AKTUELT   
  ARKIV   
  OM NGOFA   
  FISKEREGLER   
  FISKEPLASSER I 
GLOMMA
 
 
  FISKEPLASSER I 
AAGAARDSELVA
 
 
  FISKEKORT   
  ADKOMST   
  LAKSEBØRS   
  LINKER   
  RAPPORTER   
  SKJELLANALYSER   
  INFO-FOLDER   
  DRIFTSPLAN 08-18   
  VILLFISK ELLER  OPPDRETT?   
  GJENUTSETTING  AV FISK   
 
Powered by Vnett WEB 


   
 
 
RASSIKRING AV GRESSBAKKEN MOTSATT

(30-04-2016)Det sikres mot ras ved elva
I Aagaardselva har det i en 14 dagers tid vært full aktivitet. Rasutsatte områder sikres og nye gyteplasser/skjul til yngel og Storstein, legges ut i elven. Arbeidet skjer på et sted som kalles «Gressbakken motsatt».
 
 
 

Gressbakken motsatt er et rasutsatt område, og vannmassene spiser seg stadig lenger inn langs elvebredden. Dette er det nå gjort noe med, elvebredden er med stein tilbakeført til sin opprinnelige bredde og sikret mot fremtidige ras
I 2012 utførte NVE et strakstiltak, gapahuken på gressbakken motsatt holdt på å rase ut i elva under flom.
Nå videreføres denne rassikringen. Det er et parti på 150–180 meter som har blitt sikret ved å steinsette elvebredden. Parallelt med steinsettingen, blir også elva laget slik at laksen skal bli fornøyd.
Vi sikrer nå gamle gyteplasser og lager nye. Dessuten lager vi skjul til lakseyngelen, og stoppeplasser til tilbake vandrende laks. Vi bruker gytegrus, skjulstein og Storstein, som blir lagt på en slik måte at de ligger under vann på 1 kubikk. De skal også legges så de tåle en storflom, uten å forsvinne nedover i elva.
Det vil også for fiskerne bli mye lettere å ta seg frem i området. På toppen av steinfyllingen går det an å gå trygt (uten med livet som innsats). Det vil også bli bygd en gangsti over bekken så hele strekningen kan avfiskes sammenhengende. Når gangveien står ferdig, blir det bevegelig fiske fra begynnelsen av steinsettingen, og helt ned til brekket ved gapahuken.
Tilbake til arkiv

Tilbake til hovedsiden

 
       
    10 SISTE FANGSTER I ÅR

 
       
    GLOMMA:

Antall totalt: 0 (0 kg)
C&R: 0 (0 kg)
Uten fettfinne: 0 (0 kg)

 
    TOPP 10 I ÅR

 
       
    TOPP 10 SIDEN 2005

17,7 kg - Christer Hansen
15,5 kg - Tormod Svendsen
15,1 kg - Ansgar Gundersen
15 kg - Fred Trondsen
13 kg - Morten Martiniussen
13 kg - Lars Andre Johansen
12,8 kg - Geir Thorvaldsen
12 kg - Rune Askautrud
12 kg - Johnny Jensen
12 kg - Lars Andre Johansen
 
       
    AAGAARDSELVA:

Antall totalt: 0 (0 kg)
C&R: 0 (0 kg)
Uten fettfinne: 0 (0 kg)

 
    TOPP 10 I ÅR

 
       
    TOPP 10 SIDEN 2005

18 kg - Tor Fredrik Esplo
17,2 kg - Odin Bakkerud
17 kg - Tore Solgaard
15,7 kg - Stian Nicolaysen
15,5 kg - Stig O. Sætherbakken
15 kg - Ketil Edvardsen
14,5 kg - Jack Olsen
14,5 kg - Daniel Lyczak
14,5 kg - Ole Bastesen
14,4 kg - Trond Pettersen
 
       
    10 SISTE LINKER

Vannføring i Aagaardselva
Ny Nettside Ngofa
Glb vannføring Glomma
Betal fiskeravgift
Fangstbørs Numedalslågen
Norske Lakseelver
Utne camping
Mandalselva
Gjenutsetting, slik gjør du
Hvordan er været?