AKTUELT   
  ARKIV   
  OM NGOFA   
  FISKEREGLER   
  FISKEPLASSER I 
GLOMMA
 
 
  FISKEPLASSER I 
AAGAARDSELVA
 
 
  FISKEKORT   
  ADKOMST   
  LAKSEBØRS   
  LINKER   
  RAPPORTER   
  SKJELLANALYSER   
  INFO-FOLDER   
  DRIFTSPLAN 08-18   
  VILLFISK ELLER  OPPDRETT?   
  GJENUTSETTING  AV FISK   
 
Powered by Vnett WEB 


   
 
 
HAMRER LØS PÅ RASET

(16. februar 2007) Dugnadsgjengen er godt i gang med å åpne proppen i Aagaardselva som går under navnet «Nye raset». Det er hardt arbeid, men framgangen er stor og merkbar.

 
 
 DRØY JOBB: Ildsjelene Hans Petter Berg (fra v.), Kjell Cato Strand og Stig O. Sætherbakken tar en pust mellom steinblokkene i raset.

I to helger på rad har arbeidslag på fire til åtte mann gått løs på steinblokkene med drill, kiler, slegge og spett. Kommende helg er det på’n igjen.
– Det er veldig tilfredsstillende å se at arbeidet faktisk gir resultater, sier NGOFAs formann Kjell Cato Strand. – Jeg er imponert over hva vi har greid å utrette til nå, med de begrensningene vi har i forhold til hjelpemidler.

NGOFA har fått tillatelse fra myndighetene til å starte fjerningen av steinmassene under forutsetning av at det ikke brukes tunge maskiner eller sprengstoff. Dessuten skal det ikke fjernes masse fra elveløpet. Det betyr at den knuste steinen må bli i elva, og at flommene skal gjøre jobben med å flytte det som etter hvert er blitt til grus og småstein og litt større stein.

– Vi må altså satse på manuelt arbeid, og det er klart at dette er tøft arbeid. Dimensjonene på disse steinblokkene er ganske voldsomme. Men det er utrolig hvor effektivt det er å bore hull og slå inn kiler, selv de største blokkene lar seg knekke på denne måten, sier Strand.

– Har NGOFA vurdert å leie inn profesjonell hjelp?

– Det har vært vurdert, vi har hatt både steinhogger og entreprenør på befaring. Men på grunn av redskapsbegrensningene vil ikke disse kunne bruke andre metoder enn oss. Nytten ved å leie hjelp blir derfor liten i forhold til kostnadene. Vi har dessuten folk med gode kunnskaper i egne rekker. Derfor har vi bestemt oss for å prøve å klare dette på dugnad, sier Strand.

Han presiserer at sikkerheten står i høysetet. Det brukes personlig verneutstyr og området gås over på sjekkpunkter før hver arbeidsøkt.

Hovedmålet med å fjerne raset er å senke vannspeilet under Sølvstufoss, slik at mer av gytefisken forblir i Aagaardselva. Dessuten må raset åpnes slik at fisken på lav vintervannstand kan passere uhindret opp og ned. Strategien nå i startfasen er derfor å åpne to kanaler gjennom raset.

– Klarer vi det, håper vi at høyeste vannspeil på sommervannstand er senket med en drøy meter, sier Strand. Så får heller de største steinblokkene, noen av dem på størrelse med velvoksne biler, vente litt.

Arbeidet er selvfølgelig avhengig av vannstanden i elva. Hovedvassdraget bør ikke ha vannføring på over 600 kubikkmeter for at man skal komme skikkelig til under Sølvstufoss. Hittil har forholdene vært gode, og det er bare å krysse fingrene for en kald værtype framover. Hvis forholdene tillater det, er NGOFAs plan å jobbe på rasstedet ut mars måned.

Det blir altså en lang dugnadsperiode, og vi tar gjerne imot hjelpende hender. Har noen lyst til å teste om kroppen virker, er det bare å ta kontakt med meg, sier Kjell Cato Strand.

Frivillige kan sende sms til NGOFA-formannen på telefon 99 56 44 03, så vil Strand sørge for å sette opp arbeidslag til de enkelte dagene.

Roger Teig
TUNGT: Stig O. Sætherbakken svinger slegga.


DET VIRKER: Ole Kristian Skaar konstaterer at kilene gjør jobben, og at fjellet slår sprekker.


TIL ANGREP: Jack Olsen i aksjon med drill og 20 mm steinbor.


DIMENSJONER: Det er enorme steinmasser som propper elveløpet, men framdriften for dugnadsgjengen er god og merkbar.Tilbake til arkiv

Tilbake til hovedsiden

 
       
    10 SISTE FANGSTER I ÅR

 
       
    GLOMMA:

Antall totalt: 0 (0 kg)
C&R: 0 (0 kg)
Uten fettfinne: 0 (0 kg)

 
    TOPP 10 I ÅR

 
       
    TOPP 10 SIDEN 2005

17,7 kg - Christer Hansen
15,5 kg - Tormod Svendsen
15,1 kg - Ansgar Gundersen
15 kg - Fred Trondsen
13 kg - Morten Martiniussen
13 kg - Lars Andre Johansen
12,8 kg - Geir Thorvaldsen
12 kg - Rune Askautrud
12 kg - Johnny Jensen
12 kg - Lars Andre Johansen
 
       
    AAGAARDSELVA:

Antall totalt: 0 (0 kg)
C&R: 0 (0 kg)
Uten fettfinne: 0 (0 kg)

 
    TOPP 10 I ÅR

 
       
    TOPP 10 SIDEN 2005

18 kg - Tor Fredrik Esplo
17,2 kg - Odin Bakkerud
17 kg - Tore Solgaard
15,7 kg - Stian Nicolaysen
15,5 kg - Stig O. Sætherbakken
15 kg - Ketil Edvardsen
14,5 kg - Jack Olsen
14,5 kg - Daniel Lyczak
14,5 kg - Ole Bastesen
14,4 kg - Trond Pettersen
 
       
    10 SISTE LINKER

Vannføring i Aagaardselva
Ny Nettside Ngofa
Glb vannføring Glomma
Betal fiskeravgift
Fangstbørs Numedalslågen
Norske Lakseelver
Utne camping
Mandalselva
Gjenutsetting, slik gjør du
Hvordan er været?