AKTUELT   
  ARKIV   
  OM NGOFA   
  FISKEREGLER   
  FISKEPLASSER I 
GLOMMA
 
 
  FISKEPLASSER I 
AAGAARDSELVA
 
 
  FISKEKORT   
  ADKOMST   
  LAKSEBØRS   
  LINKER   
  RAPPORTER   
  SKJELLANALYSER   
  INFO-FOLDER   
  DRIFTSPLAN 08-18   
  VILLFISK ELLER  OPPDRETT?   
  GJENUTSETTING  AV FISK   
 
Powered by Vnett WEB 


   
 
 
EN SESONG UNDER MIDDELS

(17. oktober) En tørr laksesesong er over, og må på våre elvestrekninger karakteriseres som under pari. Fangstene i Glomma strakk seg opp mot et middelår, mens Aagaardselva var svært svak og trakk ned helhetsinntrykket.   
 Ulf Andreassen håver laks i Høla. Her trenger du adgangskort for å fiske.

I skrivende stund ligger antallet laks i Glomma an til å bli mellom 110 og 120, mens Aagaardselva ser ut til å havne under 50 fisk. Når vi vet at det var langt mellom storlaksene i år, og at et stort antall av den fangede smålaksen var under 2 kilo, forstår man også at tallene for vekt ikke blir særlig høye. Gjennomgangen av fiskekort med fangstrapporter pågår i disse dager, så de offisielle tallene foreligger ikke ennå.

Sesongen er nok en gang en bekreftelse på at Aagaardselva er uhyre sårbar for vannføring, mens vannmengden i hovedvassdraget betyr noe mindre for fangstene. Sommeren var som kjent uvanlig nedbørsfattig, og det gagner aldri laksefisket.

– Det var vel egentlig bare helt i begynnelsen av juni at vannføringen var god i Aagaardselva. Etter noen dager begynte vannstanden å synke, og siden kom elva aldri opp mot sitt potensiale, sier NGOFAs formann Kjell Cato Strand.

Fisket tok aldri helt av juni, og i juli falt både elva og fangstene ned på minimumsnivå. På laksebørsen ble det bare registrert tre fisker i juli måned. En fortsatt vannfattig august ble den beste måneden i elva, men ikke sterk nok til å redde helhetsinntrykket.

– Situasjonen i Aagaardselva gir grunn til bekymring, sier Kjell Cato Strand. Men han minner om at årets sesong ikke er historisk lavmål. Den forrige tørkesommeren, i 1997, var hakket verre.

– Det skal bli spennende å se hvor stor gytebestanden er i høst. Men det er liten tvil om at det må jobbes for å gjøre Aagaardselva til en bedre lakseelv, og det er det sittende styret i NGOFA svært klar over, sier Strand.

Stikkord her er biotopforbedrende tiltak og økt vintervannføring. En søknad om å bygge flere grussenger for gyting ligger fortsatt til behandling hos myndighetene.

I Glomma ble fangsttallene omtrent som i fjor. Litt spesielt for året var at det allerede rundt sankthanstider sto nygått fisk på elva. En fasit på fire laks og to ørret før vi skriver 1. juli har ikke vært vanlig kost de siste årene.

– I Glomma er imidlertid det relativt høye innslaget av oppdrettsfisk et bekymringsfullt trekk. Rapportene fra den ordinære sesongen tyder ikke på at andelen av oppdrettsfisk i elva er synkende, sier Strand.

Roger Teig
SISTE FISK: Ulf Andreassen tok årets siste laks i den ordinære sesongen i Glomma, en farget hanne på 4,8 kilo.Tilbake til arkiv

Tilbake til hovedsiden

 
       
    10 SISTE FANGSTER I ÅR

 
       
    GLOMMA:

Antall totalt: 0 (0 kg)
C&R: 0 (0 kg)
Uten fettfinne: 0 (0 kg)

 
    TOPP 10 I ÅR

 
       
    TOPP 10 SIDEN 2005

17,7 kg - Christer Hansen
15,5 kg - Tormod Svendsen
15,1 kg - Ansgar Gundersen
15 kg - Fred Trondsen
13 kg - Morten Martiniussen
13 kg - Lars Andre Johansen
12,8 kg - Geir Thorvaldsen
12 kg - Rune Askautrud
12 kg - Johnny Jensen
12 kg - Lars Andre Johansen
 
       
    AAGAARDSELVA:

Antall totalt: 0 (0 kg)
C&R: 0 (0 kg)
Uten fettfinne: 0 (0 kg)

 
    TOPP 10 I ÅR

 
       
    TOPP 10 SIDEN 2005

18 kg - Tor Fredrik Esplo
17,2 kg - Odin Bakkerud
17 kg - Tore Solgaard
15,7 kg - Stian Nicolaysen
15,5 kg - Stig O. Sætherbakken
15 kg - Ketil Edvardsen
14,5 kg - Jack Olsen
14,5 kg - Daniel Lyczak
14,5 kg - Ole Bastesen
14,4 kg - Trond Pettersen
 
       
    10 SISTE LINKER

Vannføring i Aagaardselva
Ny Nettside Ngofa
Glb vannføring Glomma
Betal fiskeravgift
Fangstbørs Numedalslågen
Norske Lakseelver
Utne camping
Mandalselva
Gjenutsetting, slik gjør du
Hvordan er været?