AKTUELT   
  ARKIV   
  OM NGOFA   
  FISKEREGLER   
  FISKEPLASSER I 
GLOMMA
 
 
  FISKEPLASSER I 
AAGAARDSELVA
 
 
  FISKEKORT   
  ADKOMST   
  LAKSEBØRS   
  LINKER   
  RAPPORTER   
  SKJELLANALYSER   
  INFO-FOLDER   
  DRIFTSPLAN 08-18   
  VILLFISK ELLER  OPPDRETT?   
  GJENUTSETTING  AV FISK   
 
Powered by Vnett WEB 


   
 
 
SE FILM FRA STRYKINGEN!

(7. november 2014) Strykingen av Glomma-laks pågår for fullt i klekkeriet på Borregaard i disse dager. Nå kan du også se en film fra arbeidet med en ny generasjon laks.   
 Det strykes for fullt i klekkeriet om dagen. (Bildet er fra en tidligere stryking av Aagaardselva-laks i det gamle klekkeriet på Bekkhus).

Det er Jan Helge Spydevold som har laget en film på omtrent fem minutter fra strykingen. Denne er lagt ut på Youtube på denne linken:

https://www.youtube.com/watch?v=AAMoHtI9QPU

Ingen tvil om at vi har en rasende flink dugnadsgjeng som står på dag ut og dag inn. Heller ingen tvil om at vi har et av landets flotteste og mest proffe anlegg, drevet på dugnad av «amatører» med stadig økende kompetanse.

Årets stamfiske ble avviklet i september/oktober. Det ble i alt fisket seks helger, og til sammen ble det lagt ned 720 dugnadstimer for å skaffe lakseforeldre til klekkeriet.
– Totalt fanget vi 120 laks under høstens fiske i fredningssonen under Sarpsfossen, forteller NGOFA-formann Kjell Cato Strand.
– Det høres kanskje mye ut, men bak det tallet skjuler det seg dessverre noen dystre kjensgjerninger, sier han.

– Av de 120 sto vi igjen med 34 laks til klekkeriet som ble godkjent etter gentesting – 19 hunnfisk og 15 hannfisk. Det ble gjenutsatt 15–20 smålaks under selve fisket, men resten ble klassifisert som oppdrettsfisk og avlivet. Innslaget av oppdrett er fortsatt skyhøyt i Glomma om høsten, minst 50 prosent, anslår Strand, som gjerne skulle hatt flere godkjente fisker til klekkeriet.

– Ideelt sett burde vi hatt opp mot 25 par av god størrelse, så vi skulle gjerne hatt 10–15 individer til. På bare to, tre år er det blitt merkbart vanskeligere å få tak i god stamfisk i Glomma. Årets stamfiske kan kort oppsummeres slik at det blir færre villfisk, og det blir færre store og flere små. Det er for så vidt en ventet utvikling, ettersom vi regner med at fem årsklasser er så å si borte i elva på grunn av ødelagte gyteforhold, sier NGOFAs formann.

Men det finnes lyspunkter. Under årets fiske ble det fanget to digre hunnfisk, på henholdsvis 14-15 og 17-18 kilo. Begge ble godkjente og svømmer rundt i stamfiskhuset.
– Disse er ikke strøket ennå. Men hvis disse to og resten av de gjenværende hunnene gir rogn, håper vi å komme opp i et rogninnlegg på rundt 160.000. Dette er et godt stykke under kapasiteten på klekkeriet, så det ser ikke ut til at vi greier å nå målsettingen på ca. 200.000 rogn i år.

Strykingen begynte allerede 25. oktober, det er en drøy uke tidligere enn fjoråret. I skrivende stund er det strøket sju hunnfisk, og det er lagt om lag 62.000 befruktede rogn inn i klekkeriet.
– Vi har i år forsøkt oss med såkalt tørrstryking, det vil si at rogna ikke blir utsatt for vann før den er befruktet og legges inn i rognbakkene. Til nå ser dette ut til å ha vært en suksess, hittil er det bare funnet et par døde rognkorn, forteller Kjell Cato Strand.

Han forteller også at det i år er foretatt en ekstra gentest på stamfisken, som viser eventuell familietilhørighet.
– Det gjør at nå unngår å blande fisk med mye felles gener, altså fisk som er i slekt med hverandre. Kort illustrert kan vi si at det ikke lenger kan forekomme at vi tar rogn fra en hunn og befrukter den med melke fra en hann som i verste fall kan være hennes bror. Dette fjerner faren for innavl helt, og gjør at vi får en mye sikrere og bedre blanding av gener. Dette er særlig viktig i Glomma, der den gjenlevende villaksstammen er svært liten, sier Strand.

I oppvekstkarene i klekkeriet svømmer det også litt over 20.000 stor yngel som etter planen skal settes ut som smolt våren 2015. I løpet av oktober ble samtlige av disse merket ved fettfinneklipping, slik at det skal være mulig å skille disse fra annen fisk i elva ved eventuell gjenfangst. Fra rogninnlegg i 2013 og fram til nå har denne generasjonen hatt en dødelighet i klekkeriet på under 5 prosent, hvilket må sies å være et fantastisk bra resultat. Om lag 100.000 ufôret yngel fra dette årskullet ble også satt ut i Glomma i månedsskiftet april/mai i år.

Roger Teig
Tilbake til arkiv

Tilbake til hovedsiden

 
       
    10 SISTE FANGSTER I ÅR

 
       
    GLOMMA:

Antall totalt: 0 (0 kg)
C&R: 0 (0 kg)
Uten fettfinne: 0 (0 kg)

 
    TOPP 10 I ÅR

 
       
    TOPP 10 SIDEN 2005

17,7 kg - Christer Hansen
15,5 kg - Tormod Svendsen
15,1 kg - Ansgar Gundersen
15 kg - Fred Trondsen
13 kg - Morten Martiniussen
13 kg - Lars Andre Johansen
12,8 kg - Geir Thorvaldsen
12 kg - Rune Askautrud
12 kg - Johnny Jensen
12 kg - Lars Andre Johansen
 
       
    AAGAARDSELVA:

Antall totalt: 0 (0 kg)
C&R: 0 (0 kg)
Uten fettfinne: 0 (0 kg)

 
    TOPP 10 I ÅR

 
       
    TOPP 10 SIDEN 2005

18 kg - Tor Fredrik Esplo
17,2 kg - Odin Bakkerud
17 kg - Tore Solgaard
15,7 kg - Stian Nicolaysen
15,5 kg - Stig O. Sætherbakken
15 kg - Ketil Edvardsen
14,5 kg - Jack Olsen
14,5 kg - Daniel Lyczak
14,5 kg - Ole Bastesen
14,4 kg - Trond Pettersen
 
       
    10 SISTE LINKER

Vannføring i Aagaardselva
Ny Nettside Ngofa
Glb vannføring Glomma
Betal fiskeravgift
Fangstbørs Numedalslågen
Norske Lakseelver
Utne camping
Mandalselva
Gjenutsetting, slik gjør du
Hvordan er været?