AKTUELT   
  ARKIV   
  OM NGOFA   
  FISKEREGLER   
  FISKEPLASSER I 
GLOMMA
 
 
  FISKEPLASSER I 
AAGAARDSELVA
 
 
  FISKEKORT   
  ADKOMST   
  LAKSEBØRS   
  LINKER   
  RAPPORTER   
  SKJELLANALYSER   
  INFO-FOLDER   
  DRIFTSPLAN 08-18   
  VILLFISK ELLER  OPPDRETT?   
  GJENUTSETTING  AV FISK   
 
Powered by Vnett WEB 


   
 
 
HUNNLAKSEN I GLOMMA ER FREDET

(26. mai 2012) NGOFA freder vill hunnlaks i Glomma nedstrøms Sarpsfossen hele sesongen. Bruk av klepp og fiske fra båt blir forbudt i hele 2012. Fisket i Aagaardselva åpner 1. juni uten restriksjoner.

 
 
 FORSIKTIG: All vill hunnlaks skal settes skånsomt ut igjen i Glomma, fra dag én i sesongen.

– Bakgrunnen for at vi går inn med et såpass drastisk tiltak i Glomma, er selvfølgelig at situasjonen for villaksen i Glomma er svært alvorlig. Et smoltanlegg er under bygging i regi av Borregaard/Hafslund. Det skal etter planen stå ferdig i slutten av august, og skal driftes av NGOFA på dugnad, sier formann Kjell Cato Strand.

Smoltanlegget vil få en produksjonskapasitet på ca. 100.000 yngel og 20.000 smolt. Anlegget vil ha en kostnadsramme på ca 9 millioner kroner, og driftsutgiftene – iberegnet NGOFAs dugnadsinnsats – er anslått til omtrent 2 millioner kroner per år.

– For å utnytte kapasiteten fullt ut, vil vi trenge om lag 25 liter befruktet rogn. Da må vi selvfølgelig gjøre alt vi kan for å sikre at vi får tak i nok godkjent stamfisk til stryking, sier Strand.

Han varsler at det kan komme ytterligere restriksjoner seinere. NGOFA er pålagt av myndighetene å gjøre en evaluering i løpet av sesongen.
– Dersom oppgangen er svak, kan det bli aktuelt å frede hannfisken også, sier Strand og minner om at fjoråret ga en meget dårlig årsfangst i Glomma, med bare 35 laks på land.

I Aagaardselva fikk vi en god sesong i 2011 – over 160 laks ble landet. 45 av disse ble gjenutsatt, etter at NGOFA gikk inn med fredning av hunnfisken i august.
– Det førte til at vi fikk en av de beste gytesesongene i elva på mange, mange år. Og det vil vi forhåpentligvis kunne se resultater av om noen år, sier Strand.
Fisket i Aagaardselva åpner 1. juni uten restriksjoner, men også her vil det bli foretatt en evaluering underveis i sesongen.

Kjell Cato Strand minner også om at myndighetene krever at det skal tas skjellprøver av all avlivet fisk i Glomma og Aagaardselva, da vassdraget er med i et spesielt overvåkingsprogram i regi av NINA, blant annet med sikte på å få sikrest mulig tall på innslaget av rømt oppdrettsfisk.

Analyser av skjell gir også viktig informasjon om villaksen i elvene våre. NGOFA har denne våren gjennomført et prosjekt for å fange utvandrende smolt i Aagaardselva. Disse er nå på vei til NINA i Trondheim for analyse, og vil forhåpentlig gi både oss og NINA verdifull kunnskap om vekstraten for laksunger som er født i elva - noe som også vil gjøre det lettere for NINA å utføre skjellanalyser på voksen fisk senere.

Skjellprøveposer finnes i noen av gapahukene, og våre frivillige oppsynsmenn skal også dele ut poser. Oppsynsmennene tar også imot skjellprøver, og det er satt opp spesielle postkasser for innlevering ved mange av gapahukene.

Når det gjelder skjellprøver av fisk som gjenutsettes, ser NGOFA helst at dette ikke gjøres. Det vil være et ekstra stressmoment for en fisk som skal leve videre.

Sesongen i Glomma varer fra 22. juni til 15. september. For sportsfiskerne betyr fredningen at all vill hunnfisk skal settes skånsomt ut i elva igjen. Dette gjelder uansett om den er blank eller gytefarget. Fisk som er vanskelig å kjønnsbestemme skal også settes ut. Åpenbar oppdrettsfisk kan avlives. Men er man det minste i tvil om kjønn eller villfisk/oppdrett, skal fisken ut i elva igjen. Tvilen skal komme fisken til gode.

Vill hunnfisk som er så skadet eller blør så mye at det er tvilsomt om den kan overleve, skal avlives. Fiskeren har imidlertid ikke mulighet til å beholde slik fisk selv, den skal umiddelbart leveres inn til fiskeoppsynet. Disse personene kan kontaktes ved innlevering av slik fisk: Kjell Cato Strand tlf 99564403, Tore Solgaard tlf 91184498, Rune Askautrud tlf 90989482.

Husk at all fisk må landes og håndteres forsiktig under fredning. Bruk av klepp under fiske er selvfølgelig bannlyst. Dersom våre fiskeoppsyn påtreffer fiskere utstyrt med klepp i Glomma, risikerer disse å få fiskekortet inndratt. Det samme gjelder selvfølgelig fiskere som urettmessig har avlivet vill hunnlaks.

Gode tips og råd som du kan finne her på nettsiden vår:
”Gjenutsetting, slik gjør du.” Ligger under linker i venstre marg.
”Villfisk eller oppdrett?” Ligger som PDF-dokument nederst i venstre marg.

Tilbake til arkiv

Tilbake til hovedsiden

 
       
    10 SISTE FANGSTER I ÅR

 
       
    GLOMMA:

Antall totalt: 0 (0 kg)
C&R: 0 (0 kg)
Uten fettfinne: 0 (0 kg)

 
    TOPP 10 I ÅR

 
       
    TOPP 10 SIDEN 2005

17,7 kg - Christer Hansen
15,5 kg - Tormod Svendsen
15,1 kg - Ansgar Gundersen
15 kg - Fred Trondsen
13 kg - Morten Martiniussen
13 kg - Lars Andre Johansen
12,8 kg - Geir Thorvaldsen
12 kg - Rune Askautrud
12 kg - Johnny Jensen
12 kg - Lars Andre Johansen
 
       
    AAGAARDSELVA:

Antall totalt: 0 (0 kg)
C&R: 0 (0 kg)
Uten fettfinne: 0 (0 kg)

 
    TOPP 10 I ÅR

 
       
    TOPP 10 SIDEN 2005

18 kg - Tor Fredrik Esplo
17,2 kg - Odin Bakkerud
17 kg - Tore Solgaard
15,7 kg - Stian Nicolaysen
15,5 kg - Stig O. Sætherbakken
15 kg - Ketil Edvardsen
14,5 kg - Jack Olsen
14,5 kg - Daniel Lyczak
14,5 kg - Ole Bastesen
14,4 kg - Trond Pettersen
 
       
    10 SISTE LINKER

Vannføring i Aagaardselva
Ny Nettside Ngofa
Glb vannføring Glomma
Betal fiskeravgift
Fangstbørs Numedalslågen
Norske Lakseelver
Utne camping
Mandalselva
Gjenutsetting, slik gjør du
Hvordan er været?