AKTUELT   
  ARKIV   
  OM NGOFA   
  FISKEREGLER   
  FISKEPLASSER I 
GLOMMA
 
 
  FISKEPLASSER I 
AAGAARDSELVA
 
 
  FISKEKORT   
  ADKOMST   
  LAKSEBØRS   
  LINKER   
  RAPPORTER   
  SKJELLANALYSER   
  INFO-FOLDER   
  DRIFTSPLAN 08-18   
  VILLFISK ELLER  OPPDRETT?   
  GJENUTSETTING  AV FISK   
 
Powered by Vnett WEB 


   
 
 
ALL VILL HUNNLAKS FREDES UT SESONGEN

(29. juli 2011) NGOFA freder all vill hunnlaks i både Glomma og Aagaardselva fra og med førstkommende mandag, 1. august. Fra samme tidspunkt er båtfiske forbudt, og klepp er bannlyst under fiske. All fisk skal landes forsiktig, og ville hunner skal skånsomt ut i elva igjen.   
 UTSETTING: Slike damer må settes ut igjen

NGOFA kommuniserte allerede før sesongstart at vill hunnlaks ville bli fredet i Glomma den siste halvannen måneden av sesongen.
– Begrunnelsen er at vi forsøker å sikre oss at det står igjen noe villfisk med de rette genene i elva til høsten. Vi kommer til å trenge noen av disse som stamfisk, forklarer NGOFAs formann Kjell Cato Strand.
NGOFA har nå innledet et samarbeid med NIVA og Borregaard om å finne egnede steder å plassere ut rognkasser i elva til høsten. Poenget er å finne steder i elva som ikke er så sårbare overfor akutte endringer i vannstanden. To av de siste fire årene har rognkasseprosjektet vårt havarert på grunn av dette.

I skrivende stund er det fanget 16 laks i Glomma under Sarpsfossen siden sportsfiskesesongen startet 22. juni. Det er et urovekkende svakt tall. Det ser også ut til at brorparten av fangsten er villfisk.
– Vi har ennå ikke sett den betydelige oppgangen av oppdrettsfisk som vi er blitt vant til i Glomma de siste årene. Vi kommer til å følge fangster og oppgang i Glomma svært nøye de neste par ukene. Vi kan ikke utelukke at vi må gå inn med fredning av all villaks – også hannfisk, sier Strand.

Han varsler at fredning av villfisk i Glomma kan bli mer regelen enn unntaket i årene framover.
– Hvis alt går som vi ønsker og håper, vil vi fra og med neste høst – i 2012 – ha et klekkeri og smoltanlegg klart til rogninnlegg. Vi vil da trenge godkjent stamfisk i et helt annet omfang enn det rognkasseprosjektet krever. Men selv med et slikt anlegg i drift, vil det ta flere år før villaksstammen i Glomma er på rett vei igjen, sier han.

I Aagaardselva ser situasjonen ut til å være langt bedre, med 79 registrerte fangster av laks når det gjenstår litt over 3 uker av sesongen (slutter 24. august).
NGOFA velger likevel å gå inn med fredning av vill hunnlaks også her:
– Sesongen i Aagaardselva har vært litt spesiell, idet vi har hatt lange perioder med høy vannføring. Under slike forhold vet vi at mye av fisken forserer demningen ved Sølvstufoss og forsvinner videre oppover i vassdraget – uten at særlig mange av dem finner ned igjen til de beste gyteområdene i Aagaardselva senere. Vi anslår at omtrent 30 prosent av fisken går videre oppover når forholdene tilsier det. Vi må derfor søke å unngå at vi havner i en situasjon der vi oppnår gytebestandsmålet på papiret (dette beregnes hovedsakelig ut fra fangst), mens realiteten i elva er annerledes, forklarer Kjell Cato Strand.

