AKTUELT   
  ARKIV   
  OM NGOFA   
  FISKEREGLER   
  FISKEPLASSER I 
GLOMMA
 
 
  FISKEPLASSER I 
AAGAARDSELVA
 
 
  FISKEKORT   
  ADKOMST   
  LAKSEBØRS   
  LINKER   
  RAPPORTER   
  SKJELLANALYSER   
  INFO-FOLDER   
  DRIFTSPLAN 08-18   
  VILLFISK ELLER  OPPDRETT?   
  GJENUTSETTING  AV FISK   
 
Powered by Vnett WEB 


   
 
 
FORBUD MOT OPPSTRØMS FISKE VED VANNSTAND UNDER 20M3. PROHIBITION OF UPSTREAM FISHING AT WATER LEVELS BELOW 20M3

På grunn av stor fare for krøking av fisk ved lav vannstand forbys oppstrøms fiske ved vannstand under 20m3 på glb sine sider for Aagaardselva. Forbudet gjelder i «renna» fra utløpet av Gressbakken til pynten på oversiden av Muren.

Due to the high risk of hooking of fish at low water levels, upstream fishing is prohibited at water levels below 20m3 on Glbs pages for Aagaard river. The ban applies in the stream from the outlet of Gressbakken to the headland upstream Muren
 
 
 

FORBUD MOT OPPSTRØMS FISKE VED VANNSTAND UNDER 20M3
På grunn av stor fare for krøking av fisk ved lav vannstand forbys oppstrøms fiske ved vannstand under 20m3. Forbudet gjelder i «renna» fra utløpet av Gressbakken til pynten på oversiden av Muren. Kast i dette området skal ved vannstand under 20m3 foregå maks 90 grader tverrstrøms eller nedstrøms.
Det er forbudt å bruke stangen på en slik måte at fisken sannsynligvis vil krøkes. Fisk som fanges med kroken festet i andre deler av kroppen enn hodet skal om mulig settes ut igjen. Krøket laks som ikke kan settes ut igjen grunnet skade eller blødning skal avlives og leveres til fiskeoppsyn Tlf: 99 56 44 03 / 99 25 40 60 / 91 18 44 98. Innlevert fisk går ikke på kvoten.

PROHIBITION OF UPSTREAM FISHING AT WATER LEVELS BELOW 20M3
Due to the high risk of hooking of fish at low water levels, upstream fishing is prohibited at water levels below 20m3. The ban applies in the stream from the outlet of Gressbakken to the headland upstream Muren. Casting in this area shall take place max 90 degrees cross stream or downstream at a water level below 20m3.
It is forbidden to use the rod in such a way that the fish is likely to be hooked. Fish caught with the hook attached to other parts of the body than the head must be put back if possible. Fish that cannot be put back again due to injury or bleeding, shall be killed and delivered to the bailiff Tel: 99 56 44 03 / 99 25 40 60 / 91 18 44 98. Delivered fish does not count on the quota.
Tilbake til arkiv

Tilbake til hovedsiden

 
       
    10 SISTE FANGSTER I ÅR

 
       
    GLOMMA:

Antall totalt: 0 (0 kg)
C&R: 0 (0 kg)
Uten fettfinne: 0 (0 kg)

 
    TOPP 10 I ÅR

 
       
    TOPP 10 SIDEN 2005

17,7 kg - Christer Hansen
15,5 kg - Tormod Svendsen
15,1 kg - Ansgar Gundersen
15 kg - Fred Trondsen
13 kg - Morten Martiniussen
13 kg - Lars Andre Johansen
12,8 kg - Geir Thorvaldsen
12 kg - Rune Askautrud
12 kg - Johnny Jensen
12 kg - Lars Andre Johansen
 
       
    AAGAARDSELVA:

Antall totalt: 0 (0 kg)
C&R: 0 (0 kg)
Uten fettfinne: 0 (0 kg)

 
    TOPP 10 I ÅR

 
       
    TOPP 10 SIDEN 2005

18 kg - Tor Fredrik Esplo
17,2 kg - Odin Bakkerud
17 kg - Tore Solgaard
15,7 kg - Stian Nicolaysen
15,5 kg - Stig O. Sætherbakken
15 kg - Ketil Edvardsen
14,5 kg - Jack Olsen
14,5 kg - Daniel Lyczak
14,5 kg - Ole Bastesen
14,4 kg - Trond Pettersen
 
       
    10 SISTE LINKER

Vannføring i Aagaardselva
Ny Nettside Ngofa
Glb vannføring Glomma
Betal fiskeravgift
Fangstbørs Numedalslågen
Norske Lakseelver
Utne camping
Mandalselva
Gjenutsetting, slik gjør du
Hvordan er været?