AKTUELT   
  ARKIV   
  OM NGOFA   
  FISKEREGLER   
  FISKEPLASSER I 
GLOMMA
 
 
  FISKEPLASSER I 
AAGAARDSELVA
 
 
  FISKEKORT   
  ADKOMST   
  LAKSEBØRS   
  LINKER   
  RAPPORTER   
  SKJELLANALYSER   
  INFO-FOLDER   
  DRIFTSPLAN 08-18   
  VILLFISK ELLER  OPPDRETT?   
  GJENUTSETTING  AV FISK   
 
Powered by Vnett WEB 


   
 
 
SPENNENDE SESONGSTART

(31. mai 2007) Dagen før dagen sitrer det i de fleste av oss – av spenning, men også av uvisshet. Flere svake sesonger i Aagaardselva og Glomma gjør at vi ikke helt våger å skru opp forventningene. Men det er allerede observert fisk i begge elvene...   
 Mats Bastesen tok årets største i Aagaardselva i fjor. En vakker junilaks på 11,3 kilo.

De siste par sesongene har vi kunnet glede oss over storlaks på land i løpet av premieredøgnet i Aagaardselva. Dessverre har ikke fasiten ved sesongslutt påkalt de samme følelsene. I fjor ble det innrapportert i underkant av 60 laksefangster i Aagaardselva, og vi er alle enige om at dette er godt under pari.

Styret i NGOFA er klar over at det må jobbes for å styrke laksestammen i elva, og vi har flere prosjekter i gang som vi håper skal gi resultater på litt sikt:
– Fjerning av Nye Raset: Det ble lagt ned over 800 dugnadstimer på dette i vinter, og fjernet noe sånt som 100 tonn masse. Forventet effekt er en senking av vannspeilet under Sølvstufoss, som kan medvirke til at mer av gytelaksen blir stående i elva. Det er dessuten åpnet passasje for fisken også på lavere vannstand, slik at den ikke blir innestengt i «dammer» oppunder fossen. Sist, men ikke minst vil forhåpentlig knuste steinmasser og grus gi bedre gyte- og oppvekstforhold øverst i elva.
– Biotopforbedrende tiltak: NGOFA har søkt myndighetene om å få steinsette og bygge grussenger ved Gressbakken og Hyttebrekket. Søknaden har hatt lang behandlingstid gjennom flere instanser, men ligger i skrivende stund til endelig godkjenning i Sarpsborg kommune. Vi håper på klarsignal, slik at arbeidet kan settes i gang til høsten.
– Utsetting av rognkasser: Vi vil som en forsøksordning prøve å få realisert dette prosjektet fra høsten av. Det går i korthet ut på å gi elva drahjelp ved stryking og befruktning av rogn, som så settes ned i spesialkonstruerte kasser i elvebunnen. Dette er tenkt gjort i områder der den naturlige gytingen og yngelforekomsten i dag er lav.

I mellomtiden må det være lov å håpe at årets sesong blir en liten opptur. Vi skal ikke dvele for mye ved vannet som rant i fjor, men mange av oss vil huske den tørre sommeren med gru. Med unntak av de par første dagene var vannføringen i Aagaardselva svært lav til langt ut i august. Slikt kan det ikke bli gode fangster av.

I år er det meldt om mer snø i fjellet; for bare noen dager siden kunne brukseierforeningen melde om snømengder på rundt 170 prosent i forhold til normalen i deler av vassdragets nedslagsfelt. I øyeblikket er vannføringen i Glomma omtrent 900 kubikk. Vannføringen er imidlertid på vei ned, og man har også i dag – 31. mai – begynt å kjøre vannet ned i Aagaardselva.
– Ifølge manøvreringsreglementet skal Aagaardselva ha rundt 20 kubikkmeter når vannmengden i Glomma ligger mellom 670 og 1000 kubikkmeter per sekund, forklarer NGOFA-formann Kjell Cato Strand.
Vannet skal imidlertid kjøres sakte ned, og Strand anslår at vi vil ha en vannføring på 30-35 kubikk gjennom åpningshelga. Han understreker at Aagaardselva fortsatt er godt fiskbar på disse vannstandene.

Tuneflueprosjektet fikk mye kjeft fra fiskerhold i fjor, da deres nedkjøring av vannstanden for å knekke larvene falt sammen med sesongåpningen for fisket. Det vil ikke skje i år. Etter en 14-dagersperiode med høy vannføring, startet nedkjøringen 21. mai. Nå er prosjektet avsluttet, og vil således ikke influere på vannføringen i Aagaardselva i fiskesesongen. Men vi er, som forklart ovenfor, fortsatt avhengige av værgudene og vannføringen i hovedvassdraget.

NGOFA har hatt dugnadsgjenger i arbeid i begge elvene, så det meste bør være klargjort når fiskerne gjør sitt inntog i kveld eller utover natten. I Aagaardselva er trabulanten ved Raset utbedret, i Glomma er det bygget ny trapp ned til Stenbekk. Ellers er det flikket på og beiset gapahuker, satt opp noen nye «jugærbenker», ryddet litt vegetasjon og fjernet rusk og rask langs begge elvene. Det er ingenting i veien med motivasjonen og stå-på-viljen hos våre fiskere og foreningsmedlemmer!

Som nevnt helt innledningsvis, er det allerede sett fisk i begge elvene. Så gjenstår det å se om noen får nærkontakt i løpet av sesongens første dager. Husk at selv om tidligfisken ofte kan være vanskelig å overliste, så er den som regel stor...

Velkommen til en ny sesong – og skitt fiske!

Styret i NGOFA

Tilbake til arkiv

Tilbake til hovedsiden

 
       
    10 SISTE FANGSTER I ÅR

 
       
    GLOMMA:

Antall totalt: 0 (0 kg)
C&R: 0 (0 kg)
Uten fettfinne: 0 (0 kg)

 
    TOPP 10 I ÅR

 
       
    TOPP 10 SIDEN 2005

17,7 kg - Christer Hansen
15,5 kg - Tormod Svendsen
15,1 kg - Ansgar Gundersen
15 kg - Fred Trondsen
13 kg - Morten Martiniussen
13 kg - Lars Andre Johansen
12,8 kg - Geir Thorvaldsen
12 kg - Rune Askautrud
12 kg - Johnny Jensen
12 kg - Lars Andre Johansen
 
       
    AAGAARDSELVA:

Antall totalt: 0 (0 kg)
C&R: 0 (0 kg)
Uten fettfinne: 0 (0 kg)

 
    TOPP 10 I ÅR

 
       
    TOPP 10 SIDEN 2005

18 kg - Tor Fredrik Esplo
17,2 kg - Odin Bakkerud
17 kg - Tore Solgaard
15,7 kg - Stian Nicolaysen
15,5 kg - Stig O. Sætherbakken
15 kg - Ketil Edvardsen
14,5 kg - Jack Olsen
14,5 kg - Daniel Lyczak
14,5 kg - Ole Bastesen
14,4 kg - Trond Pettersen
 
       
    10 SISTE LINKER

Vannføring i Aagaardselva
Ny Nettside Ngofa
Glb vannføring Glomma
Betal fiskeravgift
Fangstbørs Numedalslågen
Norske Lakseelver
Utne camping
Mandalselva
Gjenutsetting, slik gjør du
Hvordan er været?