AKTUELT   
  ARKIV   
  OM NGOFA   
  FISKEREGLER   
  FISKEPLASSER I 
GLOMMA
 
 
  FISKEPLASSER I 
AAGAARDSELVA
 
 
  FISKEKORT   
  ADKOMST   
  LAKSEBØRS   
  LINKER   
  RAPPORTER   
  SKJELLANALYSER   
  INFO-FOLDER   
  DRIFTSPLAN 08-18   
  VILLFISK ELLER  OPPDRETT?   
  GJENUTSETTING  AV FISK   
 
Powered by Vnett WEB 


   
 
 
FREDNING HUNNLAKS I AAGAARDSELVA

(07-07. 2015) All vill hunnlaks fredes i Aagaardselva fra 10. juli 2015.   
 

Med bakgrunn i den beskjedne fangsten hittil i år har NGOFA besluttet å frede all vill hunn laks fra og med 10. juli. Dette gjøres for å sikre at gytebestandsmålet for Aagaardselva blir nådd, og er i tråd med føre var prinsippet. Dette vedtaket er gjort i samråd med fiskeforvalter i Østfold.

Fra samme tid blir all bruk av klepp forbudt. All vill hunnlaks skal settes skånsomt tilbake i elva igjen. Vi ønsker selvfølgelig bilder, men dette skal ikke være til hinder for laksens overlevelse. Det skal sendes bilder av all avlivet laks.

Dersom det er tvil om det er hann- eller hunnlaks, skal denne settes ut igjen. Dersom det beviselig er oppdrettsfisk skal denne tas ut.

Er det forhold som gjør at laksen ikke vil overleve utsettingen, skal denne leveres til fiskeoppsyn, alternativt kan formann i NGOFA, Kjell Cato Strand, kontaktes på telefon 99 56 44 03.

Ved fortsatt liten oppgang av laks frem mot slutten av juli vil det bli vurdert ytterligere restriksjoner i fisket.

Styret
Tilbake til arkiv

Tilbake til hovedsiden

 
       
    10 SISTE FANGSTER I ÅR

 
       
    GLOMMA:

Antall totalt: 0 (0 kg)
C&R: 0 (0 kg)
Uten fettfinne: 0 (0 kg)

 
    TOPP 10 I ÅR

 
       
    TOPP 10 SIDEN 2005

17,7 kg - Christer Hansen
15,5 kg - Tormod Svendsen
15,1 kg - Ansgar Gundersen
15 kg - Fred Trondsen
13 kg - Morten Martiniussen
13 kg - Lars Andre Johansen
12,8 kg - Geir Thorvaldsen
12 kg - Rune Askautrud
12 kg - Johnny Jensen
12 kg - Lars Andre Johansen
 
       
    AAGAARDSELVA:

Antall totalt: 0 (0 kg)
C&R: 0 (0 kg)
Uten fettfinne: 0 (0 kg)

 
    TOPP 10 I ÅR

 
       
    TOPP 10 SIDEN 2005

18 kg - Tor Fredrik Esplo
17,2 kg - Odin Bakkerud
17 kg - Tore Solgaard
15,7 kg - Stian Nicolaysen
15,5 kg - Stig O. Sætherbakken
15 kg - Ketil Edvardsen
14,5 kg - Jack Olsen
14,5 kg - Daniel Lyczak
14,5 kg - Ole Bastesen
14,4 kg - Trond Pettersen
 
       
    10 SISTE LINKER

Vannføring i Aagaardselva
Ny Nettside Ngofa
Glb vannføring Glomma
Betal fiskeravgift
Fangstbørs Numedalslågen
Norske Lakseelver
Utne camping
Mandalselva
Gjenutsetting, slik gjør du
Hvordan er været?