AKTUELT   
  ARKIV   
  OM NGOFA   
  FISKEREGLER   
  FISKEPLASSER I 
GLOMMA
 
 
  FISKEPLASSER I 
AAGAARDSELVA
 
 
  FISKEKORT   
  ADKOMST   
  LAKSEBØRS   
  LINKER   
  RAPPORTER   
  SKJELLANALYSER   
  INFO-FOLDER   
  DRIFTSPLAN 08-18   
  VILLFISK ELLER  OPPDRETT?   
  GJENUTSETTING  AV FISK   
 
Powered by Vnett WEB 


   
 
 
GRØNT LYS FOR GRUSSENGER OG ROGNKASSER

(22. september 2007) I løpet av sommeren har NGOFA fått alle nødvendige tillatelser til å bygge gytesenger for laksen i Aagaardselva. Vi har også fått grønt lys for å starte forsøk med utsetting av rognkasser – i begge elvene.   
 Leif Simonsen (t.v.) fra Naturplan og NGOFAs Tor Egil Stenersen i aksjon med elfiske-apparatet på Gressbakken.

Forberedelsene er godt i gang, allerede i forrige uke var det befaring med entreprenør på Gressbakken. Til stede var også naturforvalter Leif Simonsen fra firmaet Naturplan, som er NGOFAs innleide samarbeidspartner i planlegging og gjennomføring av de biotopforbedrende tiltakene.

Planen er i første omgang å få bygget tre gytesenger ytterst på Gressbakken, med et samlet areal på 20-30 kvadratmeter. Dersom disse fungerer tilfredsstillende vil NGOFA senere vurdere å gjennomføre et lignende prosjekt på Hyttebrekket. Tillatelse til dette er også gitt.
Rent praktisk vil gyteplassene ble bygget ved å grave ned i elvebunnen. Gropen vil deretter bli steinsatt i forkant og bakkant, før det fylles på et lag med riktig dimensjonert grus.

– Et spennende prosjekt, sier NGOFAs formann Kjell Cato Strand. – Dersom dette gir godt fungerende gyteplasser for 3-6 laksepar på minste vannføring, vil vi ha tilført elva en betydelig ressurs.

I forbindelse med befaringen for en drøy uke siden foretok Leif Simonsen prøvefiske etter yngel på de utvalgte lokalitetene på Gressbakken. Det viste at plassen allerede i dag er tilholdssted for ungfisk. Det ble fanget mellom 20 og 25 laksunger, i tillegg til enkelte individer av artene ørret, abbor, ål og steinulke.
– Forekomsten av laksungene var stort sett konsentrert til steinansamlinger i elvebunnen. Det forteller at når vi bygger gytegropene, bør vi også bygge flere nye små steinrøyser i området rundt. Slik at nye generasjoner av yngel får gode skjulesteder, sier Leif Simonsen.

Arbeidene på Gressbakken skal etter planen være utført i månedsskiftet september/oktober.

Minst like spennende som byggingen av gytesenger, er forsøket som skal settes i gang med rognkasser. Dette er spesialkonstruerte kasser som settes ut i elvebunnen med befruktet rogn. Dette er en relativt ny kultiveringsmetode, men forsøk andre steder i landet viser at det er vel verdt å prøve.

Her har NGOFA hatt tett dialog med Østfolds fiskerforvalter Leif R. Karlsen, som både har sørget for tillatelse og skaffer spesialkassene til veie. Det vil bli fanget stamfisk i høst. Denne vil bli oppbevart, og så vil stryking og utsetting av rognkasser bli foretatt når vannføringen er gunstig.
I Aagaardselva vil kassene bli satt ut i de øvre deler, mens NGOFA har sett seg ut Stenbekk-området for et lignende forsøk i Glomma.
– I denne første fasen er det selvfølgelig viktig for oss å skaffe erfaringer. Men vi har stor tro på at disse tiltakene skal bli viktige steg framover i kampen for å styrke laksestammene i elvene våre, sier Kjell Cato Strand.

Og etter jul fortsetter steinknusingen i Nye Raset øverst i Aagaardselva. Også dette vurderes av NGOFA som et ytterst viktig tiltak, for å beholde mest mulig av gytefisken i elva, og for å tilføre elva nye stein- og grusmasser.

Roger Teig

Tilbake til arkiv

Tilbake til hovedsiden

 
       
    10 SISTE FANGSTER I ÅR

 
       
    GLOMMA:

Antall totalt: 0 (0 kg)
C&R: 0 (0 kg)
Uten fettfinne: 0 (0 kg)

 
    TOPP 10 I ÅR

 
       
    TOPP 10 SIDEN 2005

17,7 kg - Christer Hansen
15,5 kg - Tormod Svendsen
15,1 kg - Ansgar Gundersen
15 kg - Fred Trondsen
13 kg - Morten Martiniussen
13 kg - Lars Andre Johansen
12,8 kg - Geir Thorvaldsen
12 kg - Rune Askautrud
12 kg - Johnny Jensen
12 kg - Lars Andre Johansen
 
       
    AAGAARDSELVA:

Antall totalt: 0 (0 kg)
C&R: 0 (0 kg)
Uten fettfinne: 0 (0 kg)

 
    TOPP 10 I ÅR

 
       
    TOPP 10 SIDEN 2005

18 kg - Tor Fredrik Esplo
17,2 kg - Odin Bakkerud
17 kg - Tore Solgaard
15,7 kg - Stian Nicolaysen
15,5 kg - Stig O. Sætherbakken
15 kg - Ketil Edvardsen
14,5 kg - Jack Olsen
14,5 kg - Daniel Lyczak
14,5 kg - Ole Bastesen
14,4 kg - Trond Pettersen
 
       
    10 SISTE LINKER

Vannføring i Aagaardselva
Ny Nettside Ngofa
Glb vannføring Glomma
Betal fiskeravgift
Fangstbørs Numedalslågen
Norske Lakseelver
Utne camping
Mandalselva
Gjenutsetting, slik gjør du
Hvordan er været?