføring i Aagaardselva
Ny Nettside Ngofa
Glb vannføring Glomma
Betal fiskeravgift
Fangstbørs Numedalslågen
Norske Lakseelver
Utne camping
Mandalselva
Gjenutsetting, slik gjør du
Hvordan er været?