AKTUELT   
  ARKIV   
  OM NGOFA   
  FISKEREGLER   
  FISKEPLASSER I 
GLOMMA
 
 
  FISKEPLASSER I 
AAGAARDSELVA
 
 
  FISKEKORT   
  ADKOMST   
  LAKSEBØRS   
  LINKER   
  RAPPORTER   
  SKJELLANALYSER   
  INFO-FOLDER   
  DRIFTSPLAN 08-18   
  VILLFISK ELLER  OPPDRETT?   
  GJENUTSETTING  AV FISK   
 
Powered by Vnett WEB 


   
 
 
FISKESESONGEN GLOMMA 2014

(20. juni 2014) Når Glomma åpner søndag 22. juni, blir det med fredet hunnlaks og avkortet sesong.   
 UT IGJEN: Også denne sesongen må all vill hunnlaks settes forsiktig ut igjen i Glomma.

I Glomma under Sarpsfossen (sesong 22. juni til 31. august) er situasjonen for villaksen fortsatt dyster. NGOFA gjør derfor som de to sistesesongene: All vill hunnlaks er fredet hele sesongen, og skal gjenutsettes. Vi har dessuten besluttet å avslutte sesongen 31. august, 14 dager før normalt. Dette er gjort i samråd med fiskeforvalteren i Østfold.

– Bakgrunnen er selvfølgelig villaksstammens tilstand i Glomma. Vi må dessuten sikre oss at vi får tak i nok godkjent stamfisk til Glomma kultiveringsanlegg, som nå er i full drift. Vi satte ut 150.000 yngel midt i mai 2013 og 105.000 yngel og 25.300 smolt våren 2014.
- Men inntil vi ser effekten av kultiveringen om noen år, antar vi at vi har flere år foran oss der det i hvert fall ikke blir lettere å få tak i godkjent villfisk. Mesteparten av den naturlige reproduksjonen nedstrøms Sarpsfossen er jo borte på grunn av forurensning, og fjorårets fasit for sportsfiskesesongen - med 9 laks totalt - forteller alt om hvor alvorlig situasjonen er, sier NGOFAs formann Kjell Cato Strand.

- Under stamfisket høsten 2013 fikk vi for så vidt nok villfisk til klekkeriet hvis man regner etter antall. Men vi fikk mye fisk av mindre størrelse, så totalt ble rogninnlegget svakere enn året før. Vi må regne med at den trenden fortsetter litt til før pilene peker i riktig retning igjen, legger han til.

Ved fredning er bruk av båt under fiske forbudt, og klepp som landingsmetode er selvfølgelig bannlyst. Begge deler vil altså være forbudt i Glomma hele sesongen 2014. (Se FISKEREGLER i venstre marg på nettsiden).
– Dersom våre fiskeoppsyn påtreffer fiskere utstyrt med klepp i Glomma, risikerer disse å få fiskekortet inndratt. Det samme gjelder selvfølgelig fiskere som urettmessig har avlivet vill hunnlaks, sier Strand.

Han presiserer at all fangst skal meldes inn til laksebørsen så raskt som mulig. Er fisken avlivet skal meldingen også inneholde bilde av fangsten.

Kjell Cato Strand forteller at det kan bli aktuelt å forlenge sesongen i Glomma utover i september.
– Men det er bare hvis vi ser en voldsom oppgang av oppdrettsfisk mot slutten, og det vil da bare bli tillatt å avlive oppdrett, sier Strand.

Det kan også bli aktuelt å frede vill hannfisk før 31. august. NGOFA er pålagt av myndighetene å gjøre en evaluering i løpet av sesongen.
– Det er oppgang og fangster som avgjør dette. Er innsiget svakt, kan det hende vi må slå ring om hannfisken også, sier NGOFAs formann.

Strand minner også om at myndighetene krever at det skal tas skjellprøver av all avlivet fisk i Glomma og Aagaardselva, da vassdraget er med i et spesielt overvåkingsprogram i regi av NINA, blant annet med sikte på å få sikrest mulig tall på innslaget av rømt oppdrettsfisk. Analyser av skjell gir også viktig informasjon om villaksen i elvene våre. Skjellprøveposer finnes i noen av gapahukene, og våre frivillige oppsynsmenn skal også dele ut poser. Oppsynsmennene tar også imot skjellprøver, og det er satt opp spesielle postkasser for innlevering ved mange av gapahukene.

Når det gjelder skjellprøver av fisk som gjenutsettes, ser NGOFA helst at dette ikke tas. Det vil være et ekstra stressmoment for en fisk som skal leve videre.

For sportsfiskerne betyr fredningen at all vill hunnfisk skal settes skånsomt ut i elva igjen. Dette gjelder uansett om den er blank eller gytefarget. Fisk som er vanskelig å kjønnsbestemme skal også settes ut. Åpenbar oppdrettsfisk kan avlives. Men er man det minste i tvil om kjønn eller villfisk/oppdrett, skal fisken ut i elva igjen. Tvilen skal komme fisken til gode.

Vill hunnfisk som er så skadet eller blør så mye at det er tvilsomt om den kan overleve, skal avlives. Fiskeren har imidlertid ikke rett til å beholde slik fisk selv, den skal umiddelbart leveres inn til fiskeoppsynet. Disse personene kan kontaktes ved innlevering av slik fisk: Kjell Cato Strand tlf 99564403, Tore Solgaard tlf 91184498, Terje Arnseth, tlf 99254060.

Gode tips og råd som du kan finne her på nettsiden vår:
”Gjenutsetting, slik gjør du.” Ligger under linker i venstre marg.
”Villfisk eller oppdrett?” Ligger som PDF-dokument nederst i venstre marg.

Roger Teig
Tilbake til arkiv

Tilbake til hovedsiden

 
       
    10 SISTE FANGSTER I ÅR

 
       
    GLOMMA:

Antall totalt: 0 (0 kg)
C&R: 0 (0 kg)
Uten fettfinne: 0 (0 kg)

 
    TOPP 10 I ÅR

 
       
    TOPP 10 SIDEN 2005

17,7 kg - Christer Hansen
15,5 kg - Tormod Svendsen
15,1 kg - Ansgar Gundersen
15 kg - Fred Trondsen
13 kg - Morten Martiniussen
13 kg - Lars Andre Johansen
12,8 kg - Geir Thorvaldsen
12 kg - Rune Askautrud
12 kg - Johnny Jensen
12 kg - Lars Andre Johansen
 
       
    AAGAARDSELVA:

Antall totalt: 0 (0 kg)
C&R: 0 (0 kg)
Uten fettfinne: 0 (0 kg)

 
    TOPP 10 I ÅR

 
       
    TOPP 10 SIDEN 2005

18 kg - Tor Fredrik Esplo
17,2 kg - Odin Bakkerud
17 kg - Tore Solgaard
15,7 kg - Stian Nicolaysen
15,5 kg - Stig O. Sætherbakken
15 kg - Ketil Edvardsen
14,5 kg - Jack Olsen
14,5 kg - Daniel Lyczak
14,5 kg - Ole Bastesen
14,4 kg - Trond Pettersen
 
       
    10 SISTE LINKER

Vannføring i Aagaardselva
Ny Nettside Ngofa
Glb vannføring Glomma
Betal fiskeravgift
Fangstbørs Numedalslågen
Norske Lakseelver
Utne camping
Mandalselva
Gjenutsetting, slik gjør du
Hvordan er været?