AKTUELT   
  ARKIV   
  OM NGOFA   
  FISKEREGLER   
  FISKEPLASSER I 
GLOMMA
 
 
  FISKEPLASSER I 
AAGAARDSELVA
 
 
  FISKEKORT   
  ADKOMST   
  LAKSEBØRS   
  LINKER   
  RAPPORTER   
  SKJELLANALYSER   
  INFO-FOLDER   
  DRIFTSPLAN 08-18   
  VILLFISK ELLER  OPPDRETT?   
  GJENUTSETTING  AV FISK   
 
Powered by Vnett WEB 


   
 
 
YNGELJAKT I AAGAARDSELVA

(21. oktober 2006) Skuffende lite yngel i de øvre deler, men betydelig lysere situasjon lenger ned i elva. Det er konklusjonen etter høstens elfiske i Aagaardselva.   
 LITE SMÅFISK: Fiskeforvalter Leif Roger Karlsen i aksjon med elfiske-apparatet, og vassdragsforvalter Håvard Hornnæs med håven i området ved Raset. FOTO: REINERT FREDRIKSEN

Befaringen med elfiske ble gjennomført den første uka i oktober ved fiskeforvalter i Østfold, Leif Roger Karlsen. Også fylkets vassdragsforvalter Håvard Hornnæs deltok, og fra NGOFA var formann Kjell Cato Strand og nestformann Reinert Fredriksen med.

– Det ble funnet svært sparsomt med småfisk i de øvre delene. I området oppe ved Raset ble det fanget bare en presmolt og en gyteparr, forteller Kjell Cato Strand.

En presmolt er en stor laksunge som snart blir smolt, og som vil vandre ut i sjøen neste vår. En gyteparr er betegnelsen på en liten hannlaks som ennå ikke har vært i sjøen. Disse blir kjønnsmodne svært tidlig, bare rundt 15-20 cm lange, og lar være å vandre ut i sjøen det året de smoltifiseres. I stedet blir de stående i elva sommeren over og blir med på gytingen. Da sniker de seg med i akten når en stor hunn tror hun bare gyter sammen med en stor hannlaks. Den bittelille hannen plasserer seg under hannen idet gytingen er i gang, og skvetter melke over rognen.

Heller ikke ved Nedre Holme var situasjonen veldig oppløftende. Her brukte fiskeforvalteren lang tid på å fange ti yngel som skulle brukes til videre analyser. Området var preget av liten tetthet og små yngel.

– Da var situasjonen betraktelig bedre lenger ned i elva, forteller Strand. – I området som av og til kalles Sollifossen, strykene mellom Svingen og Langhølen, var det stor tetthet av yngel. Jeg vil anslå mengden til én per 1-2 kvadratmeter, sier han.

Men i dette området ble det også gjort en negativ oppdagelse. Området er preget av mye stor stein og høler, og på liten vannstand oppstår det lommer og dammer med vann, som er avskåret fra elvas hovedløp.
– Vi elfisket også i noen av disse kulpene, og i en av dem fant vi anslagsvis 10 presmolt og 20 mindre yngel, forteller Kjell Cato Strand.
Fiskene ble fanget og satt ut igjen i elva, men det er åpenbart at disse aldri ville ha overlevd vinteren i den vesle dammen.

– Dette kan tyde på at nedkjøringen av vannet i Aagaardselva til minstevannstand går for raskt, sier Strand.
Vassdragsforvalteren likte heller ikke det han så, og lovet å ta problemet opp med regulantene.

Roger Teig

Tilbake til arkiv

Tilbake til hovedsiden

 
       
    10 SISTE FANGSTER I ÅR

 
       
    GLOMMA:

Antall totalt: 0 (0 kg)
C&R: 0 (0 kg)
Uten fettfinne: 0 (0 kg)

 
    TOPP 10 I ÅR

 
       
    TOPP 10 SIDEN 2005

17,7 kg - Christer Hansen
15,5 kg - Tormod Svendsen
15,1 kg - Ansgar Gundersen
15 kg - Fred Trondsen
13 kg - Morten Martiniussen
13 kg - Lars Andre Johansen
12,8 kg - Geir Thorvaldsen
12 kg - Rune Askautrud
12 kg - Johnny Jensen
12 kg - Lars Andre Johansen
 
       
    AAGAARDSELVA:

Antall totalt: 0 (0 kg)
C&R: 0 (0 kg)
Uten fettfinne: 0 (0 kg)

 
    TOPP 10 I ÅR

 
       
    TOPP 10 SIDEN 2005

18 kg - Tor Fredrik Esplo
17,2 kg - Odin Bakkerud
17 kg - Tore Solgaard
15,7 kg - Stian Nicolaysen
15,5 kg - Stig O. Sætherbakken
15 kg - Ketil Edvardsen
14,5 kg - Jack Olsen
14,5 kg - Daniel Lyczak
14,5 kg - Ole Bastesen
14,4 kg - Trond Pettersen
 
       
    10 SISTE LINKER

Vannføring i Aagaardselva
Ny Nettside Ngofa
Glb vannføring Glomma
Betal fiskeravgift
Fangstbørs Numedalslågen
Norske Lakseelver
Utne camping
Mandalselva
Gjenutsetting, slik gjør du
Hvordan er været?