AKTUELT   
  ARKIV   
  OM NGOFA   
  FISKEREGLER   
  FISKEPLASSER I 
GLOMMA
 
 
  FISKEPLASSER I 
AAGAARDSELVA
 
 
  FISKEKORT   
  ADKOMST   
  LAKSEBØRS   
  LINKER   
  RAPPORTER   
  SKJELLANALYSER   
  INFO-FOLDER   
  DRIFTSPLAN 08-18   
  VILLFISK ELLER  OPPDRETT?   
  GJENUTSETTING  AV FISK   
 
Powered by Vnett WEB 


   
 
 
MYE OPPDRETTSFISK I GLOMMA

(2. oktober 2007) Det ekstraordinære fisket etter oppdrettsfisk i fredningssonen under Sarpsfossen er avsluttet. Resultatet er ikke oppløftende.   
 Femti prosent av fangsten under årets ekstrafiske ble bedømt som oppdrettsfisk og avlivet. Bildet er fra fjorårets fiske ved Borregaard.

– Det er til sammen fanget omtrent 90 laks. Av disse er halvparten, 45 individer, bedømt som oppdrettsfisk og avlivet, forteller NGOFAs formann Kjell Cato Strand.

Det er viktig å presisere at NGOFAs fiskere under dette fisket bare har en rask visuell bedømming å støtte seg på, og at tvilstilfeller skal settes ut igjen. Erfaringer fra tidligere år, gjennom analyserte skjellprøver, viser at det også blant de fiskene som får leve videre er en god del oppdrettsfisk.
Skjellprøvene fra årets ekstrafiske vil også bli analysert ved NINA i Trondheim.

Det ble i år fisket kontrollert både på det såkalte Glommafjellet på østsiden av elva, og inne på Borregaards område på vestsiden. – Det virket som om det sto en god del mer fisk under fossen i år enn det gjorde i fjor, og det er selvfølgelig et positivt trekk, sier Strand.

– Men dette overskygges av det høye antallet oppdrettsfisk. Vi vet også at innslaget av fremmed fisk var høyt i de ordinære fangstene i sesongen.

Det er ikke tvil om at den ville laksen i Glomma er under kraftig press, og behovet for et klekkeri som kan produsere villfisk er stort. En sterkere villaksstamme i Glomma kan demme opp for effekten som de uønskede gjestene har, og NGOFA jobber med drift av eget klekkeri som en av hovedmålsettingene.

Under høstens fiske er det også tatt et antall stamfisk, både i Glomma og Aagaardselva. Disse skal etter planen strykes, og det skal deretter settes ut rognkasser i begge elvene. All fisk som skal brukes til dette skal først verifiseres som villaks og sjekkes for eventuelle sykdommer.

I Aagaardselva skal det dessuten bygges senger med gytegrus for laksen. Dette arbeidet startet sist lørdag på Gressbakken. Det var leid inn entreprenør, men det viste seg at leira i elvebunnen gjorde det umulig for gravemaskinen å komme ut til området der gytesengene skal anlegges.
– Dermed var det bare å trekke opp vadebuksene og brette opp ermene, sier Kjell Cato Strand.

Seks frivillige gjorde en kjempeinnsats i leira, og noen timer senere var ett av områdene gravd ut, steinsatt og fylt med grus. Kommende helg samles en ny arbeidsgjeng for med håndkraft å bygge ytterligere et nytt gyteområde.
– Dugnadsviljen er formidabel, både blant fiskere og NGOFAs tillitsvalgte, sier formann Kjell Cato Strand.

Roger Teig

Tilbake til arkiv

Tilbake til hovedsiden

 
       
    10 SISTE FANGSTER I ÅR

 
       
    GLOMMA:

Antall totalt: 0 (0 kg)
C&R: 0 (0 kg)
Uten fettfinne: 0 (0 kg)

 
    TOPP 10 I ÅR

 
       
    TOPP 10 SIDEN 2005

17,7 kg - Christer Hansen
15,5 kg - Tormod Svendsen
15,1 kg - Ansgar Gundersen
15 kg - Fred Trondsen
13 kg - Morten Martiniussen
13 kg - Lars Andre Johansen
12,8 kg - Geir Thorvaldsen
12 kg - Rune Askautrud
12 kg - Johnny Jensen
12 kg - Lars Andre Johansen
 
       
    AAGAARDSELVA:

Antall totalt: 0 (0 kg)
C&R: 0 (0 kg)
Uten fettfinne: 0 (0 kg)

 
    TOPP 10 I ÅR

 
       
    TOPP 10 SIDEN 2005

18 kg - Tor Fredrik Esplo
17,2 kg - Odin Bakkerud
17 kg - Tore Solgaard
15,7 kg - Stian Nicolaysen
15,5 kg - Stig O. Sætherbakken
15 kg - Ketil Edvardsen
14,5 kg - Jack Olsen
14,5 kg - Daniel Lyczak
14,5 kg - Ole Bastesen
14,4 kg - Trond Pettersen
 
       
    10 SISTE LINKER

Vannføring i Aagaardselva
Ny Nettside Ngofa
Glb vannføring Glomma
Betal fiskeravgift
Fangstbørs Numedalslågen
Norske Lakseelver
Utne camping
Mandalselva
Gjenutsetting, slik gjør du
Hvordan er været?