AKTUELT   
  ARKIV   
  OM NGOFA   
  FISKEREGLER   
  FISKEPLASSER I 
GLOMMA
 
 
  FISKEPLASSER I 
AAGAARDSELVA
 
 
  FISKEKORT   
  ADKOMST   
  LAKSEBØRS   
  LINKER   
  RAPPORTER   
  SKJELLANALYSER   
  INFO-FOLDER   
  DRIFTSPLAN 08-18   
  VILLFISK ELLER  OPPDRETT?   
  GJENUTSETTING  AV FISK   
 
Powered by Vnett WEB 


   
 
 
TI OPPDRETTSFISK AVLIVET

(21. oktober 2006) Innslaget av oppdrettsfisk under det ekstraordinære fisket under Sarpsfossen etter sesongen var lavere enn vi har vært vant til, men man kan likevel ikke trekke den konklusjon at oppdrettsfisken i Glomma er på retur.   
 FAST FISK: Sten-Åge Olsen står klar med håven for å lande en av de 46 laksene som ble fanget i fredningssonen den 17. september. FOTO: ROGER TEIG

Årets kontrollerte fiske i fredningssonen ble avviklet 17. og 23. september på Borregaards industriområde. Det ble i alt fanget 67 laks. Av disse ble 10 bedømt som klare oppdrettsfisk og avlivet, de resterende ble gjenutsatt. På de øvrige strekningene ble det fanget tre små villfisk i toukersperioden som dette ekstraordinære fisket pågår.

Til sammenligning ble det i fjor avlivet 23 av 73 fangede fisk.

– Tilsynelatende var det altså mindre oppdrett og mer villfisk i år, men det er likevel ikke riktig å trekke en slik konklusjon for Glommas vedkommende, sier NGOFA-formann Kjell Cato Strand.
– Høy vanntemperatur kan eksempelvis ha medført at de større fiskene var mindre bitevillige, vi hadde et uvanlig høyt innslag av smålaks i år.
– Dessuten ble det under årets fiske utført anleggsarbeider under demningen i Sarpsfossen. Vanligvis er dette gode standplasser for villfisken, og arbeidene kan ha medført at denne har flyttet seg, og i sin tur har fortrengt oppdrettsfisken fra plassene ved Borregaard.
– Rapportene fra den ordinære fiskesesongen tyder heller ikke på at det er mindre oppdrett i elva. Det virker snarere stabilt høyt, sier Strand.

Til dette kommer også en uunngåelig feilmargin under fisket etter oppdrettsfisk. Grunnregelen hos NGOFAs folk er at alle tvilstilfeller skal settes ut igjen, og ettersom fiskerne bare har en rask visuell bedømming å støtte seg på, er det ikke til å unngå at det også settes ut igjen oppdrettsfisk.
Det viser også analyse-resultatene fra NINA i Trondheim, der alle skjellprøver fra dette fisket blir undersøkt. I fjor ble bare 25 av 73 kategorisert som villfisk, mens 50 av 73 fisk altså ble satt ut igjen under fisket. Det skulle tilsi at vi ved visuell bedømming bare greier å luke ut omtrent halvparten av fremmedfisken.

Også årets skjellprøver vil bli analysert i Trondheim. Foruten de vanlige undersøkelsene som går på å skille mellom oppdrettsfisk og villfisk, vil det i år også bli gjort gentester på skjellene. Dette vil så bli sammenholdt med genprøver fra Glomma-laks fra flere år tilbake. Forhåpentlig vil resultatene herfra kunne gi en pekepinn på om det har skjedd genetiske endringer hos villaksen i Glomma.

Som nevnt var det et uvanlig høyt innslag av smålaks under årets ekstrafiske, omtrent 40 av de 67 fiskene var laks på 3 kilo eller mindre. Omtrent 20 var mellomlaks på mellom 3 og 7 kilo, mens resten – med ett unntak – var fisk på 7-8 kilo. Det ble fanget bare én fisk over 10 kilo. Det var en hunnfisk på 12 kilo, som ble bedømt som villfisk og satt ut igjen.

Roger Teig
TEAMWORK: Når fisken er landet, må jobben med bedømming og registrering gjøres på sekunder. Her er Kåre Strømstad, Stig O. Sætherbakken, Sten-Åge Olsen og Ulf Andreassen i arbeid. FOTO: ROGER TEIGTilbake til arkiv

Tilbake til hovedsiden

 
       
    10 SISTE FANGSTER I ÅR

 
       
    GLOMMA:

Antall totalt: 0 (0 kg)
C&R: 0 (0 kg)
Uten fettfinne: 0 (0 kg)

 
    TOPP 10 I ÅR

 
       
    TOPP 10 SIDEN 2005

17,7 kg - Christer Hansen
15,5 kg - Tormod Svendsen
15,1 kg - Ansgar Gundersen
15 kg - Fred Trondsen
13 kg - Morten Martiniussen
13 kg - Lars Andre Johansen
12,8 kg - Geir Thorvaldsen
12 kg - Rune Askautrud
12 kg - Johnny Jensen
12 kg - Lars Andre Johansen
 
       
    AAGAARDSELVA:

Antall totalt: 0 (0 kg)
C&R: 0 (0 kg)
Uten fettfinne: 0 (0 kg)

 
    TOPP 10 I ÅR

 
       
    TOPP 10 SIDEN 2005

18 kg - Tor Fredrik Esplo
17,2 kg - Odin Bakkerud
17 kg - Tore Solgaard
15,7 kg - Stian Nicolaysen
15,5 kg - Stig O. Sætherbakken
15 kg - Ketil Edvardsen
14,5 kg - Jack Olsen
14,5 kg - Daniel Lyczak
14,5 kg - Ole Bastesen
14,4 kg - Trond Pettersen
 
       
    10 SISTE LINKER

Vannføring i Aagaardselva
Ny Nettside Ngofa
Glb vannføring Glomma
Betal fiskeravgift
Fangstbørs Numedalslågen
Norske Lakseelver
Utne camping
Mandalselva
Gjenutsetting, slik gjør du
Hvordan er været?