AKTUELT   
  ARKIV   
  OM NGOFA   
  FISKEREGLER   
  FISKEPLASSER I 
GLOMMA
 
 
  FISKEPLASSER I 
AAGAARDSELVA
 
 
  FISKEKORT   
  ADKOMST   
  LAKSEBØRS   
  LINKER   
  RAPPORTER   
  SKJELLANALYSER   
  INFO-FOLDER   
  DRIFTSPLAN 08-18   
  VILLFISK ELLER  OPPDRETT?   
  GJENUTSETTING  AV FISK   
 
Powered by Vnett WEB 


   
 
 
«NYE RASET» SKAL FJERNES

(19. desember 2006) NGOFA har nå fått tillatelse fra alle involverte myndigheter til å starte fjerning av «Nye raset» helt øverst i Aagaardselva. – En riktig fin julegave, konstaterer NGOFAs formann Kjell Cato Strand.   
 DIGRE BLOKKER: Steinblokkene i «Nye raset» har solide dimensjoner. Nå skal de fjernes. FOTO: REINERT FREDRIKSEN

NGOFA startet denne prosessen for et års tid siden, da det sittende styret er av den oppfatning at «Nye raset» siden det gikk i elva for ti års tid siden, har medvirket til å utarme Aagaardselva som lakseelv. Raset førte til at vannspeilet under Sølvstufoss ble betydelig hevet, noe som i sin tur har medført at laksen på høy vannføring uten særlige problemer har kunnet forsere terskelen. Men når gytetida nærmer seg og vannstanden som regel er lav, har bare ytterst få, om noen, funnet veien ned igjen til gyteplassene i Aagaardselva.

– Noen få har kanskje klart å gyte i Glomma ovenfor Sølvstufoss, men her er forholdene dårlige, det har tidligere undersøkelser vist. Vi vet også at en god del laks har sluppet seg ned hovedvassdraget og er blitt fanget ved inntaket til demningen i Sarpsfossen. Ved flere anledninger har vi rykket ut og transportert fisk derfra til områdene under fossen, sier Kjell Cato Strand.

I tillegg har raset øverst i Aagaardselva ført til at det på lav vannstand dannes to atskilte dammer, en mellom Sølvstufoss og «Nye raset», og en mellom det nye og det gamle raset litt lenger ned. Her så vi senest før regnværet satte inn i høst, at det var gytelaks som fysisk var stengt inne, uten mulighet til å vandre verken opp eller ned.

– Så totalt sett mener vi at Aagaardselva vil tjene på at vi får vekk noen av disse digre steinblokkene, og det var derfor vi bestemte oss for å søke om å få «gjenopprette gammelt elveløp», sier Strand.
Han presiserer at det ikke er meningen at fisken skal hindres helt i å passere Sølvstufoss. – Vi ønsker bare å beholde litt mer av gytefisken, og bygge opp stammen nedenfra. Men vi har for eksempel ingen tanker om å stenge den eksisterende laksetrappa i Sølvstufoss, sier han.

Det har altså gått nesten et år siden NGOFA sendte den første søknaden til NVE, og det har siden vært mange runder både mellom NGOFA og myndighetene, og de forskjellige myndigheter imellom.
– Saken har tatt tid, men det er kanskje ikke så rart når man vet hvor mange lovverk som må inn i bildet, og hvor mange hensyn og vurderinger som skal tas, sier Kjell Cato Strand. Han har i arbeidet overfor myndighetene hatt uvurderlig hjelp fra Hans Petter Berg – byggmester og laksefisker – som har bistått med innhenting av dokumentasjon, beskrivelse av arbeidsmetoder og formgivning av søknader. I sluttfasen har også fiskeforvalter Leif R. Karlsen og vassdragsforvalter Håvard Hornnæs i Østfold fylke vært sentrale støttespillere.


Søknaden er nå vurdert av følgende instanser, som alle har gitt grønt lys:

Norges vassdrags og energidirektorat (NVE):
Har vurdert søknaden som ikke konsesjonspliktig etter vannressursloven.

Fylkesmannen i Østfold:
Har vurdert saken og gitt tillatelse på grunnlag av lov om laks- og
innlandsfiske, forskrift om fysiske tiltak i vassdrag, bestemmelser i
forskrift om fredning av Aagaardselva naturreservat, vernebestemmelser for Valbrekke landskapsvernområde og forurensningsloven.

Sarpsborg kommune v/seksjon miljø, landbruk og friluftsliv :
Har vurdert saken, gitt tillatelse og anser tiltak å være i tråd med kommuneplanens arealdel og formål i arealplaner.

Sarpsborg kommune v/byggesaksavdelingen:
Har vurdert saken og gitt tillatelse på grunnlag av bestemmelser i
plan- og bygningslov samt forskrift om saksbehandling og kontroll.

– Så nå skal det være bare å sette i gang. Jeg håper at vi kan få gjort mye i perioden januar-mars i 2007. Ettersom det i denne perioden verken foregår gyting eller klekking, vil dette være det mest gunstige. Men vi er selvfølgelig avhengige av at vi kommer ned mot minstevannføring i elva, sier NGOFA-formann Kjell Cato Strand.

Han forsikrer at arbeidene vil bli utført så skånsomt som mulig, noe som også er en forutsetning for at søknaden er innvilget. Det er overhodet ikke aktuelt å bringe tunge maskiner inn i elvelandskapet. Det aller meste av arbeidet vil foregå manuelt og på dugnad, i form av boring av hull i steinblokkene og bruk av slegge og kiler.
– Så satser vi på at flommene i elva vil gjøre resten av jobben, ved å transportere massene nedover i elveløpet, sier Strand.


Roger TeigTilbake til arkiv

Tilbake til hovedsiden

 
       
    10 SISTE FANGSTER I ÅR

 
       
    GLOMMA:

Antall totalt: 0 (0 kg)
C&R: 0 (0 kg)
Uten fettfinne: 0 (0 kg)

 
    TOPP 10 I ÅR

 
       
    TOPP 10 SIDEN 2005

17,7 kg - Christer Hansen
15,5 kg - Tormod Svendsen
15,1 kg - Ansgar Gundersen
15 kg - Fred Trondsen
13 kg - Morten Martiniussen
13 kg - Lars Andre Johansen
12,8 kg - Geir Thorvaldsen
12 kg - Rune Askautrud
12 kg - Johnny Jensen
12 kg - Lars Andre Johansen
 
       
    AAGAARDSELVA:

Antall totalt: 0 (0 kg)
C&R: 0 (0 kg)
Uten fettfinne: 0 (0 kg)

 
    TOPP 10 I ÅR

 
       
    TOPP 10 SIDEN 2005

18 kg - Tor Fredrik Esplo
17,2 kg - Odin Bakkerud
17 kg - Tore Solgaard
15,7 kg - Stian Nicolaysen
15,5 kg - Stig O. Sætherbakken
15 kg - Ketil Edvardsen
14,5 kg - Jack Olsen
14,5 kg - Daniel Lyczak
14,5 kg - Ole Bastesen
14,4 kg - Trond Pettersen
 
       
    10 SISTE LINKER

Vannføring i Aagaardselva
Ny Nettside Ngofa
Glb vannføring Glomma
Betal fiskeravgift
Fangstbørs Numedalslågen
Norske Lakseelver
Utne camping
Mandalselva
Gjenutsetting, slik gjør du
Hvordan er været?