AKTUELT   
  ARKIV   
  OM NGOFA   
  FISKEREGLER   
  FISKEPLASSER I 
GLOMMA
 
 
  FISKEPLASSER I 
AAGAARDSELVA
 
 
  FISKEKORT   
  ADKOMST   
  LAKSEBØRS   
  LINKER   
  RAPPORTER   
  SKJELLANALYSER   
  INFO-FOLDER   
  DRIFTSPLAN 08-18   
  VILLFISK ELLER  OPPDRETT?   
  GJENUTSETTING  AV FISK   
 
Powered by Vnett WEB 


   
 
 
ÅRSMØTE NGOFA 2020

Nedre Glomma og Omland Fiskeadministrasjon (NGOFA) ønsker velkommen til årsmøte
TIRSDAG 10. MARS kl. 18.30 på Tømmerveien 1, 2 etasje.(ved innkjøringen til Borregaard tømmermottak)
http://180kart.no/?w=T%C3%B8mmerveien+1%2C+1726+Sarpsborg%2C+Norge
 
 
 Tatt i Glomma Ca 10,5 kg satt ut

Medlemmer av NGOFAs styre, det vil si de fire faste styremedlemmene – formann, nestformann, kasserer og sekretær – pluss de valgte styrerepresentantene fra samtlige medlemsorganisasjoner: de ti jeger- og fiskerforeningene, de fire kommunene samt grunneiere og rettighetshavere, møter til Styremøte i forkant av årsmøtet,
samme dag og sted klokken 17.00.Årsmøtet avsluttes som vanlig med bevertning.

Vi benytter samtidig anledningen til å henstille til våre ovennevnte medlemsorganisasjoner om å informere NGOFAs arbeidsutvalg om hvem som er den enkelte organisasjons valgte representant til NGOFAs styre. Korrekte navn og adresser på styremedlemmene vil lette vårt arbeid, og våre lister må holdes løpende oppdatert. Denne informasjonen kan sendes til undertegnede på e-post
Vi ønsker vel møtt til årsmøtet!
Sarpsborg 10.02.20


-------------------------------
Kjell Cato Strand Formann

Adr: Brusemyrtoppen 11D
1739 Borgenhaugen
E-post kj1478cs@online.no
Tilbake til hovedsiden

 
       
    10 SISTE FANGSTER I ÅR

Jan Piwowar
Ida-Michelle Ingvaldsen
Eivind Myrvold
Marius olafsen
Kim Elvegaard
Fred Trondsen
Emir Jaskic
Erik Michelsen
Jim A. Olsen
Bjørnulf Fjeld
 
       
    GLOMMA:

Antall totalt: 158 (761,3 kg)
C&R: 142 (686,8 kg)
Uten fettfinne: 116 (557,4 kg)

 
    TOPP 10 I ÅR

10,8 kg - Eivind Myrvold
10,5 kg - Geir Thorvaldsen
10 kg - Marius olafsen
9,6 kg - Ida-Michelle Ingvaldsen
9,6 kg - levert
9 kg - Jim A. Olsen
8,9 kg - levert K C
8,7 kg - Per-Morten Bergseth
8,7 kg - Kjell C Strand
8,7 kg - Ulf Andreassen
 
       
    TOPP 10 SIDEN 2005

17,7 kg - Christer Hansen
15,5 kg - Tormod Svendsen
15,1 kg - Ansgar Gundersen
15 kg - Fred Trondsen
13 kg - Morten Martiniussen
13 kg - Lars Andre Johansen
12,8 kg - Geir Thorvaldsen
12 kg - Rune Askautrud
12 kg - Johnny Jensen
12 kg - Lars Andre Johansen
 
       
    AAGAARDSELVA:

Antall totalt: 136 (831,8 kg)
C&R: 107 (666,3 kg)
Uten fettfinne: 3 (13,2 kg)

 
    TOPP 10 I ÅR

14 kg - Knut-Olav Melby
13,7 kg - Magnus Thue
12,3 kg - Kjell C Strand
12 kg - Lars Uttisrud
11,5 kg - Olaf Solberg
11 kg - Ketil Edvardsen
10,5 kg - Jim A. Olsen
10,3 kg - levert K C
10 kg - Trond Pettersen
9,8 kg - Eirik Thoresen
 
       
    TOPP 10 SIDEN 2005

18 kg - Tor Fredrik Esplo
17,2 kg - Odin Bakkerud
17 kg - Tore Solgaard
15,7 kg - Stian Nicolaysen
15,5 kg - Stig O. Sætherbakken
15 kg - Ketil Edvardsen
14,5 kg - Jack Olsen
14,5 kg - Daniel Lyczak
14,5 kg - Ole Bastesen
14,4 kg - Trond Pettersen
 
       
    10 SISTE LINKER

Vannføring i Aagaardselva
Ny Nettside Ngofa
Glb vannføring Glomma
Betal fiskeravgift
Fangstbørs Numedalslågen
Norske Lakseelver
Utne camping
Mandalselva
Gjenutsetting, slik gjør du
Hvordan er været?