AKTUELT   
  ARKIV   
  OM NGOFA   
  FISKEREGLER   
  FISKEPLASSER I 
GLOMMA
 
 
  FISKEPLASSER I 
AAGAARDSELVA
 
 
  FISKEKORT   
  ADKOMST   
  LAKSEBØRS   
  LINKER   
  RAPPORTER   
  SKJELLANALYSER   
  INFO-FOLDER   
  DRIFTSPLAN 08-18   
  VILLFISK ELLER  OPPDRETT?   
  GJENUTSETTING  AV FISK   
 
Powered by Vnett WEB 


   
 
 
NY SESONGÅPNING PÅ STOR FLOM

(28. mai 2014) Laksesesongen er omtrent tre døgn unna. Premieren i Aagaardselva skjer uten restriksjoner for fiskerne, men det vil være begrenset adkomst til fiskeplasser på grunn av flomvannføringen. Når Glomma åpner seinere i juni, blir det med fredet hunnlaks og avkortet sesong.   
 STOR FLOM: Dette bildet er fra Gressbakken for et par dager siden, med vannføring på 190–200 kubikk. Fiskerne vil trolig møte lignende forhold natt til søndag 1. juni. FOTO: HANS PETTER BERG

Det er nesten blitt en rutine; også årets laksesesong i Aagaardselva (1. juni til 24. august) kommer til å åpne på stor flomvannføring. Solbergfoss begynner i skrivende stund å nærme seg 2.700 kubikkmeter/sekund, og de siste par dagene har omtrent 215 av dem funnet veien ned Aagaardselva. Mjøsa har rundet en lokalhøyde på 6 meter (6.13), og også Øyeren begynner å nærme seg det nivået (5.85). Begge de store bassengene har økt betydelig de siste dagene.

– Prognoser har tatt høyde for en flomtopp opp mot 3.000 kubikk i Nedre Glomma, forteller NGOFAs formann Kjell Cato Strand. – Som alle prognoser er også dette anslaget omgitt av usikkerhet, men vi kan nok regne med en sesongåpning i Aagaardselva natt til søndag 1. juni på rundt 200 kubikk, sier han.

I NVEs siste tilgjengelige prognose regner man med at flommen kulminerer ut av Øyeren i løpet av Kristi Himmelfartsdag (torsdag 29. mai). I historisk perspektiv anslår man at årets flom vil legge seg mellom flommene i 2011 og 2013. Fjorårets flom (2013) nådde det høyeste målte nivået ut av Øyeren siden den såkalte Vesleofsen i 1995.

Fram mot sesongåpningen natt til søndag kan man altså regne med at det høyeste vannivået er nådd. Det vil likevel fortsatt være enorme vannmengder fra Glomma og Lågens nedslagsfelt som skal forbi oss her nederst i Østfold. Dessuten ligger det ennå en god del snø igjen i fjellet, så det vil trolig være mye vann i Aagaardselva framover i juni.

– For fiskerne betyr det at man må utvise forsiktighet langs elva, og la være å ta sjanser. Det blir dessuten et visst press på de fiskeplassene som er tilgjengelige, så det er viktig å ta hensyn til hverandre, sier NGOFAs formann Kjell Cato Strand.

Når det gjelder utsiktene for lakseoppgangen foran årets sesong i Aagaardselva, snakker vi om vanskelig spåkunst. Vi opplevde to-tre gode sesonger før det, men i fjor (2013) falt fangstene til et mer middelmådig nivå (72 laks).
– Hvis jeg skal våge å tro noe som helst, basert på resultatene de siste sesongene, vil jeg tippe en nedgang på storlaks (over 7 kg), status quo eller en liten økning på mellomlaks, mens for smålaksen er det helt åpent, sier Kjell Cato Strand.