Også i Aagaardselva driver NGOFA et rognkasseprosjekt, og dette er betydelig større enn i Glomma. I Aagaardselva er målet å få satt ut minst 20.000 til 30.000 befruktede rogn. Disse må tas fra vill hunnfisk i elva. Hvis alle tillatelser går i orden planlegger dessuten NGOFA en massiv tilførsel av gytegrus i høst. Da skal forhåpentlig 150–200 tonn ny grus flys inn i elva med helikopter, slik at nye gyteområder kan bygges og eksisterende forbedres.

– Når vi satser så mye ressurser på biotopforbedrende tiltak som vi gjør, sier det seg sjøl at vi også må sikre oss at det er nok gytefisk i elva til å ta disse områdene i bruk, sier Kjell Cato Strand.

Alt dette betyr altså sportsfiskerne har plikt til å sette ut igjen all vill hunnfisk i begge elver. Dette gjelder uansett om den er blank eller gytefarget. Fisk som er vanskelig å kjønnsbestemme skal også settes ut. Åpenbar oppdrettsfisk kan avlives. Men er man det minste i tvil om kjønn eller villfisk/oppdrett, skal fisken ut i elva igjen. Tvilen skal komme fisken til gode.

Vill hunnfisk som er så skadet eller blør så mye at det er tvilsomt om den kan overleve, skal avlives. Fiskeren har imidlertid ikke mulighet til å beholde slik fisk selv, den skal umiddelbart leveres inn til fiskeoppsynet. Disse personene kan kontaktes ved innlevering av slik fisk: Kjell Cato Strand tlf 99564403, Tore Solgaard tlf 91184498, Terje Arnseth tlf 99254060 og Rune Askautrud tlf 90989482.

Husk at all fisk må landes og håndteres forsiktig under fredningstiden. Bruk av klepp under fiske er selvfølgelig bannlyst. Dersom våre fiskeoppsyn påtreffer fiskere utstyrt med klepp etter 31. juli, risikerer disse å få fiskekortet inndratt. Det samme gjelder selvfølgelig fiskere som urettmessig har avlivet vill hunnlaks.

Gode tips og råd som du kan finne her på nettsiden vår:
”Gjenutsetting, slik gjør du.” Ligger under linker i venstre marg.
”Villfisk eller oppdrett?” Ligger som PDF-dokument nederst i venstre marg.
Tilbake til arkiv

Tilbake til hovedsiden

 
       
    10 SISTE FANGSTER I ÅR

 
       
    GLOMMA:

Antall totalt: 0 (0 kg)
C&R: 0 (0 kg)
Uten fettfinne: 0 (0 kg)

 
    TOPP 10 I ÅR

 
       
    TOPP 10 SIDEN 2005

17,7 kg - Christer Hansen
15,5 kg - Tormod Svendsen
15,1 kg - Ansgar Gundersen
15 kg - Fred Trondsen
13 kg - Morten Martiniussen
13 kg - Lars Andre Johansen
12,8 kg - Geir Thorvaldsen
12 kg - Rune Askautrud
12 kg - Johnny Jensen
12 kg - Lars Andre Johansen
 
       
    AAGAARDSELVA:

Antall totalt: 0 (0 kg)
C&R: 0 (0 kg)
Uten fettfinne: 0 (0 kg)

 
    TOPP 10 I ÅR

 
       
    TOPP 10 SIDEN 2005

18 kg - Tor Fredrik Esplo
17,2 kg - Odin Bakkerud
17 kg - Tore Solgaard
15,7 kg - Stian Nicolaysen
15,5 kg - Stig O. Sætherbakken
15 kg - Ketil Edvardsen
14,5 kg - Jack Olsen
14,5 kg - Daniel Lyczak
14,5 kg - Ole Bastesen
14,4 kg - Trond Pettersen
 
       
    10 SISTE LINKER

Vannføring i Aagaardselva
Ny Nettside Ngofa
Glb vannføring Glomma
Betal fiskeravgift
Fangstbørs Numedalslågen
Norske Lakseelver
Utne camping
Mandalselva
Gjenutsetting, slik gjør du
Hvordan er været?