AKTUELT   
  ARKIV   
  OM NGOFA   
  FISKEREGLER   
  FISKEPLASSER I 
GLOMMA
 
 
  FISKEPLASSER I 
AAGAARDSELVA
 
 
  FISKEKORT   
  ADKOMST   
  LAKSEBØRS   
  LINKER   
  RAPPORTER   
  SKJELLANALYSER   
  INFO-FOLDER   
  DRIFTSPLAN 08-18   
  VILLFISK ELLER  OPPDRETT?   
  GJENUTSETTING  AV FISK   
 
Powered by Vnett WEB 


   
 
 
ADGANGSKORT I GLOMMA

(22. mai 2008) NGOFA viderefører ordningen med at de som skal fiske på Glomma Papps industriområde oppunder Sarpsfossen, må skaffe seg et eget elektronisk adgangskort. De som har adgangskort fra i fjor, må aktivere dette på nytt.    
 Stemningsbilde fra «Høla». Skal du fiske her, må du sørge for å skaffe deg adgangskort til industriområdet. FOTO: REINERT FREDRIKSEN

NGOFA og Glomma Papp har avtale om en ordning med egne adgangskort for laksefiskere som ønsker å fiske i Stenbekk-området. NGOFA har bekostet en egen kortleser, og ordningen har nå fungert tilfredsstillende gjennom to sesonger.

I korthet går ordningen ut på at de som har løst fiskekort, må møte opp i Glomma Papps administrasjon for å få utstedt adgangskort til industriområdet. Dette må skje i bedriftens kontortid, og man må ha med seg fiskekortet og gyldig legitimasjon.

NB! Vi gjør oppmerksom på at det i år ikke vil være mulig å få utstedt adgangskort i ukene 29- 30 og 31 – nærmere bestemt i et tidsrom på tre uke, fra og med mandag 14. juli og fram til mandag 4. august. Dette på grunn av ferieavvikling hos Glomma Papp.
Vi hadde et par ubehagelige opptrinn i forbindelse med en lignende ferieperiode i fjor, da fiskere ikke fikk utstedt adgangskort fordi bedriften ikke hadde autorisert personell til stede. Noen opptrådte da ufint overfor bedriftens ansatte. Dette håper vi å unngå i år. Vi minner om at vi som laksefiskere er gjester på bedriftens område, og at vi må oppføre oss deretter – med høflighet og folkeskikk.

Adgangskortet er utstyrt med bilde og personlig kode. Det er strengt personlig og kan bare benyttes av den det er utstedt til. Det er altså ikke tillatt å ta med seg andre personer inn på området. Laksefiskere har heller ikke lov til å passere inn eller ut samtidig som det kjører biler gjennom porten. Vi skal dra vårt eget personlige kort og taste kode hver gang. Dette fordi bedriften av sikkerhetshensyn til enhver tid skal ha oversikt over hvem som befinner seg inne på området.
NGOFAs fiskeoppsyn har fullmakt til å kontrollere både fiskekort og adgangskort. Personer uten adgangskort vil bli bortvist, selv om de skulle ha gyldig fiskekort. Ved misbruk vil så vel adgangskort som fiskekort kunne inndras.

Mange fiskere som har brukt Stenbekk-området de to foregående sesongene, vil fortsatt ha sitt eget personlige adgangskort. Også disse må møte i resepsjonen hos Glomma Papp, og framvise legitimasjon og gyldig fiskekort. Deretter vil adgangskortet bli aktivert på nytt, gjeldende for årets fiskesesong – fra 22. juni og til 15. september.

Styret i NGOFA

Tilbake til arkiv

Tilbake til hovedsiden

 
       
    10 SISTE FANGSTER I ÅR

 
       
    GLOMMA:

Antall totalt: 0 (0 kg)
C&R: 0 (0 kg)
Uten fettfinne: 0 (0 kg)

 
    TOPP 10 I ÅR

 
       
    TOPP 10 SIDEN 2005

17,7 kg - Christer Hansen
15,5 kg - Tormod Svendsen
15,1 kg - Ansgar Gundersen
15 kg - Fred Trondsen
13 kg - Morten Martiniussen
13 kg - Lars Andre Johansen
12,8 kg - Geir Thorvaldsen
12 kg - Rune Askautrud
12 kg - Johnny Jensen
12 kg - Lars Andre Johansen
 
       
    AAGAARDSELVA:

Antall totalt: 0 (0 kg)
C&R: 0 (0 kg)
Uten fettfinne: 0 (0 kg)

 
    TOPP 10 I ÅR

 
       
    TOPP 10 SIDEN 2005

18 kg - Tor Fredrik Esplo
17,2 kg - Odin Bakkerud
17 kg - Tore Solgaard
15,7 kg - Stian Nicolaysen
15,5 kg - Stig O. Sætherbakken
15 kg - Ketil Edvardsen
14,5 kg - Jack Olsen
14,5 kg - Daniel Lyczak
14,5 kg - Ole Bastesen
14,4 kg - Trond Pettersen
 
       
    10 SISTE LINKER

Vannføring i Aagaardselva
Ny Nettside Ngofa
Glb vannføring Glomma
Betal fiskeravgift
Fangstbørs Numedalslågen
Norske Lakseelver
Utne camping
Mandalselva
Gjenutsetting, slik gjør du
Hvordan er været?