– Vi i NGOFA relaterer nedgangen vi så i fjor til to sammenfallende faktorer høsten 2010. Da hadde vi en mindre gytebestand enn ønskelig, samtidig som regulantene sto for en hurtig nedkjøring av vannstanden som tok livet av store mengder lakseyngel. Dessverre må vi nok regne med at vi vil merke «2010-effekten» også denne sesongen, sier Strand – og legger til at han ikke har fått melding om at det er observert laks i Aagaardselva nå i mai.

I Glomma under Sarpsfossen (sesong 22. juni til 31. august) er situasjonen for villaksen fortsatt dyster. NGOFA gjør derfor som i fjor: All vill hunnlaks er fredet hele sesongen, og skal gjenutsettes. Vi har dessuten besluttet å avslutte sesongen 31. august, 14 dager før normalt. Dette er gjort i samråd med fiskeforvalteren i Østfold.

– Bakgrunnen er selvfølgelig villaksstammens tilstand i Glomma. I fjor falt fangststatistikken i Glomma rett til bunns, med bare 9 fangede laks i løpet av sesongen. Det var for så vidt en varslet, men likevel skremmende utvikling. De strenge restriksjonene i Glomma bunner også i at vi må sikre oss at vi får tak i nok godkjent stamfisk til Glomma kultiveringsanlegg, som til høsten er klar for sin tredje generasjon yngel. I slutten av april og tidlig i mai ble det satt ut i alt 25.300 ettårig smolt og 105.000 ufôret yngel. Året før satte vi ut omtrent 150.000 yngel. Akkurat nå fôres det i klekkeriet ca. 20.000 yngel som skal settes som smolt våren 2015. Vi må holde fullt trykk på dette arbeidet, men det vil ikke bli lettere å få tak i nok godkjent stamfisk de nærmeste par årene. Mesteparten av den naturlige reproduksjonen nedstrøms Sarpsfossen er fortsatt borte på grunn av forurensning, sier Strand.

Ved fredning er bruk av båt under fiske forbudt, og klepp som landingsmetode er selvfølgelig bannlyst. Begge deler vil altså være forbudt i Glomma hele sesongen 2014. (Se FISKEREGLER i venstre marg på nettsiden).
– Dersom våre fiskeoppsyn påtreffer fiskere utstyrt med klepp i Glomma, risikerer disse å få fiskekortet inndratt. Det samme gjelder selvfølgelig fiskere som urettmessig har avlivet vill hunnlaks, sier Strand.

Han presiserer at all fangst skal meldes inn til laksebørsen. Er fisken avlivet skal meldingen også inneholde bilde av fangsten. Nytt av året er at fangstmelding skal sendes til en ny, felles e-postadresse: fangstngofa@gmail.com, med kopi til de adressene som er brukt tidligere. NGOFA tar også imot fangstmeldinger på sms (se LAKSEBØRS for detaljer). Slik ønsker NGOFA å sikre seg at laksebørsen er oppdatert til enhver tid, uavhengig av enkeltpersoners fravær.

– Jeg vil understreke at fangster fra både Glomma og Aagaardselva skal rapporteres inn fortløpende og uten opphold. Én ting er at dette er vårt viktigste redskap når vi i NGOFA skal gjøre våre midtsesong-evalueringer, men vi er også pålagt fortløpende rapportering av myndighetene. De følger utviklingen tett i elver over hele landet, og ved eventuell underrapportering kan vi risikere at de griper direkte inn med restriksjoner, sier Kjell Cato Strand.

NGOFAs formann forteller at det kan bli aktuelt å forlenge sesongen i Glomma utover i september.
– Men det er bare hvis vi ser en voldsom oppgang av oppdrettsfisk mot slutten, og det vil da bare bli tillatt å avlive oppdrett, sier Strand.
Det kan også bli aktuelt å frede vill hannfisk før 31. august. NGOFA er som nevnt over pålagt av myndighetene å gjøre en evaluering i løpet av sesongen.
– Det er oppgang og fangster som avgjør dette. Er innsiget svakt, kan det hende vi må slå ring om hannfisken også, sier NGOFAs formann.

