AKTUELT   
  ARKIV   
  OM NGOFA   
  FISKEREGLER   
  FISKEPLASSER I 
GLOMMA
 
 
  FISKEPLASSER I 
AAGAARDSELVA
 
 
  FISKEKORT   
  ADKOMST   
  LAKSEBØRS   
  LINKER   
  RAPPORTER   
  SKJELLANALYSER   
  INFO-FOLDER   
  DRIFTSPLAN 08-18   
  VILLFISK ELLER  OPPDRETT?   
  GJENUTSETTING  AV FISK   
 
Powered by Vnett WEB 


   
 
 
BRUKBAR ÅPNING I AAGAARDSELVA

(22. juni 2014) De første tre ukene av sesongen i Aagaardselva er passert, og fasiten må betegnes som ganske positiv, med 22 laks på fangststatistikken i skrivende stund.   
 ÅRETS FØRSTE: Jack R. Olsen fikk årets første fisk i Aagaardselva, en laks på 6.9 kilo fra Langhølen.

– Ja, dette må sies å være en litt oppløftende sesongstart. Det virker i hvert fall som om innsiget og oppgangen er bedre enn i fjor. Nå ser vi også at fisken er fordelt oppover hele elva. Med jevne og ujevne mellomrom kommer det også grupper med ny fisk på elva. Så fortsettelsen blir veldig spennende. Tradisjonelt skal det jo komme godt med ny fisk i Aagaardselva fra St. Hans og utover. Vi håper selvfølgelig at det skjer også denne sesongen, sier NGOFA-formann Kjell Cato Strand.

Han spådde før sesongen at vi kom til å få en tilbakegang på storlaks, og det har til nå vist seg å være riktig: Det er tatt både færre og mindre storlaks i år enn tilfellet har vært de siste årene. Strand håpet samtidig på en økning i mellomlaks, og til nå er det kommet en bra mengde av det slaget på elva.

– Så håper vi bare at det fortsetter. Normalt er det jo nå mellomlaksen skal komme for fullt. De neste ukene vil vise om det klaffer, eller om mellomlaksen bare har kommet tidligere i år, sier han.

Smålaksen er han mindre villig til å mene noe om:
– Den er veldig lite forutsigbar. Men det er lov å håpe, smålaksen skaper mye liv og moro i elva, sier han.

Vi har kikket litt på fangsttallene pr 21. juni for de fem siste sesongene, og de viser hvor vanskelig det er å mene noe om en eventuell sesongfasit etter tre uker: 2010: 31 laks per 21. juni (94 totalt for sesongen), 2011: 6 laks (158 totalt), 2012: 27 laks (136 totalt), 2013: 16 laks (72 totalt), 2014: 22 laks (totalt ??).

NGOFA avholder sin pålagte midtsesongevaluering rundt 12. juli, men Strand ønsker ikke å forskuttere noe ennå.
– Det avhenger av utviklingen i elva fram til 12. juli. Men det er gledelig å se at flere fiskere allerede har begynt å gjenutsette pene hunnfisker. Dette er noe myndighetene legger merke til og verdsetter, sier Kjell Cato Strand.

Vitenskapelig Råd for Lakseforvaltning (VRL) publiserte for få dager siden sin siste rapport om landets lakseelver. VRL konkluderer med at forvaltningsmålet for Glommavassdraget er nådd, og den samlede vurderingen for oppnåelse av gytebestandsmål (GBM) og beskatning settes til «svært god».

– Her er det flere parametere det legges vekt på, og vi oppfyller så å si alle sammen, sier Strand:
Laksefisket er godt organisert, fangstrapporteringen er svært god, og det gjennomføres flere tiltak i elvene – som tilrettelegging av gyte- og oppvekstforhold gjennom biotopforbedringer, utplanting av rogn og ikke minst; klekkeridrift og store utsettinger av yngel og smolt for den sterkt truede Glomma-stammen.

– Dessuten har vi vært nøye med å frede vill hunnlaks, i Glomma hele sesongen og i Aagaardselva mot slutten av fiskesesongen for å sikre at vi oppnår GBM, sier NGOFAs formann.

VRL legger stor vekt på gjenutsetting når beskatningen skal vurderes. For bare få år siden fikk vassdraget vårt karakteristikken «mulig for høy beskatning», mens situasjonen nå beskrives som svært god. VRL anfører også helt konkret at det i Aagaardselva gjenutsettes mye stor og mellomstor hunnfisk.

Roger TeigTilbake til arkiv

Tilbake til hovedsiden

 
       
    10 SISTE FANGSTER I ÅR

 
       
    GLOMMA:

Antall totalt: 0 (0 kg)
C&R: 0 (0 kg)
Uten fettfinne: 0 (0 kg)

 
    TOPP 10 I ÅR

 
       
    TOPP 10 SIDEN 2005

17,7 kg - Christer Hansen
15,5 kg - Tormod Svendsen
15,1 kg - Ansgar Gundersen
15 kg - Fred Trondsen
13 kg - Morten Martiniussen
13 kg - Lars Andre Johansen
12,8 kg - Geir Thorvaldsen
12 kg - Rune Askautrud
12 kg - Johnny Jensen
12 kg - Lars Andre Johansen
 
       
    AAGAARDSELVA:

Antall totalt: 0 (0 kg)
C&R: 0 (0 kg)
Uten fettfinne: 0 (0 kg)

 
    TOPP 10 I ÅR

 
       
    TOPP 10 SIDEN 2005

18 kg - Tor Fredrik Esplo
17,2 kg - Odin Bakkerud
17 kg - Tore Solgaard
15,7 kg - Stian Nicolaysen
15,5 kg - Stig O. Sætherbakken
15 kg - Ketil Edvardsen
14,5 kg - Jack Olsen
14,5 kg - Daniel Lyczak
14,5 kg - Ole Bastesen
14,4 kg - Trond Pettersen
 
       
    10 SISTE LINKER

Vannføring i Aagaardselva
Ny Nettside Ngofa
Glb vannføring Glomma
Betal fiskeravgift
Fangstbørs Numedalslågen
Norske Lakseelver
Utne camping
Mandalselva
Gjenutsetting, slik gjør du
Hvordan er været?