AKTUELT   
  ARKIV   
  OM NGOFA   
  FISKEREGLER   
  FISKEPLASSER I 
GLOMMA
 
 
  FISKEPLASSER I 
AAGAARDSELVA
 
 
  FISKEKORT   
  ADKOMST   
  LAKSEBØRS   
  LINKER   
  RAPPORTER   
  SKJELLANALYSER   
  INFO-FOLDER   
  DRIFTSPLAN 08-18   
  VILLFISK ELLER  OPPDRETT?   
  GJENUTSETTING  AV FISK   
 
Powered by Vnett WEB 


   
 
 
FISKEREGLER MED KVOTER FOR GLOMMA OG AAGAARDSELVA 2018

Nye kvoter og Fiskeregler på Norsk for GL og Aa 2018.
Spesielle regler for Glomma og Aagaardselva: Sesong kvotene og reglene gjelder for 2018.

Fisker som på bildet,(stor Hunnlaks) er fredet hele sesongen i Glomma og Aagaardselva
 
 
 

Utdrag regler for Glomma og Aagaardselva 2018
For utfyllende info, se fiskeregler og fisketider i Glomma og Aagaardselva på www.ngofa.no

• Redskap som har blitt brukt utenfor vassdraget skal desinfiseres før bruk.
• Det er kun tillatt å fiske med sluk, spinner, wobbler, mark og flue.
• Bruk av søkke er kun tillatt ved markfiske.
• Fiskeredskap skal ikke forlates under fisket og foregå aktivt.
• Ved fiske med flue skal kastvekten ligge i fluesnøret. Gjelder kun fluesoner i Aagaardselva.
• All bruk av klepp er forbudt. Påtreffes fisker med klepp kan han/hun bli bortvist fra elven.
• Fiskereglene/Fredninger kan endres etter midtsesong evalueringen i juli.
• All fangst skal rapporteres på laksebørsen fortløpende med fullt navn og relevante opplysninger som lengde, vekt, kjønn, med eller uten fettfinne, avlivet eller satt ut.
• Det skal leveres skjellprøver og bilde av all avlivet fisk.
• Gjenutsatt fisk skal rapporteres med ca vekt til laksebørsen og bilde hvis forsvarlig.
• Fredet laks som ikke kan settes ut igjen grunnet skade eller blødninger fra gjeller. Skal avlives og leveres til fiskeoppsyn Tlf: 99 56 44 03/99 25 40 60/91 18 44 98. Går ikke på kvoten.

Spesielle regler for Aagaardselva 2018
• Fiskesesong i Aagaardselva: 01.06.2018 kl 00:00 – 31.08.2018 kl 24:00 (forskrift).
• Vill hunfisk over 70 cm er fredet hele sesongen (lokal regel).
• All vill hunfisk er fredet fra 15.08.2018 kl 00:00 – 31.08.2018 kl 24:00 (nasjonal regel).
• Sesongkvote er 3 laks for sesongen 2018.
• Når kvoten er nådd (avlivet laks) skal fisket avsluttes inntil ny sesong starter. Kvoten gjelder for den enkelte fisker og kan ikke overføres til andre. Fisk som settes ut regnes ikke i kvoten. Oppdrettsfisk skal avlives og vises på laksebørsen med bilde. Den regnes da ikke på kvoten så lenge den er godkjent som oppdrett.

Spesielle regler for Glomma 2018
• Fiskesesong i Glomma: 20.06.2018 kl 00:00 – 31.08.2018 kl 24:00 (lokal regel).
• Vill laks med fettfinne er fredet hele sesongen.
• Det er en sesongkvote på 2 avlivet laks uten fettfinne, opp til 70 cm for sesongen 2018.
• Når kvoten er nådd (avlivet laks) skal fisket avsluttes inntil ny sesong starter. Kvoten gjelder for den enkelte fisker og kan ikke overføres til andre. Fisk som settes ut regnes ikke i kvoten. Oppdrettsfisk skal avlives og vises på laksebørsen med bilde. Den regnes da ikke på kvoten så lenge den er godkjent som oppdrett.
• Båtfiske og bruk av klepp forbudt

Innmelding av fangst
• SMS til 99564403 – 99096211 – 90625697
• E-post til fangstngofa@gmail.com: kj1478cs@online.no, molokken@broadpark.no eller toregil38@gmail.com. Se også laksebørs for innmelding av fangst.

Ved utsetting av fisk følg retningslinjer i brosjyre på ngofa.no nede på venstre side av hovedsiden.

Straffebestemmelser
Brudd på reglene er straffbart, jfr. Lov om laksefisk og innlandsfisk. Overtredelse kan medføre gebyr eller eventuelt utestengelse fra våre elver. Fiske kan ikke gjenopptas før ilagt gebyr er betalt og eller utestengelses perioden er ferdig. Gebyr opp til kr 3000,- kan ilegges. Gjentatte brudd vil bli anmeldt til politiet og kan gi utestengelse i inntil 3 sesonger.
Vedtatt på årsmøtet 2018

Tilbake til hovedsiden

 
       
    10 SISTE FANGSTER I ÅR

Karl Christian Falao
Kjell Kristiansen, Moss
Bjørnulf Fjeld
Rino Engebretsen
Levert til A Ø
Arne Hansen
Levert Ta
Arne Hansen
Fredrik Huth
Lars Søder
 
       
    GLOMMA:

Antall totalt: 0 (0 kg)
C&R: 0 (0 kg)
Uten fettfinne: 0 (0 kg)

 
    TOPP 10 I ÅR

 
       
    TOPP 10 SIDEN 2005

17,7 kg - Christer Hansen
15,5 kg - Tormod Svendsen
15,1 kg - Ansgar Gundersen
15 kg - Fred Trondsen
14,1 kg - Kim Johansen
13 kg - Lars Andre Johansen
13 kg - Morten Martiniussen
12 kg - Lars Andre Johansen
12 kg - Johnny Jensen
12 kg - Rune Askautrud
 
       
    AAGAARDSELVA:

Antall totalt: 34 (274,8 kg)
C&R: 27 (210 kg)
Uten fettfinne: 0 (0 kg)

 
    TOPP 10 I ÅR

13,8 kg - Olaf Solberg
11 kg - Lars Søder
10,8 kg - Rino Engebretsen
10,2 kg - Pål Strandli
10 kg - Bjørnulf Fjeld
9,8 kg - Joachim Brueland
9,5 kg - Levert til A Ø
9,5 kg - Kjell C Strand
9 kg - Terje Arnseth
9 kg - Terje Arnseth
 
       
    TOPP 10 SIDEN 2005

18 kg - Tor Fredrik Esplo
17,2 kg - Odin Bakkerud
17 kg - Tore Solgaard
15,7 kg - Stian Nicolaysen
15,5 kg - Stig O. Sætherbakken
15 kg - Ketil Edvardsen
14,5 kg - Ole Bastesen
14,5 kg - Jack Olsen
14,5 kg - Daniel Lyczak
14,4 kg - Fred Trondsen
 
       
    10 SISTE LINKER

Vannføring i Aagaardselva
Ny Nettside Ngofa
Glb vannføring Glomma
Betal fiskeravgift
Fangstbørs Numedalslågen
Norske Lakseelver
Utne camping
Mandalselva
Gjenutsetting, slik gjør du
Hvordan er været?