AKTUELT   
  ARKIV   
  OM NGOFA   
  FISKEREGLER   
  FISKEPLASSER I 
GLOMMA
 
 
  FISKEPLASSER I 
AAGAARDSELVA
 
 
  FISKEKORT   
  ADKOMST   
  LAKSEBØRS   
  LINKER   
  RAPPORTER   
  SKJELLANALYSER   
  INFO-FOLDER   
  DRIFTSPLAN 08-18   
  VILLFISK ELLER  OPPDRETT?   
  GJENUTSETTING  AV FISK   
 
Powered by Vnett WEB 


   
 
 
GRUS OG STEIN SKAL HJELPE LAKSEN I AAGAARDSELVA

(21. september) NGOFA har i høst startet et arbeid som forhåpentligvis munner ut i bedre gytemuligheter og bedre oppvekstkår for framtidige generasjoner av laks i Aagaardselva. En større og sterkere laksestamme er målet.   
 Naturforvalter Leif Simonsen (t.v.) og NGOFAs formann Kjell Cato Strand på befaring i Aagaardselva. Her i området ved Rullesteinene. FOTO: REINERT FREDRIKSEN

De par siste sesongenes beskjedne fangster er en understreking av at laksestammen i Aagaardselva trenger hjelp til å vokse seg sterk. Derfor forbereder NGOFA nå å sette i gang såkalte biotopforbedrende tiltak i elva. I første rekke vil dette bestå i utplassering av stor stein og gytegrus og kanskje noe graving for å lede vannet i ønsket leie på vintervannføring.

– Slike tiltak er nedfelt i driftsplanen vår. Det er altså enighet blant grunneiere, brukere og forvaltere om at de bør gjennomføres, sier NGOFAs formann Kjell Cato Strand.
– Vi ønsker å gjøre forbedringer på strekninger i elva som ikke fungerer godt i dag. De plassene som allerede har god produksjon av yngel skal vi selvfølgelig ikke røre, sier han.

NGOFA har i første omgang plukket ut fire områder som aktuelle for tiltak: Gressbakken, Hyttebrekket, Rullesteinene og Under raset. Naturforvalter Leif Simonsen i firmaet Naturplan er engasjert til å utarbeide planer for tiltakene, og første skritt på veien var en befaring i elva i begynnelsen av denne måneden.
– Det må gjøres et grundig forarbeid og her er vi nødt til å ha med oss fagkunnskapen. Prosjektet må utredes og konsekvensene må være skikkelig analysert på forhånd. Vi må sikre oss mot at eventuelle tiltak får utilsiktede og uønskede konsekvenser, sier Kjell Cato Strand.

Da Simonsen, Strand og NGOFAs nestformann Reinert Fredriksen var på befaring i elva, var vannstanden fortsatt høy. Som kjent er den ikke det i Aagaardselva om vinteren, og den lave vintervannføringen er utvilsomt det største hinderet for den naturlige reproduksjonen i elva.
Naturplan vil derfor gjøre nye arbeider i elva på redusert vannføring, forhåpentligvis i løpet av november måned. Da skal det etter planen foretas nivåmålinger, slik at fallet og strømforholdene på lavere vannstand kan kartlegges.

– Selv om vi nå utreder mulighetene for tiltak på fire steder i elva, er det ikke sikkert det er fornuftig å gjøre arbeider på flere steder samtidig. Kanskje er det klokt å konsentrere seg om et par steder, og så se på effekten her før man eventuelt går videre, sier Leif Simonsen.

Naturplan skal etter planen ha detaljplaner for tiltakene klare i løpet av mars neste år. Deretter skal det fremmes søknader til Fylkesmannens miljøvernavdeling og NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat). Får NGOFA klarsignal, kan altså de praktiske arbeidene tidligst komme i gang høsten 2006.

En slik "anleggsperiode" blir også kort. Arbeidene må gjøres etter at elva er nede på minstevannføring, men også før laksen gyter. – Også det tilsier at vi må gjøre en eller to ting om gangen, sier Kjell Cato Strand.

Roger Teig

Tilbake til arkiv

Tilbake til hovedsiden

 
       
    10 SISTE FANGSTER I ÅR

 
       
    GLOMMA:

Antall totalt: 0 (0 kg)
C&R: 0 (0 kg)
Uten fettfinne: 0 (0 kg)

 
    TOPP 10 I ÅR

 
       
    TOPP 10 SIDEN 2005

17,7 kg - Christer Hansen
15,5 kg - Tormod Svendsen
15,1 kg - Ansgar Gundersen
15 kg - Fred Trondsen
13 kg - Morten Martiniussen
13 kg - Lars Andre Johansen
12,8 kg - Geir Thorvaldsen
12 kg - Rune Askautrud
12 kg - Johnny Jensen
12 kg - Lars Andre Johansen
 
       
    AAGAARDSELVA:

Antall totalt: 0 (0 kg)
C&R: 0 (0 kg)
Uten fettfinne: 0 (0 kg)

 
    TOPP 10 I ÅR

 
       
    TOPP 10 SIDEN 2005

18 kg - Tor Fredrik Esplo
17,2 kg - Odin Bakkerud
17 kg - Tore Solgaard
15,7 kg - Stian Nicolaysen
15,5 kg - Stig O. Sætherbakken
15 kg - Ketil Edvardsen
14,5 kg - Jack Olsen
14,5 kg - Daniel Lyczak
14,5 kg - Ole Bastesen
14,4 kg - Trond Pettersen
 
       
    10 SISTE LINKER

Vannføring i Aagaardselva
Ny Nettside Ngofa
Glb vannføring Glomma
Betal fiskeravgift
Fangstbørs Numedalslågen
Norske Lakseelver
Utne camping
Mandalselva
Gjenutsetting, slik gjør du
Hvordan er været?