AKTUELT   
  ARKIV   
  OM NGOFA   
  FISKEREGLER   
  FISKEPLASSER I 
GLOMMA
 
 
  FISKEPLASSER I 
AAGAARDSELVA
 
 
  FISKEKORT   
  ADKOMST   
  LAKSEBØRS   
  LINKER   
  RAPPORTER   
  SKJELLANALYSER   
  INFO-FOLDER   
  DRIFTSPLAN 08-18   
  VILLFISK ELLER  OPPDRETT?   
  GJENUTSETTING  AV FISK   
 
Powered by Vnett WEB 


   
 
 
NGOFA FREDER VILL HUNNLAKS

(15. august 2008) NGOFA freder nå all vill hunnlaks i Glomma og Aagaardselva. Tiltaket gjelder fra og med lørdag 16. august og ut sesongen.   
 OPPDRETT: Dette er en typisk oppdrettsfisk fanget i Glomma. Blank og fin, men med flere negative kjennetegn….

– Grunnen til at vi gjør dette nå, er fordi vi har sett et urovekkende høyt innslag av oppdrettsfisk i oppgangen hittil i år. Fredningen er et forsøk på å sikre at mest mulig vill hunnfisk får være med på gytingen, sier NGOFAs formann Kjell Cato Strand. Fredningen gjelder all vill hunnfisk, uansett om den er blank eller gytefarget.

– Vi er jo vant til at det er mye oppdrettslaks i Glomma, men i år er situasjonen mer bekymringsfull enn tidligere. Vi anslår at minst 80 prosent av fisken som er fanget hittil i sesongen, er uønskede gjester i form av oppdrettsfisk, sier han.

I Aagaardselva har oppdrettsfisken vært et mer sjeldent syn, men vi ser at innslaget øker også her. NGOFA har i sommer, etter at elva gikk ned til normalvannføring, gjort aktiv bruk av laksefella i trappa ved Sølvstufoss. Til nå er det totalt fanget 25 laks i trappa. Av disse er hele 20 bedømt som oppdrettsfisk og avlivet. Bare 5 villfisk er satt tilbake i elva.

– Tallene er både stygge og bekymringsfulle, sier Strand. – Vi vil fortsette å bruke fella framover høsten, for å sortere ut oppdrettsfisken. I Glomma har vi dessuten som vanlig søkt om å drive et kontrollert fiske etter oppdrett etter sesongslutt.

Den ordinære laksesesongen er slutt i Aagaardselva 24. august, mens sesongen i Glomma varer til og med 15. september.

For sportsfiskerne betyr fredningen altså at all vill hunnfisk skal settes skånsomt ut igjen. Det betyr også at fisken må håndteres forsiktig under landing. Klepp er selvfølgelig bannlyst, og man bør også unngå å bruke håv der dette er mulig. Dersom fisken må løftes, skal dette skje med støtte under buken – den skal altså ikke løftes etter halen. Ved gjenutsetting er det viktig å holde fisken på rett kjøl i vannet, trekke den varsomt fram og tilbake i strømmen til den kvikner til igjen.

I tilfeller der vill hunnfisk er så skadet at det strider mot dyrehelsehensyn å sette den tilbake i elva, og den således må avlives, pålegges fiskeren plikt til å underrette fiskeoppsynet umiddelbart. Slik fisk skal, i liket med reglene som gjelder for feilkroket fisk, innleveres til fiskeoppsyn. Fiskeren skal altså ikke kunne beholde en slik fisk selv.

Dersom fiskeoppsyn påtreffer fisker som har avlivet vill hunnfisk, vil fisken bli beslaglagt.

NGOFA vil sørge for å informere om fredningen gjennom oppslag ved p-plasser og gapahuker. Noen steder vil du også finne plakater som illustrerer de mest vanlige forskjellene mellom villaks og oppdrettslaks. Vi bringer også noen av dem her, i tekst:

Kjennetegn villaks:
Symmetrisk og velproporsjonert kroppsform. Torpedoformet.
Få prikker under sidelinjen.
Rette og velformede finner uten sammenvokste stråler. V-formet avslutning på halefinne.
Gjellelokk slutter tett inntil.

Kjennetegn oppdrettslaks:
Ofte mer plump og «oppblåst» kroppsform.
Kan ha høyere antall prikker under sidelinjen.
Kraftig reduserte og forkrøplede finner. Forreste stråler på rygg- og brystfinner er ofte sammenvokste eller skjeve.
Skader på halefinne. Denne kan ha deformasjoner og rene sliteskader fra merdene, være flisete og avrundet, i noen tilfeller som en padleåre.
Gjellelokk kan være forkortet og skaper glippe i bakkant. Gjellelokk har ofte hakk og skader.

Roger Teig
Tilbake til arkiv

Tilbake til hovedsiden

 
       
    10 SISTE FANGSTER I ÅR

 
       
    GLOMMA:

Antall totalt: 0 (0 kg)
C&R: 0 (0 kg)
Uten fettfinne: 0 (0 kg)

 
    TOPP 10 I ÅR

 
       
    TOPP 10 SIDEN 2005

17,7 kg - Christer Hansen
15,5 kg - Tormod Svendsen
15,1 kg - Ansgar Gundersen
15 kg - Fred Trondsen
13 kg - Morten Martiniussen
13 kg - Lars Andre Johansen
12,8 kg - Geir Thorvaldsen
12 kg - Rune Askautrud
12 kg - Johnny Jensen
12 kg - Lars Andre Johansen
 
       
    AAGAARDSELVA:

Antall totalt: 0 (0 kg)
C&R: 0 (0 kg)
Uten fettfinne: 0 (0 kg)

 
    TOPP 10 I ÅR

 
       
    TOPP 10 SIDEN 2005

18 kg - Tor Fredrik Esplo
17,2 kg - Odin Bakkerud
17 kg - Tore Solgaard
15,7 kg - Stian Nicolaysen
15,5 kg - Stig O. Sætherbakken
15 kg - Ketil Edvardsen
14,5 kg - Jack Olsen
14,5 kg - Daniel Lyczak
14,5 kg - Ole Bastesen
14,4 kg - Trond Pettersen
 
       
    10 SISTE LINKER

Vannføring i Aagaardselva
Ny Nettside Ngofa
Glb vannføring Glomma
Betal fiskeravgift
Fangstbørs Numedalslågen
Norske Lakseelver
Utne camping
Mandalselva
Gjenutsetting, slik gjør du
Hvordan er været?