AKTUELT   
  ARKIV   
  OM NGOFA   
  FISKEREGLER   
  FISKEPLASSER I 
GLOMMA
 
 
  FISKEPLASSER I 
AAGAARDSELVA
 
 
  FISKEKORT   
  ADKOMST   
  LAKSEBØRS   
  LINKER   
  RAPPORTER   
  SKJELLANALYSER   
  INFO-FOLDER   
  DRIFTSPLAN 08-18   
  VILLFISK ELLER  OPPDRETT?   
  GJENUTSETTING  AV FISK   
 
Powered by Vnett WEB 


   
 
 
2013-SESONGEN ÅPNER MED FLOM

(26. mai 2013) Laksesesongen er bare noe korte dager unna. Premieren i Aagaardselva skjer uten restriksjoner for fiskerne, men med noe begrenset adkomst på grunn av flomvannføringen. Når Glomma åpner seinere i juni, blir det med fredet hunnlaks og avkortet sesong.   
 MYE VANN: Dette bildet er fra Gressbakken under juniflommen for to år siden. Situasjonen er ikke veldig annerledes nå.

Spenningen er som vanlig stor foran en ny sesong, men tema nummer én er flomvannføringen i Glomma. De siste par dagene har det buldret godt over 200 kubikk gjennom den trange elvedalen i Aagaardselva. I hovedvassdraget har Sarpsfossen spylt ut oppunder 2800 kubikk, og er fortsatt økende. Ennå kan det ta et par dager før flommen kulminerer og vannet begynner å synke. Det betyr at årets flom er helt på høyde, og kanskje vel så det, med juniflommen for to år siden. Flommen i 2011 var den største siden den såkalte Vesleofsen i 1995.

Fram mot åpningen i Aagaardselva (sesong 1. juni til 24. august) førstkommende lørdag, kan man altså regne med at vannstanden har begynt å synke litt, men neppe veldig mye. Det er fortsatt enorme vannmengder fra Glommas nedbørsfelt som skal forbi oss her nede i Østfold. Det er dessuten ventet litt regn igjen de nærmeste par dagene.

– For fiskerne betyr det at man må utvise forsiktighet langs elva, og la være å ta sjanser. Det blir dessuten et visst press på de fiskeplassene som er tilgjengelige, så det er viktig å ta hensyn til hverandre, sier NGOFAs formann Kjell Cato Strand.

Når det gjelder utsiktene for årets sesong i Aagaardselva, er det vanskelig å komme med kvalifiserte gjetninger. Vi har lagt bak oss to veldig bra sesonger med over 900 kilo i fangst, men i fjor fikk vi en nedgang for både mellomlaks og smålaks. Det var storlaksen som holdt den totale fangstvekten oppe.
– Vi håper på et nytt år med brukbar oppgang av storlaks (over 7 kg), og vi håper selvfølgelig at de to øvrige vektklassene kommer sterkere tilbake, men akkurat det er det veldig vanskelig å spå noe om, sier Strand.

Hvis den ikke er skyllet nedover igjen i elva av flommen, står det garantert fisk i Aagaardselva. Et par observasjoner er allerede gjort. En annen sak er å få kontakt med den på flomvannføring – og ikke minst greie å kontrollere en kroket fisk.

I Glomma under Sarpsfossen (sesong 22. juni til 31. august) er situasjonen for villaksen fortsatt dyster. NGOFA gjør derfor som i fjor: All vill hunnlaks er fredet hele sesongen, og skal gjenutsettes. Vi har dessuten besluttet å avslutte sesongen 31. august, 14 dager før normalt. Dette er gjort i samråd med fiskeforvalteren i Østfold.

– Bakgrunnen er selvfølgelig villaksstammens tilstand i Glomma. Vi må dessuten sikre oss at vi får tak i nok godkjent stamfisk til Glomma kultiveringsanlegg, som nå er i full drift. Vi satte ut 150.000 yngel midt i mai, og håper å kunne tilføre Glomma 20.000 smolt våren 2014. Vi klarte i løpet av en måneds tid å få tak i nok vill stamfisk høsten 2012, slik at vi kunne utnytte anleggets kapasitet fullt ut. Men inntil vi ser effekten av kultiveringen om noen år, antar vi at vi har flere år foran oss der det i hvert fall ikke blir lettere å få tak i godkjent villfisk. Mesteparten av den naturlige reproduksjonen nedstrøms Sarpsfossen er jo borte på grunn av forurensning, sier Strand.

Ved fredning er bruk av båt under fiske forbudt, og klepp som landingsmetode er selvfølgelig bannlyst. Begge deler vil altså være forbudt i Glomma hele sesongen 2013. (Se FISKEREGLER i venstre marg på nettsiden).
– Dersom våre fiskeoppsyn påtreffer fiskere utstyrt med klepp i Glomma, risikerer disse å få fiskekortet inndratt. Det samme gjelder selvfølgelig fiskere som urettmessig har avlivet vill hunnlaks, sier Strand.

