AKTUELT   
  ARKIV   
  OM NGOFA   
  FISKEREGLER   
  FISKEPLASSER I 
GLOMMA
 
 
  FISKEPLASSER I 
AAGAARDSELVA
 
 
  FISKEKORT   
  ADKOMST   
  LAKSEBØRS   
  LINKER   
  RAPPORTER   
  SKJELLANALYSER   
  INFO-FOLDER   
  DRIFTSPLAN 08-18   
  VILLFISK ELLER  OPPDRETT?   
  GJENUTSETTING  AV FISK   
 
Powered by Vnett WEB 


   
 
 
FANG OG SLIPP AV LAKS 2018

Grunnet noe uforsvarlig utsetting av laks i Glomma og Aagaardselva i 2017 vil vi påpeke nødvendigheten av riktig utsetting. Blir ikke dette fulgt kan fiskekortet bli inndratt i 10 dager ved første gangs foreteelse og fisker blir utestengt resten av sesongen hvis det skjer igjen.
Bilde skal ikke taes av utsatt laks hvis det går på bekostning av laksen.
Ved bildet er denne måten å foretrekke, selv om du ikke har hov.(se bilde) (Ps Fisken skal ikke ligge på land)
 
 
 

Først og fremst skal alle fiskere sette seg inn i følgende regler for fang og slipp.
Når fisken skal gjenutsettes

• Ta fisken inn på et sted hvor den ikke skader seg mot steiner,
kvist og lignende.
• Ikke bruk klepp eller tailer.
• Ikke løft fisken unødig ut av vannet – fisken skal helst være i vannet
hele tiden.
• Kontroller fisken uten å løfte den ut av vannet, for eksempel med en
hånd rundt halen og en hånd forsiktig under buken foran.
• Løsne kroken forsiktig med krokløsertang.
• Håndter fisk som nettopp er kommet opp fra sjøen ekstra forsiktig.
Tidlig i sesongen er fisken ekstra utsatt for store skjelltap,
med soppinfeksjon som følge.

• Unngå å veie fisken. Anslå størrelsen av fisken med øyemål, eller mål
lengden av fisken. Du kan f. eks. sette målemerker på fiskestanga.
Du kan senere lese ut av lengde-vekt tabellen ca hvor tung fisken var.
• Snu fisken på rett kjøl i vannet når kroken er fjernet.
• Hold fisken med snuten mot strømmen, gjerne med en
hånd forsiktig rundt halen og en under buken foran.
• Hold fisken stille mens den kommer til hektene, ikke før den fram og
tilbake i vannet. Ikke slipp fisken før gjellelokkene pumper godt og
fisken selv holder balansen.
• Husk at også gjenutsatt fisk som er fanget i elv skal rapporteres.
NGOFA
Tilbake til arkiv

Tilbake til hovedsiden

 
       
    10 SISTE FANGSTER I ÅR

 
       
    GLOMMA:

Antall totalt: 0 (0 kg)
C&R: 0 (0 kg)
Uten fettfinne: 0 (0 kg)

 
    TOPP 10 I ÅR

 
       
    TOPP 10 SIDEN 2005

17,7 kg - Christer Hansen
15,5 kg - Tormod Svendsen
15,1 kg - Ansgar Gundersen
15 kg - Fred Trondsen
13 kg - Morten Martiniussen
13 kg - Lars Andre Johansen
12,8 kg - Geir Thorvaldsen
12 kg - Rune Askautrud
12 kg - Johnny Jensen
12 kg - Lars Andre Johansen
 
       
    AAGAARDSELVA:

Antall totalt: 0 (0 kg)
C&R: 0 (0 kg)
Uten fettfinne: 0 (0 kg)

 
    TOPP 10 I ÅR

 
       
    TOPP 10 SIDEN 2005

18 kg - Tor Fredrik Esplo
17,2 kg - Odin Bakkerud
17 kg - Tore Solgaard
15,7 kg - Stian Nicolaysen
15,5 kg - Stig O. Sætherbakken
15 kg - Ketil Edvardsen
14,5 kg - Jack Olsen
14,5 kg - Daniel Lyczak
14,5 kg - Ole Bastesen
14,4 kg - Trond Pettersen
 
       
    10 SISTE LINKER

Vannføring i Aagaardselva
Ny Nettside Ngofa
Glb vannføring Glomma
Betal fiskeravgift
Fangstbørs Numedalslågen
Norske Lakseelver
Utne camping
Mandalselva
Gjenutsetting, slik gjør du
Hvordan er været?