AKTUELT   
  ARKIV   
  OM NGOFA   
  FISKEREGLER   
  FISKEPLASSER I 
GLOMMA
 
 
  FISKEPLASSER I 
AAGAARDSELVA
 
 
  FISKEKORT   
  ADKOMST   
  LAKSEBØRS   
  LINKER   
  RAPPORTER   
  SKJELLANALYSER   
  INFO-FOLDER   
  DRIFTSPLAN 08-18   
  VILLFISK ELLER  OPPDRETT?   
  GJENUTSETTING  AV FISK   
 
Powered by Vnett WEB 


   
 
 
BEDRE SESONG ENN I FJOR

(23. august) Med én uke igjen av sesongen i Aagaardselva og tre uker igjen av den ordinære sesongen i Glomma, kan vi slå fast at sesongen 2005 i hvert fall blir bedre enn i fjor.   
 

Både Aagaardselva (66 fisk i fjor) og Glomma (55 fisk i fjor) har passert fjorårets fangsttall, da det i skrivende stund er tatt rundt 70 fisk i hver av elvene.

Den store forskjellen fra fjoråret har vært at vi i år har hatt relativt god og stabil vannføring. I Aagaardselva har dette gitt en sesong med en svært jevn fangststatistikk. Det er tatt fisk fra dag én, og det har fortsatt jevnt og trutt, uten de store toppene, men også uten lengre perioder med lite vann, høy vanntemperatur og null fangst.

– Men sesongen i Aagaardselva blir bare et hakk eller to bedre enn i fjor, og på bakgrunn av vannføringen må nok det betegnes som litt skuffende, sier NGOFA-formann Kjell Cato Strand.

Sesongens største fisk hittil er på 14,5 kilo, og særlig i juni ble det tatt mange fine storlaks. Men fangstene av mellomlaks og smålaks senere i sesongen har vært dårligere enn vi hadde håpet.

I Glomma ble ikke den første fisken på land registrert før godt ute i juli måned. Men siden er det fisket jevnt bra. Den største hittil er på 9 kilo, og størstedelen av fangstene er fisk på under 4 kilo. Men vi er jo også vant til at snittvekten i Glomma er betydelig lavere enn i Aagaardselva.

– En totalfangst på rundt 120 fisk er en normalt god sesong i Glomma. Jeg tror vi havner under det i år, jeg vil tippe rundt 90 laks totalt, sier Kjell Cato Strand.

– Rapportene tyder imidlertid på at så mye som en tredjedel av fangstene hittil består av oppdrettsfisk. Et så høyt innslag av fremmed fisk i Glomma allerede på dette tidspunktet er bekymringsfullt, sier NGOFAs formann.

Vi er vant til at det står mye oppdrettsfisk oppunder Sarpsfossen på høsten, men at innslaget er så høyt allerede i august er uvanlig. Noe av forklaringen kan være den stabilt gode vannføringen, som kan ha gjort at oppdrettsfisken har gått opp i elva tidligere enn den pleier.

Et annet trekk ved fangstene i Glomma er at et uvanlig høyt antall er tatt på flue, og også her er vannføringen den beste forklaringen. Litt stor elv gir gode standplasser og fine forhold for fluefiske på rullestein-strekningen i Stenbekk, og svært mange av fluefiskene er tatt her.

Når det gjelder problemet med oppdrettsfisk i Glomma, har NGOFA de siste årene fått tillatelse fra Fylkesmannen til å forlenge sesongen ut september. Dette er det søkt om også i år. Dersom søknaden innvilges, vil dette foregå som et kontrollert fiske der bare åpenbar oppdrettsfisk kan avlives. Tvilstilfeller eller villfisk skal umiddelbart settes skånsomt ut igjen.

Roger Teig
Tilbake til arkiv

Tilbake til hovedsiden

 
       
    10 SISTE FANGSTER I ÅR

 
       
    GLOMMA:

Antall totalt: 0 (0 kg)
C&R: 0 (0 kg)
Uten fettfinne: 0 (0 kg)

 
    TOPP 10 I ÅR

 
       
    TOPP 10 SIDEN 2005

17,7 kg - Christer Hansen
15,5 kg - Tormod Svendsen
15,1 kg - Ansgar Gundersen
15 kg - Fred Trondsen
13 kg - Morten Martiniussen
13 kg - Lars Andre Johansen
12,8 kg - Geir Thorvaldsen
12 kg - Rune Askautrud
12 kg - Johnny Jensen
12 kg - Lars Andre Johansen
 
       
    AAGAARDSELVA:

Antall totalt: 0 (0 kg)
C&R: 0 (0 kg)
Uten fettfinne: 0 (0 kg)

 
    TOPP 10 I ÅR

 
       
    TOPP 10 SIDEN 2005

18 kg - Tor Fredrik Esplo
17,2 kg - Odin Bakkerud
17 kg - Tore Solgaard
15,7 kg - Stian Nicolaysen
15,5 kg - Stig O. Sætherbakken
15 kg - Ketil Edvardsen
14,5 kg - Jack Olsen
14,5 kg - Daniel Lyczak
14,5 kg - Ole Bastesen
14,4 kg - Trond Pettersen
 
       
    10 SISTE LINKER

Vannføring i Aagaardselva
Ny Nettside Ngofa
Glb vannføring Glomma
Betal fiskeravgift
Fangstbørs Numedalslågen
Norske Lakseelver
Utne camping
Mandalselva
Gjenutsetting, slik gjør du
Hvordan er været?