Han presiserer at all fangst skal meldes inn til laksebørsen så raskt som mulig. Er fisken avlivet skal meldingen også inneholde bilde av fangsten.

Fiskerne bes også merke seg en tilføyelse i fiskereglene, under redskapsbruk: Fra og med 2013 er det forbudt å benytte elektroniske hjelpemidler for å lokalisere fisk i elva – eksempelvis håndholdt ekkolodd. Forbudet gjelder både i Aagaardselva og Glomma.

Kjell Cato Strand forteller at det kan bli aktuelt å forlenge sesongen i Glomma utover i september.
– Men det er bare hvis vi ser en voldsom oppgang av oppdrettsfisk mot slutten, og det vil da bare bli tillatt å avlive oppdrett, sier Strand.

Det kan også bli aktuelt å frede vill hannfisk før 31. august. NGOFA er pålagt av myndighetene å gjøre en evaluering i løpet av sesongen.
– Det er oppgang og fangster som avgjør dette. Er innsiget svakt, kan det hende vi må slå ring om hannfisken også, sier NGOFAs formann.

Strand minner også om at myndighetene krever at det skal tas skjellprøver av all avlivet fisk i Glomma og Aagaardselva, da vassdraget er med i et spesielt overvåkingsprogram i regi av NINA, blant annet med sikte på å få sikrest mulig tall på innslaget av rømt oppdrettsfisk. Analyser av skjell gir også viktig informasjon om villaksen i elvene våre. Skjellprøveposer finnes i noen av gapahukene, og våre frivillige oppsynsmenn skal også dele ut poser. Oppsynsmennene tar også imot skjellprøver, og det er satt opp spesielle postkasser for innlevering ved mange av gapahukene.

Når det gjelder skjellprøver av fisk som gjenutsettes, ser NGOFA helst at dette ikke tas. Det vil være et ekstra stressmoment for en fisk som skal leve videre.

For sportsfiskerne betyr fredningen at all vill hunnfisk skal settes skånsomt ut i elva igjen. Dette gjelder uansett om den er blank eller gytefarget. Fisk som er vanskelig å kjønnsbestemme skal også settes ut. Åpenbar oppdrettsfisk kan avlives. Men er man det minste i tvil om kjønn eller villfisk/oppdrett, skal fisken ut i elva igjen. Tvilen skal komme fisken til gode.

Vill hunnfisk som er så skadet eller blør så mye at det er tvilsomt om den kan overleve, skal avlives. Fiskeren har imidlertid ikke mulighet til å beholde slik fisk selv, den skal umiddelbart leveres inn til fiskeoppsynet. Disse personene kan kontaktes ved innlevering av slik fisk: Kjell Cato Strand tlf 99564403, Tore Solgaard tlf 91184498, Rune Askautrud tlf 90989482.

Gode tips og råd som du kan finne her på nettsiden vår:
”Gjenutsetting, slik gjør du.” Ligger under linker i venstre marg.
”Villfisk eller oppdrett?” Ligger som PDF-dokument nederst i venstre marg.

Roger Teig
Tilbake til arkiv

Tilbake til hovedsiden

 
       
    10 SISTE FANGSTER I ÅR

 
       
    GLOMMA:

Antall totalt: 0 (0 kg)
C&R: 0 (0 kg)
Uten fettfinne: 0 (0 kg)

 
    TOPP 10 I ÅR

 
       
    TOPP 10 SIDEN 2005

17,7 kg - Christer Hansen
15,5 kg - Tormod Svendsen
15,1 kg - Ansgar Gundersen
15 kg - Fred Trondsen
13 kg - Morten Martiniussen
13 kg - Lars Andre Johansen
12,8 kg - Geir Thorvaldsen
12 kg - Rune Askautrud
12 kg - Johnny Jensen
12 kg - Lars Andre Johansen
 
       
    AAGAARDSELVA:

Antall totalt: 0 (0 kg)
C&R: 0 (0 kg)
Uten fettfinne: 0 (0 kg)

 
    TOPP 10 I ÅR

 
       
    TOPP 10 SIDEN 2005

18 kg - Tor Fredrik Esplo
17,2 kg - Odin Bakkerud
17 kg - Tore Solgaard
15,7 kg - Stian Nicolaysen
15,5 kg - Stig O. Sætherbakken
15 kg - Ketil Edvardsen
14,5 kg - Jack Olsen
14,5 kg - Daniel Lyczak
14,5 kg - Ole Bastesen
14,4 kg - Trond Pettersen
 
       
    10 SISTE LINKER

Vannføring i Aagaardselva
Ny Nettside Ngofa
Glb vannføring Glomma
Betal fiskeravgift
Fangstbørs Numedalslågen
Norske Lakseelver
Utne camping
Mandalselva
Gjenutsetting, slik gjør du
Hvordan er været?