AKTUELT   
  ARKIV   
  OM NGOFA   
  FISKEREGLER   
  FISKEPLASSER I 
GLOMMA
 
 
  FISKEPLASSER I 
AAGAARDSELVA
 
 
  FISKEKORT   
  ADKOMST   
  LAKSEBØRS   
  LINKER   
  RAPPORTER   
  SKJELLANALYSER   
  INFO-FOLDER   
  DRIFTSPLAN 08-18   
  VILLFISK ELLER  OPPDRETT?   
  GJENUTSETTING  AV FISK   
 
Powered by Vnett WEB 


   
 
 
FORTSATT MYE OPPDRETTSLAKS I GLOMMA

(23. oktober) Det står fortsatt mye «feilvare» oppunder Sarpsfossen om høsten. Det viser de foreløpige resultatene fra det utvidete fisket etter oppdrettslaks i etterkant av årets sesong i Glomma.

 
 
 Landing av laks under årets utvidete fiske i fredningssonen inne på fabrikkområdet til Borregaard. FOTO: HELGE SPYDEVOLD

Det utvidete fisket ble avviklet de siste to ukene av september, dels ved et kontrollert fiske på de vanlige fiskestrekningene, og dels ved et særskilt fiske inne i fredningssonen oppunder fossen. Reke var tillatt som agn i perioden. Fisket administreres av NGOFA og utføres på bakgrunn av anbefalinger fra fagfolk og i samarbeid med fiskeforvalteren i Østfold. Tiltaket er også nedfelt med høy prioritet i NGOFAs egen driftsplan.
Bare fisk som blir bedømt som klar oppdrettsfisk skal avlives. Tvilstilfeller eller åpenbar villfisk skal settes skånsomt ut igjen. Det tas skjellprøver av all fisk, så sant det er mulig.

Under årets utvidete fiske ble det totalt fanget 73 laks. Av disse ble 23 vurdert som oppdrettsfisk og avlivet.
– Blant de resterende 50 var det dessuten 18-20 tvilstilfeller som ble satt ut igjen, sier NGOFAs formann Kjell Cato Strand.
Han legger ikke skjul på at trenden er bekymringsfull.
– I tillegg kommer det faktum at vi i årets ordinære sesong hadde et betydelig høyere innslag av oppdrettsfisk enn vi er vant til. Kanskje så mye som 40-50 prosent, sier Strand.

En sammenligning med fjorårets utvidete fiske er interessant: Da ble det avlivet 17 av 62 fisk, altså mellom 25 og 30 prosent. Skjellprøvene som nå er analysert ved NINAs laboratorier i Trondheim, viste imidlertid at hele 40 av fiskene ble kategorisert som ren oppdrettsfisk, altså fisk som er vokst opp i merder i sjøen.
Det viser altså at vi ved visuell bedømming av fisken – som er den eneste muligheten vi har under fiske – bare greier å luke ut og avlive omtrent halvparten av det som er oppdrettsfisk.
Også skjellprøvene fra årets utvidete fiske vil bli sendt til Trondheim for analyse.

NGOFA-formannen har imidlertid også en positiv observasjon fra høstens fiske:
– Blant laksene som ble bedømt som villfisk, var det et høyt innslag av store hunnfisk på 8-9-10 kilo. Det gir kanskje grunn til litt optimisme oppe i elendigheten, sier Strand, som føler seg trygg på at det også sto stor hannfisk av det rette slaget på elva.
Store hunnfisk bærer mye rogn, og stor villfisk er best rustet både til å erobre og forsvare de beste gyteplassene i elva.

Roger Teig
Kåre Strømstad med laks, vill eller gal? FOTO: HELGE SPYDEVOLDTilbake til arkiv

Tilbake til hovedsiden

 
       
    10 SISTE FANGSTER I ÅR

 
       
    GLOMMA:

Antall totalt: 0 (0 kg)
C&R: 0 (0 kg)
Uten fettfinne: 0 (0 kg)

 
    TOPP 10 I ÅR

 
       
    TOPP 10 SIDEN 2005

17,7 kg - Christer Hansen
15,5 kg - Tormod Svendsen
15,1 kg - Ansgar Gundersen
15 kg - Fred Trondsen
13 kg - Morten Martiniussen
13 kg - Lars Andre Johansen
12,8 kg - Geir Thorvaldsen
12 kg - Rune Askautrud
12 kg - Johnny Jensen
12 kg - Lars Andre Johansen
 
       
    AAGAARDSELVA:

Antall totalt: 0 (0 kg)
C&R: 0 (0 kg)
Uten fettfinne: 0 (0 kg)

 
    TOPP 10 I ÅR

 
       
    TOPP 10 SIDEN 2005

18 kg - Tor Fredrik Esplo
17,2 kg - Odin Bakkerud
17 kg - Tore Solgaard
15,7 kg - Stian Nicolaysen
15,5 kg - Stig O. Sætherbakken
15 kg - Ketil Edvardsen
14,5 kg - Jack Olsen
14,5 kg - Daniel Lyczak
14,5 kg - Ole Bastesen
14,4 kg - Trond Pettersen
 
       
    10 SISTE LINKER

Vannføring i Aagaardselva
Ny Nettside Ngofa
Glb vannføring Glomma
Betal fiskeravgift
Fangstbørs Numedalslågen
Norske Lakseelver
Utne camping
Mandalselva
Gjenutsetting, slik gjør du
Hvordan er været?