AKTUELT   
  ARKIV   
  OM NGOFA   
  FISKEREGLER   
  FISKEPLASSER I 
GLOMMA
 
 
  FISKEPLASSER I 
AAGAARDSELVA
 
 
  FISKEKORT   
  ADKOMST   
  LAKSEBØRS   
  LINKER   
  RAPPORTER   
  SKJELLANALYSER   
  INFO-FOLDER   
  DRIFTSPLAN 08-18   
  VILLFISK ELLER  OPPDRETT?   
  GJENUTSETTING  AV FISK   
 
Powered by Vnett WEB 


   
 
 
167 LAKS – 595 KILO

(16. november 2006) De endelige fangsttallene for Glomma og Aagaardselva er klare. De forteller om en sesong som totalt sett for begge elvene havnet under middels.   
 HØSTLAKS: Arne Haugeneset med trekilos laks, tatt på sesongens siste dag i Glomma, 15. september.

Tallene for de to elvene ser slik ut:
•GLOMMA: 111 laks (364,4 kg) – 12 ørret (11,6 kg)
Laks, fordeling i vektklasser: 62 smålaks – 42 mellomlaks – 7 storlaks.
Snittvekt laks: 3,28 kg.

Dette gir en sesong opp mot middelmådig i Glomma. Litt uvanlig at det her ble tatt fisk allerede fra sankthans, og at fangstene hadde en ganske jevn fordeling utover i sesongen. Det er ikke innmeldt fangst fra de øvre deler, Vamma.

•AAGAARDSELVA: 56 laks (230,7 kg) – 0 ørret.
Laks, fordeling i vektklasser: 28 smålaks – 20 mellomlaks – 8 storlaks.
Snittvekt laks: 4,11 kg.

Sesongen i elva var preget av tørkesommer og lav vannføring allerede fra tidlig i juni. Både juni og særlig juli var dårlige, og selv om august var noe bedre, kunne det ikke redde helhetsinntrykket av en svært svak sesong. Litt uvanlig for denne elvas vedkommende, var at halvparten av de innmeldte fangstene var smålaks.

Med en total fangst på ca. 600 kilo i de to elvene, ble det samlet sett en sesong under middels. Men både Glomma og Aagaardselva har de siste årene hatt sesonger som var like dårlige eller dårligere. I Glomma årene 1999 og 2004, i Aagaardselva årene 1997 og 2004.
Felles for begge elvene i år var at storlaksen stort sett glimret med sitt fravær, sjøl om det ble tatt enkelte fine fisker.

Største fisk i Aagaardselva fikk Mats Bastesen tidlig i juni: 11,3 kg. I Glomma var største fisk på 8,6 kg, tatt av Kjell Cato Strand i begynnelsen av september.

Roger Teig
Tilbake til arkiv

Tilbake til hovedsiden

 
       
    10 SISTE FANGSTER I ÅR

 
       
    GLOMMA:

Antall totalt: 0 (0 kg)
C&R: 0 (0 kg)
Uten fettfinne: 0 (0 kg)

 
    TOPP 10 I ÅR

 
       
    TOPP 10 SIDEN 2005

17,7 kg - Christer Hansen
15,5 kg - Tormod Svendsen
15,1 kg - Ansgar Gundersen
15 kg - Fred Trondsen
13 kg - Morten Martiniussen
13 kg - Lars Andre Johansen
12,8 kg - Geir Thorvaldsen
12 kg - Rune Askautrud
12 kg - Johnny Jensen
12 kg - Lars Andre Johansen
 
       
    AAGAARDSELVA:

Antall totalt: 0 (0 kg)
C&R: 0 (0 kg)
Uten fettfinne: 0 (0 kg)

 
    TOPP 10 I ÅR

 
       
    TOPP 10 SIDEN 2005

18 kg - Tor Fredrik Esplo
17,2 kg - Odin Bakkerud
17 kg - Tore Solgaard
15,7 kg - Stian Nicolaysen
15,5 kg - Stig O. Sætherbakken
15 kg - Ketil Edvardsen
14,5 kg - Jack Olsen
14,5 kg - Daniel Lyczak
14,5 kg - Ole Bastesen
14,4 kg - Trond Pettersen
 
       
    10 SISTE LINKER

Vannføring i Aagaardselva
Ny Nettside Ngofa
Glb vannføring Glomma
Betal fiskeravgift
Fangstbørs Numedalslågen
Norske Lakseelver
Utne camping
Mandalselva
Gjenutsetting, slik gjør du
Hvordan er været?