AKTUELT   
  ARKIV   
  OM NGOFA   
  FISKEREGLER   
  FISKEPLASSER I 
GLOMMA
 
 
  FISKEPLASSER I 
AAGAARDSELVA
 
 
  FISKEKORT   
  ADKOMST   
  LAKSEBØRS   
  LINKER   
  RAPPORTER   
  SKJELLANALYSER   
  INFO-FOLDER   
  DRIFTSPLAN 08-18   
  VILLFISK ELLER  OPPDRETT?   
  GJENUTSETTING  AV FISK   
 
Powered by Vnett WEB 


   
 
 
OVER 50 TONN NY GRUS

(24. oktober 2008) Aagaardselva er i høst tilført vel 50 tonn ny gytegrus, på Gressbakken og ved Vaieren. På to år har NGOFAs dugnadsgjeng så å si doblet elvas gytearealer!   
 Kjell Kristiansen mater gytegrus inn i rørgaten ved Gressbakken.

– Nok en gang er det bare å gi seg over for dugnadsiveren blant fiskerne våre, sier NGOFA-formann Kjell Cato Strand. Over 170 dugnadstimer er gått med i løpet av et par, tre uker, og nå ligger nye områder klare til å tas i bruk av høstkåt laks.

Den siste helga i september ble prosjektet som ble innledet på Gressbakken i fjor, vedlikeholdt og utvidet med nye områder utenfor og framfor de eksisterende. Her ble det i alt lagt ut 22 tonn grus, og totalt er det nå bygget grussenger på omtrent 50 kvadratmeter på denne plassen.

To uker senere var turen kommet til Vaieren. Her ble det lagt ut over 30 tonn bakerst mot brekket, i et areal på rundt 30 kvadratmeter.

Nytt av året var at grusen ble lagt ut ved hjelp av plastrør. Både ved Gressbakken og Vaieren ble det bygget rørgater på 70-80 meter for å transportere grusen fra tippeplassen og ut på riktig sted i elva. Ei pumpe ble brukt for å pumpe vann fra elva og til øverst i rørgaten, der grusen ble fylt på. Så sørget vannet for å transportere grusen gjennom røret ned til elva. Noen innkjøringsproblemer var det nok den første økta på Gressbakken, der fallet var beskjedent. Rørgaten ramlet sammen både en og to ganger. Men etter litt prøving og feiling viste metoden seg svært effektiv da vi kom i gang for alvor.

– Resultatet er blitt utrolig flotte områder for laksen, og vi regner med at vi vil få se lek og gyting her i ukene som kommer, sier Strand, som oppfordrer eventuelle skuelystne til å ferdes på stedene med forsiktighet.

I tillegg til de to nevnte områdene, er det gjort mindre arbeider i området Under Raset og ved Nedre Holme. Totalt regner vi at dugnadsfolket har skapt hele 112 kvadratmeter nye gyteområder. Dette er mye, når man vet at anslaget på naturlige gyteområder for hele elva før arbeidene tok til, var på 122 kvadratmeter. Nå skal det altså være drøyt 230 m2. Da er ikke en eventuell effekt av steinknusingen som har foregått i Nye Raset i to vintrer, regnet med. Her er det knust til sammen over 200 tonn steinmasser.

– Dugnadsinnsatsen er spesielt imponerende når vi vet at utleggingen av gytegrus bare er en del av det vi holder på med. NGOFA har høyt aktivitetsnivå for tiden, og alt er basert på frivillig og gratis jobbing, sier Strand.

Fjerningen av Nye Raset er nevnt, der er det klart for nye økter over nyttår. Før det skal fjorårets rognkasseprosjekt videreføres og utvides. I fjor ble det satt ut 3 kasser i hver av elvene, i år vil sannsynligvis det totale antallet kasser komme opp en plass mellom 20 og 25. I fjor ble det satt ut ca. 10.000 befruktede rogn, mens vi håper å nærme oss en firedobling i år – såfremt alt går bra med stryking og utsetting.

Roger TeigRørgaten er satt opp ved Vaieren, klar til å transportere over 30 tonn gytegrus ut i elva.


Grusen er på plass ved Vaieren, og laksen har fått et nytt område å boltre seg på.


I andre enden av rørgaten ved Gressbakken står Morten Løkken og drar grusen utover på elvebunnen.Tilbake til arkiv

Tilbake til hovedsiden

 
       
    10 SISTE FANGSTER I ÅR

 
       
    GLOMMA:

Antall totalt: 0 (0 kg)
C&R: 0 (0 kg)
Uten fettfinne: 0 (0 kg)

 
    TOPP 10 I ÅR

 
       
    TOPP 10 SIDEN 2005

17,7 kg - Christer Hansen
15,5 kg - Tormod Svendsen
15,1 kg - Ansgar Gundersen
15 kg - Fred Trondsen
13 kg - Morten Martiniussen
13 kg - Lars Andre Johansen
12,8 kg - Geir Thorvaldsen
12 kg - Rune Askautrud
12 kg - Johnny Jensen
12 kg - Lars Andre Johansen
 
       
    AAGAARDSELVA:

Antall totalt: 0 (0 kg)
C&R: 0 (0 kg)
Uten fettfinne: 0 (0 kg)

 
    TOPP 10 I ÅR

 
       
    TOPP 10 SIDEN 2005

18 kg - Tor Fredrik Esplo
17,2 kg - Odin Bakkerud
17 kg - Tore Solgaard
15,7 kg - Stian Nicolaysen
15,5 kg - Stig O. Sætherbakken
15 kg - Ketil Edvardsen
14,5 kg - Jack Olsen
14,5 kg - Daniel Lyczak
14,5 kg - Ole Bastesen
14,4 kg - Trond Pettersen
 
       
    10 SISTE LINKER

Vannføring i Aagaardselva
Ny Nettside Ngofa
Glb vannføring Glomma
Betal fiskeravgift
Fangstbørs Numedalslågen
Norske Lakseelver
Utne camping
Mandalselva
Gjenutsetting, slik gjør du
Hvordan er været?