AKTUELT   
  ARKIV   
  OM NGOFA   
  FISKEREGLER   
  FISKEPLASSER I 
GLOMMA
 
 
  FISKEPLASSER I 
AAGAARDSELVA
 
 
  FISKEKORT   
  ADKOMST   
  LAKSEBØRS   
  LINKER   
  RAPPORTER   
  SKJELLANALYSER   
  INFO-FOLDER   
  DRIFTSPLAN 08-18   
  VILLFISK ELLER  OPPDRETT?   
  GJENUTSETTING  AV FISK   
 
Powered by Vnett WEB 


   
 
 
SPENNENDE ÅPNING PÅ MYE VANN

(27. mai 2008) Høy vannføring over lang tid gjør at vi går mot en spennende sesongpremiere i Aagaardselva ved midnatt natt til søndag. Det står nesten garantert fisk på elva nå.   
 Langhølen på flomvannføring tidligere i mai. Det blir neppe like mye vann på søndag, men god vannføring blir det. FOTO: ROGER TEIG

Vårflommen i hovedvassdraget Glomma kulminerte foreløpig på rundt 2700 m3/sekund i midten av mai. Det skulle bety at vannføringen i Aagaardselva på det meste var oppe i – anslagsvis – 260-270 kubikkmeter. De siste to ukene har vannføringen i Glomma gått gradvis ned, men har i lange perioder vært stabil på 1500-1600 kubikk, og dette har gitt fortsatt høy vannstand i Aagaardselva.

De siste par dagene har vannføringen i Glomma økt igjen, og i skrivende stund har den passert 1900 m3/sek i Solbergfoss ved utløpet av Øyeren. Hydrologene har hele våren sagt at det kan komme to flomtopper i vassdraget i år, fordi det hittil har vært relativt kaldt i høyfjellet slik at eventuell nedbør har kommet som snø. De nærmeste dagene er det varslet varmt og nedbørfattig vær over Sør-Norge. Det skulle tilsi en del snøsmelting, men også høy fordampning. Så med sesongstarten fire døgn unna, kan vi jo prøve oss med en spådom: Høy, men kanskje ikke ekstremt høy vannføring.

– Jeg tror neppe det gikk opp fisk på kald og stor flom tidlig i mai. Men den siste toukersperioden har forholdene vært mer gunstige. Jeg tror det står fisk spredt oppover elva nå, kanskje med unntak av de øverste delene fra Rullesteinene og oppover. Det blir en veldig spennende sesongstart, sier NGOFAs formann Kjell Cato Strand.

Laksefiskerens drøm ved sesongstart dreier seg selvfølgelig om én sak: STOR laks! De siste årene har Aagaardselva klart å levere det til noen heldige fiskere i løpet av åpningsdøgnene. Det er flere indikasjoner på at det samme kan skje i år, mener Strand:
– Vannføringen i Aagaardselva er nevnt. Vi har heller ikke unnlatt å legge merke til den gode sesongstarten i Enningdalselva, der det er tatt flere storlaks, og der "vår egen" Jim A. Olsen topper statistikken med en fantastisk fisk på 17,7 kilo. Nå er det ingen automatikk i at Enningdalselva og Glommavassdraget får storlaksår samtidig, men vi kan jo håpe at det skjer i år.

– Det er dessuten ikke bare sportsfiskerne som får merke myndighetenes innstramminger i laksefisket. Aagaardselva har jo fått kuttet sesongen med én uke, vi må gi oss 24. august. Men også fisketiden for garnfiskerne i sjøen er kuttet betydelig. Tidligere hadde de fisketid fra 1. juni til 4. august. Nå får de ikke sette garn før 15. juni og må trekke dem opp for godt 20. juli. Innkortingen med 14 dager i starten, bør i teorien føre til at det kommer mer tidligvandrende storlaks på elva, mens innkortingen i bakkant forhåpentligvis gir mer mellomlaks og smålaks, sier NGOFAs formann.

Det er ingen hemmelighet at totalfangstene i Aagaardselva og Glomma har vist en nedadgående trend de siste årene. Det er derfor ingen grunn til å skru forventningene til den kommende sesongen altfor høyt. Det er imidlertid positive tegn å se; så vel gytebestand som yngelforekomst så ut til å ha fått et løft i fjor høst.

Dessuten jobber NGOFA hardt for å bedre forholdene, ved utlegging av gytegrus, utsetting av rogn i kasser og ryddingen av Nye raset, som skal sikre laksen fri vandringsvei på lav vannstand og dessuten tilfører elva tiltrengte grus- og steinmasser. Tiltakene ser hittil ut til å gi den ønskede effekten, selv om det antakelig vil ta noen år før vi ser markante endringer i form av økt produksjon.

I mellomtiden gleder vi oss til en ny sesong, der i hvert fall noen vil få store og sterke opplevelser!

Roger Teig
Flommen i Glomma kulminerte foreløpig på ca 2700 kubikk midt i mai. Her Solbergfoss ved Askim på omtrent 2400 kubikk. FOTO: ROGER TEIGTilbake til arkiv

Tilbake til hovedsiden

 
       
    10 SISTE FANGSTER I ÅR

 
       
    GLOMMA:

Antall totalt: 0 (0 kg)
C&R: 0 (0 kg)
Uten fettfinne: 0 (0 kg)

 
    TOPP 10 I ÅR

 
       
    TOPP 10 SIDEN 2005

17,7 kg - Christer Hansen
15,5 kg - Tormod Svendsen
15,1 kg - Ansgar Gundersen
15 kg - Fred Trondsen
13 kg - Morten Martiniussen
13 kg - Lars Andre Johansen
12,8 kg - Geir Thorvaldsen
12 kg - Rune Askautrud
12 kg - Johnny Jensen
12 kg - Lars Andre Johansen
 
       
    AAGAARDSELVA:

Antall totalt: 0 (0 kg)
C&R: 0 (0 kg)
Uten fettfinne: 0 (0 kg)

 
    TOPP 10 I ÅR

 
       
    TOPP 10 SIDEN 2005

18 kg - Tor Fredrik Esplo
17,2 kg - Odin Bakkerud
17 kg - Tore Solgaard
15,7 kg - Stian Nicolaysen
15,5 kg - Stig O. Sætherbakken
15 kg - Ketil Edvardsen
14,5 kg - Jack Olsen
14,5 kg - Daniel Lyczak
14,5 kg - Ole Bastesen
14,4 kg - Trond Pettersen
 
       
    10 SISTE LINKER

Vannføring i Aagaardselva
Ny Nettside Ngofa
Glb vannføring Glomma
Betal fiskeravgift
Fangstbørs Numedalslågen
Norske Lakseelver
Utne camping
Mandalselva
Gjenutsetting, slik gjør du
Hvordan er været?