AKTUELT   
  ARKIV   
  OM NGOFA   
  FISKEREGLER   
  FISKEPLASSER I 
GLOMMA
 
 
  FISKEPLASSER I 
AAGAARDSELVA
 
 
  FISKEKORT   
  ADKOMST   
  LAKSEBØRS   
  LINKER   
  RAPPORTER   
  SKJELLANALYSER   
  INFO-FOLDER   
  DRIFTSPLAN 08-18   
  VILLFISK ELLER  OPPDRETT?   
  GJENUTSETTING  AV FISK   
 
Powered by Vnett WEB 


   
 
 
FISKEKORT, FISHING LICENSES 2019.

Det er nå åpnet for salg av fiskekort for Glomma og Aagaardselva

It has now been opened for sale of fishing licenses for Glomma and Aagaardselva
 
 
 

For å fiske i Glomma og Aagaardselva på Ngofa sine leide strekninger må det løses fiskekort. For kjøp av fiskekort til Glomma og Aagaardselva, skal fisker som aksept av fiskeregler og gebyr, signere på fiskekortet.

For å få kjøpt fiskekort til elvene Glomma og Aagaardselva må man kunne forstå og gjøre seg forstått på norsk eller engelsk. Ved kjøp av fiskekort kan tolk også brukes, men da må en tolk også være til stede under fisket. Er ikke begge til stede under fisket vill fiskekortet bli inndratt.

In order to fish in Glomma and Aagaardselva on Ngofa's rented stretches you must have bought a fishing license. For the purchase of a fishing license in the rivers Glomma and Aagaardselva, fisherman shall, as acceptance of fishing rules and fees, sign on the fishing license.
In order to obtain a fishing license for the rivers Glomma and Aagaardselva one must be able to understand and make themselves understod in Norwegian or English. When buying a fishing license an interpreter can be used, but then an interpreter must also be present when fishing. If both are not present during the fishing, the fishing license will be withdrawn.

Tilbake til arkiv

Tilbake til hovedsiden

 
       
    10 SISTE FANGSTER I ÅR

 
       
    GLOMMA:

Antall totalt: 0 (0 kg)
C&R: 0 (0 kg)
Uten fettfinne: 0 (0 kg)

 
    TOPP 10 I ÅR

 
       
    TOPP 10 SIDEN 2005

17,7 kg - Christer Hansen
15,5 kg - Tormod Svendsen
15,1 kg - Ansgar Gundersen
15 kg - Fred Trondsen
13 kg - Morten Martiniussen
13 kg - Lars Andre Johansen
12,8 kg - Geir Thorvaldsen
12 kg - Rune Askautrud
12 kg - Johnny Jensen
12 kg - Lars Andre Johansen
 
       
    AAGAARDSELVA:

Antall totalt: 0 (0 kg)
C&R: 0 (0 kg)
Uten fettfinne: 0 (0 kg)

 
    TOPP 10 I ÅR

 
       
    TOPP 10 SIDEN 2005

18 kg - Tor Fredrik Esplo
17,2 kg - Odin Bakkerud
17 kg - Tore Solgaard
15,7 kg - Stian Nicolaysen
15,5 kg - Stig O. Sætherbakken
15 kg - Ketil Edvardsen
14,5 kg - Jack Olsen
14,5 kg - Daniel Lyczak
14,5 kg - Ole Bastesen
14,4 kg - Trond Pettersen
 
       
    10 SISTE LINKER

Vannføring i Aagaardselva
Ny Nettside Ngofa
Glb vannføring Glomma
Betal fiskeravgift
Fangstbørs Numedalslågen
Norske Lakseelver
Utne camping
Mandalselva
Gjenutsetting, slik gjør du
Hvordan er været?