AKTUELT   
  ARKIV   
  OM NGOFA   
  FISKEREGLER   
  FISKEPLASSER I 
GLOMMA
 
 
  FISKEPLASSER I 
AAGAARDSELVA
 
 
  FISKEKORT   
  ADKOMST   
  LAKSEBØRS   
  LINKER   
  RAPPORTER   
  SKJELLANALYSER   
  INFO-FOLDER   
  DRIFTSPLAN 08-18   
  VILLFISK ELLER  OPPDRETT?   
  GJENUTSETTING  AV FISK   
 
Powered by Vnett WEB 


   
 
 
VILL HUNNLAKS FREDES I GLOMMA

(16. mai 2011) Vill hunnlaks vil denne sesongen bli fredet i Glomma fra og med 1. august. Sportsfiskerne må altså sette ut igjen slike fisker de siste seks-sju ukene av sesongen. Fra samme dato vil båtfiske være forbudt.
 
 
 UTSETTING: Slike damer må settes ut igjen

Det kan kanskje synes som et drastisk tiltak å ta en avgjørelse om fredning allerede før sesongstart, men NGOFA har tunge grunner til å gjøre dette. Siden 2008 har gyteforholdene under Sarpsfossen vært ytterst vanskelige på grunn av forurensning fra industrien, som har slammet ned de viktigste områdene. Det betyr at flere årsklasser av villaks er svært svake, kanskje på grensen til å være helt slått ut. I tillegg kommer store og brå endringer i vannstanden, som gjør oppvekstforholdene vanskelige. Sist, men ikke minst er det et vedvarende høyt innslag av oppdrettslaks i Glomma.

– Når vi nå kunngjør fredning allerede før sesongen, er det fordi vi forsøker å sikre oss at det står igjen noe villfisk med de rette genene i elva til høsten. Vi kommer til å trenge noen av disse som stamfisk, forklarer NGOFAs formann Kjell Cato Strand.
NGOFA har nå innledet et samarbeid med NIVA og Borregaard om å finne egnede steder å plassere ut rognkasser i elva til høsten. Poenget er å finne steder i elva som ikke er så sårbare overfor akutte endringer i vannstanden. To av de siste fire årene har rognkasseprosjektet vårt havarert på grunn av dette.

– Hva med hannfisken, vil den også bli fredet?
– Det kan vi ikke se bort fra. Vi vil gjøre en vurdering i månedsskiftet juli/august, der vi vil se på oppgang og fangster. Men sjansen for at også vill hannfisk vil bli fredet mot slutten av sesongen, er helt klart til stede, sier Strand.

Han varsler også at fredning av villfisk i Glomma kan bli mer regelen enn unntaket i årene framover.
– Hvis alt går som vi ønsker og håper, vil vi fra og med neste høst – i 2012 – ha et klekkeri og smoltanlegg klart til rogninnlegg. Vi vil da trenge godkjent stamfisk i et helt annet omfang enn det rognkasseprosjektet krever. Men selv med et slikt anlegg i drift, vil det ta flere år før villaksstammen i Glomma er på rett vei igjen, sier han.

Innslaget av oppdrettsfisk er også en vedvarende trussel mot villaksen i Glomma. I 2010 var det for første gang obligatorisk å ta skjellprøver av all fanget fisk i Glomma. Disse har i vinter vært til analyse hos NINA i Trondheim.
– De endelige resultatene er ikke klare ennå, men ifølge forskerne er situasjonen ikke bra i Glomma. Vi kommer tilbake med mer info om dette så snart de endelige resultatene foreligger, sier Kjell Cato Strand.Tilbake til arkiv

Tilbake til hovedsiden

 
       
    10 SISTE FANGSTER I ÅR

 
       
    GLOMMA:

Antall totalt: 0 (0 kg)
C&R: 0 (0 kg)
Uten fettfinne: 0 (0 kg)

 
    TOPP 10 I ÅR

 
       
    TOPP 10 SIDEN 2005

17,7 kg - Christer Hansen
15,5 kg - Tormod Svendsen
15,1 kg - Ansgar Gundersen
15 kg - Fred Trondsen
13 kg - Morten Martiniussen
13 kg - Lars Andre Johansen
12,8 kg - Geir Thorvaldsen
12 kg - Rune Askautrud
12 kg - Johnny Jensen
12 kg - Lars Andre Johansen
 
       
    AAGAARDSELVA:

Antall totalt: 0 (0 kg)
C&R: 0 (0 kg)
Uten fettfinne: 0 (0 kg)

 
    TOPP 10 I ÅR

 
       
    TOPP 10 SIDEN 2005

18 kg - Tor Fredrik Esplo
17,2 kg - Odin Bakkerud
17 kg - Tore Solgaard
15,7 kg - Stian Nicolaysen
15,5 kg - Stig O. Sætherbakken
15 kg - Ketil Edvardsen
14,5 kg - Jack Olsen
14,5 kg - Daniel Lyczak
14,5 kg - Ole Bastesen
14,4 kg - Trond Pettersen
 
       
    10 SISTE LINKER

Vannføring i Aagaardselva
Ny Nettside Ngofa
Glb vannføring Glomma
Betal fiskeravgift
Fangstbørs Numedalslågen
Norske Lakseelver
Utne camping
Mandalselva
Gjenutsetting, slik gjør du
Hvordan er været?