Strand minner også om at myndighetene krever at det skal tas skjellprøver av all avlivet fisk i Glomma og Aagaardselva, da vassdraget er med i et spesielt overvåkingsprogram i regi av NINA, blant annet med sikte på å få sikrest mulig tall på innslaget av rømt oppdrettsfisk. Analyser av skjell gir også viktig informasjon om villaksen i elvene våre. Skjellprøveposer finnes i noen av gapahukene, og våre frivillige oppsynsmenn skal også dele ut poser. Oppsynsmennene tar også imot skjellprøver, og det er satt opp spesielle postkasser for innlevering ved mange av gapahukene.

Når det gjelder skjellprøver av fisk som gjenutsettes, ser NGOFA helst at dette ikke tas. Det vil være et ekstra stressmoment for en fisk som skal leve videre.

For sportsfiskerne betyr fredningen at all vill hunnfisk skal settes skånsomt ut i elva igjen. Dette gjelder uansett om den er blank eller gytefarget. Fisk som er vanskelig å kjønnsbestemme skal også settes ut. Åpenbar oppdrettsfisk kan avlives. Men er man det minste i tvil om kjønn eller villfisk/oppdrett, skal fisken ut i elva igjen. Tvilen skal komme fisken til gode.

Vill hunnfisk som er så skadet eller blør så mye at det er tvilsomt om den kan overleve, skal avlives. Fiskeren har imidlertid ikke mulighet til å beholde slik fisk selv, den skal umiddelbart leveres inn til fiskeoppsynet. Disse personene kan kontaktes ved innlevering av slik fisk: Kjell Cato Strand tlf 99564403, Tore Solgaard tlf 91184498, Rune Askautrud tlf 90989482.

Gode tips og råd som du kan finne her på nettsiden vår:
”Gjenutsetting, slik gjør du.” Ligger under linker i venstre marg.
”Villfisk eller oppdrett?” Ligger som PDF-dokument nederst i venstre marg.

Roger TeigTilbake til arkiv

Tilbake til hovedsiden

 
       
    10 SISTE FANGSTER I ÅR

 
       
    GLOMMA:

Antall totalt: 0 (0 kg)
C&R: 0 (0 kg)
Uten fettfinne: 0 (0 kg)

 
    TOPP 10 I ÅR

 
       
    TOPP 10 SIDEN 2005

17,7 kg - Christer Hansen
15,5 kg - Tormod Svendsen
15,1 kg - Ansgar Gundersen
15 kg - Fred Trondsen
13 kg - Morten Martiniussen
13 kg - Lars Andre Johansen
12,8 kg - Geir Thorvaldsen
12 kg - Rune Askautrud
12 kg - Johnny Jensen
12 kg - Lars Andre Johansen
 
       
    AAGAARDSELVA:

Antall totalt: 0 (0 kg)
C&R: 0 (0 kg)
Uten fettfinne: 0 (0 kg)

 
    TOPP 10 I ÅR

 
       
    TOPP 10 SIDEN 2005

18 kg - Tor Fredrik Esplo
17,2 kg - Odin Bakkerud
17 kg - Tore Solgaard
15,7 kg - Stian Nicolaysen
15,5 kg - Stig O. Sætherbakken
15 kg - Ketil Edvardsen
14,5 kg - Jack Olsen
14,5 kg - Daniel Lyczak
14,5 kg - Ole Bastesen
14,4 kg - Trond Pettersen
 
       
    10 SISTE LINKER

Vannføring i Aagaardselva
Ny Nettside Ngofa
Glb vannføring Glomma
Betal fiskeravgift
Fangstbørs Numedalslågen
Norske Lakseelver
Utne camping
Mandalselva
Gjenutsetting, slik gjør du
Hvordan er været?