AKTUELT   
  ARKIV   
  OM NGOFA   
  FISKEREGLER   
  FISKEPLASSER I 
GLOMMA
 
 
  FISKEPLASSER I 
AAGAARDSELVA
 
 
  FISKEKORT   
  ADKOMST   
  LAKSEBØRS   
  LINKER   
  RAPPORTER   
  SKJELLANALYSER   
  INFO-FOLDER   
  DRIFTSPLAN 08-18   
  VILLFISK ELLER  OPPDRETT?   
  GJENUTSETTING  AV FISK   
 
Powered by Vnett WEB 


   
 
 
FISKEREGLER FOR GLOMMA OG AAGAARDSELVA 2015

Nye Fiskeregler for GL og Aa 2015.
Spesielle regler for Glomma: Sesong kvoten gjelder for 2015 og vil bli forandret i 2016.
 
 
 

Fiskeregler for Glomma og Aagaardselva 2015
• Redskap som har blitt brukt utenfor vassdraget skal desinfiseres før bruk.
• Det er kun tillatt å fiske med sluk, spinner, wobbler, mark og flue.
• Bruk av søkke er kun tillatt ved markfiske.
• Fiskeredskap skal ikke forlates under fisket og foregå aktivt.
• Ved fiske med flue skal kastvekten ligge i fluesnøret. Gjelder kun fluesoner i Aagaardselva.
• Ved fredning er all bruk av klepp forbudt. Påtreffes fisker med klepp når fredning har inntruffet kan han/hun bli bortvist fra elven.
• Fiskereglene/Fredninger kan endres etter midtsesong evalueringen i juli.
• All fangst skal rapporteres på laksebørsen fortløpende med fullt navn og relevante opplysninger, Som lengde, vekt, kjønn, med eller uten fettfinne, avlivet eller satt ut.
• Gjenutsatt fisk skal rapporteres med ca vekt til laksebørsen og bilde hvis forsvarlig.
• Det skal leveres skjellprøver og bilde av all avlivet fisk.

Spesielle regler for Glomma 2015
• Båtfiske og bruk av klepp forbudt.
• Vill laks med fettfinne er fredet hele sesongen.
• Det er en sesongkvote på 2 avlivet smålaks uten fettfinne. Smålaks opp til 2,9 kg.
• Oppdrettsfisk skal avlives og vises på laksebørsen med bilde. Den regnes da ikke på kvoten.
• Kvoten gjelder for den enkelte fisker og kan ikke overføres til andre.
• Fisk som settes ut regnes ikke i kvoten.
• Når kvoten er nådd (avlivet laks) skal fisket avsluttes inntil ny sesong starter.

Innmelding av fangst
• SMS til 99564403 – 99096211 – 97675560 – 90625697
• E-post til fangstngofa@gmail.com: kj1478cs@online.no, ber-teig@online.no, molokken@broadpark.no eller toregil38@gmail.com. Se også laksebørs for innmelding av fangst.

Ved utsetting av fisk følg retningslinjer i brosjyre på ngofa.no nede på venstre side av hovedsiden. PS! Laks fra varmere elver tåler utsetting på høyere temperatur enn 18 grader.

Straffebestemmelser
Brudd på reglene er straffbart, jfr. Lov om laksefisk og innlandsfisk. Overtredelse kan medføre gebyr eller eventuelt utestengelse fra våre elver. Fiske kan ikke gjenopptas før ilagt gebyr er betalt og eller utestengelses perioden er ferdig. Gebyr opp til kr 3000,- kan ilegges. Gjentatte brudd vil bli anmeldt til politiet og kan gi utestengelse i inntil 3 sesonger.

For utfyllende info se fiskeregler og fisketider i Glomma og Aagaardselva
Vedtatt på årsmøtet 2015
Styret

Tilbake til arkiv

Tilbake til hovedsiden

 
       
    10 SISTE FANGSTER I ÅR

 
       
    GLOMMA:

Antall totalt: 0 (0 kg)
C&R: 0 (0 kg)
Uten fettfinne: 0 (0 kg)

 
    TOPP 10 I ÅR

 
       
    TOPP 10 SIDEN 2005

17,7 kg - Christer Hansen
15,5 kg - Tormod Svendsen
15,1 kg - Ansgar Gundersen
15 kg - Fred Trondsen
13 kg - Morten Martiniussen
13 kg - Lars Andre Johansen
12,8 kg - Geir Thorvaldsen
12 kg - Rune Askautrud
12 kg - Johnny Jensen
12 kg - Lars Andre Johansen
 
       
    AAGAARDSELVA:

Antall totalt: 0 (0 kg)
C&R: 0 (0 kg)
Uten fettfinne: 0 (0 kg)

 
    TOPP 10 I ÅR

 
       
    TOPP 10 SIDEN 2005

18 kg - Tor Fredrik Esplo
17,2 kg - Odin Bakkerud
17 kg - Tore Solgaard
15,7 kg - Stian Nicolaysen
15,5 kg - Stig O. Sætherbakken
15 kg - Ketil Edvardsen
14,5 kg - Jack Olsen
14,5 kg - Daniel Lyczak
14,5 kg - Ole Bastesen
14,4 kg - Trond Pettersen
 
       
    10 SISTE LINKER

Vannføring i Aagaardselva
Ny Nettside Ngofa
Glb vannføring Glomma
Betal fiskeravgift
Fangstbørs Numedalslågen
Norske Lakseelver
Utne camping
Mandalselva
Gjenutsetting, slik gjør du
Hvordan er været?