AKTUELT   
  ARKIV   
  OM NGOFA   
  FISKEREGLER   
  FISKEPLASSER I 
GLOMMA
 
 
  FISKEPLASSER I 
AAGAARDSELVA
 
 
  FISKEKORT   
  ADKOMST   
  LAKSEBØRS   
  LINKER   
  RAPPORTER   
  SKJELLANALYSER   
  INFO-FOLDER   
  DRIFTSPLAN 08-18   
  VILLFISK ELLER  OPPDRETT?   
  GJENUTSETTING  AV FISK   
 
Powered by Vnett WEB 


   
 
 

FISKEPLASSER I AAGAARDSELVA

VANNHJULET

Første stryk som møter laksen i Aagaardselva. Laksen stopper ofte en liten stund under stryket før den vandrer videre. Fiskes kun fra vestre side. Best egnet for slukfiske. Ovenfor stryket ved Vannhjulet er det et lite, men interessant brekk egnet for flue og slukfiske.
 
LANGHØLEN

Morgenstemning fra Langhølen.
FOTO: ESPEN U. GUNDERSEN

Elvas kanskje beste tidlig-plass. Sterk strøm på vestre side. Laksen vandrer i innerkant av strømmen - ofte svært nær land på østre side. Fiskes fra østre side og er fiskbar på de aller fleste vannføringer.
Godt egnet for flue, sluk og mark. Prøv Langhølen i juni måned!
 
SVINGEN

Liten høl ovenfor et langt, krevende strykparti. Laksen stopper ofte og hviler her en kort tid.
Fiskes best fra vestre side og er fiskbar på middels og lavere vannføringer.
Fin, liten flue-høl.
 
MUREN

Muren med gapahuken, fotografert fra elvas østside.
FOTO: ESPEN U. GUNDERSEN

Stor, dyp høl egnet for sluk og markfiske. En del stor stein i hølen som laksen ofte står ved.
Fiskes best fra vestre side, østre side er litt mer utilgjengelig, men bør absolutt prøves! Muren fiskes best på stor og middels vannføring. Vær oppmerksom på at laksen på stor vannføring vandrer svært nær land!
 
RENNA

To gode fiskeplasser: Renna i forgrunnen, Gressbakken i bakgrunnen.
FOTO: ESPEN U. GUNDERSEN

Kort stryk mellom Muren og Gressbakken. Renna er meget dyp i midtre og nedre del. Holder alltid laks, til dels svært grov fisk. Vanskelige bunnforhold.
Fiskes fra vestre side ved middels og lavere vannføringer. Absolutt best egnet for markfiske
 
GRESSBAKKEN

Elvas kanskje mest populære og beste flue-plass. Laksen stopper som regel en tid her før den vandrer videre. Standplasser for laks fra brekket og ca. 150 meter oppover. Fiskes absolutt enklest og best fra vestre side, men kan med fordel også prøves fra østre side på høy vannføring. Absolutt best egnet for flue, men sluk kan prøves på høy vannføring. Elvas beste fiskeplass både i
2001 og 2002. Kun fluefiske etter 1. august.
 
TRANGA

Liten, interessant fiskeplass i nedkant av Nedre Holme. Meget dypt og trangt elveparti som alltid holder grov laks. Fiskes fra østre side og er best fiskbar ved lavere vannføringer. Noe vanskelige bunnforhold.
Absolutt best egnet for markfiske - eventuelt sluk.
 
NEDRE HOLME

Glimrende fiskeplass - meget godt egnet for flue. På høy vannføring må adkomst skje med båt.
Fiskbar på all slags vannføring. Vær oppmerksom på at laksen ved høyere vannføringer vandrer på begge sider av holmen. NB! Vær varsom med eller helst unngå vading da laksen ofte står svært nær land ved nedre del av holmen. Kun fluefiske etter 1. august.
 
ØVRE HOLME

Fin fiskeplass godt egnet for flue - også sluk på høy vannføring. På høy vannføring må adkomst skje med båt. På lavere vannføringer kan det vades ut til holmen - eventuelt ved hjelp av stålwire til å holde seg fast i. Kun fluefiske etter 1. august.
 
WIREN

Meget sikker og god fiskeplass på alle vannføringer. Fiskes enklest fra østre side. Vanskelig adkomst fra og til vestre side, men gevinsten kan være god! Mark og sluk på høy vannføring. På lavere vannføringer litt ut i sesongen står det alltid smålaks foran den store steinen på brekket! En god regel; Jo høyere vannføringen er - jo lenger opp fra brekket står laksen.
Stein Kristiansen tok rekordfisken i Aagaardselva på 17,5 kilo på Wiren.
 
HYTTEBREKKET

Når fisken er på gang er Hyttebrekket en god plass for mark, sluk og flue.
FOTO: ESPEN U. GUNDERSEN

Flott, dyp fiskeplass i overkant av stryket ned til Valbrekkehølen. Fiskes kun fra østre side. Godt fiskbar på alle vannføringer. Mark og sluk på høy vannføring tidlig i sesongen - glimrende flueplass på vannføringer under 1000 m3/sek. Den samme regelen gjelder her som på Wiren; Jo høyere vannføring - jo lenger opp fra brekket står laksen. Tips: Ved markfiske på høy vannføring må du være raus med tyngden på søkket! Hyttebrekket holder alltid grov laks. Kun fluefiske etter 1. august.
 
RULLESTEINENE

Smalt strykparti av elva ca. 300 m. nord for Hyttebrekket. Fiskes kun fra østre side. Rullesteinene er kun fiskbart på lavere vannføringer og da spesielt egnet for flue. Det tas alltid en god del august-laks her. Kun fluefiske etter 1.august.
 
UNDER RASET

Det kan lønne seg å svinge fluestanga Under Raset når vannføringen er god.
FOTO: ESPEN U. GUNDERSEN

Flott fluehøl før man kommer opp i selve Raset. Fiskes kun fra østre side.
Hølen er fiskbar på middels og lavere vannføringer. Øvre del av hølen er dyp
- grunnere jo nærmere brekket man kommer. Kan også fiskes med sluk på høyere vannføringer - vanskelige bunnforhold gjør derimot markfiske vanskelig. Det er tatt mang en storlaks på både 15 og 16 kilo her opp igjennom årene. Kun fluefiske etter 1. august.
 
RASET

Fra Raset, der elva går gjennom en smal canyon.
FOTO: ESPEN U. GUNDERSEN

Har vært en svært god fiskeplass på lavere vannføringer. Elva renner her
gjennom en smal canyon nedenfor Sølvstufoss som markerer øvre ende på
Aagaardselva. Omtales gjerne som «gamle» og «nye» Raset. Dette fordi det gikk et nytt ras på midten av 1990-tallet.

Denne plassen har vært kalt for «nye» eller det øvre Raset. Gjennom en omfattende dugnadsinnsats i de tre vintrene 2007-2009 har NGOFA nå knust ned og fjernet det meste av «nye» Raset, for å senke vannspeilet under Sølvstufoss og for å sikre laksen fri vandring på lavere vannstander. Dette vil sannsynligvis føre til at området i Raset vil holde mer fisk enn det har i gjort i noen år. På den annen side har gamle og kjente fiskeplasser forsvunnet, mens nye kanskje har oppstått.

Det er altså mange som må lære å fiske denne plassen på nytt. Raset fiskes kun fra østre side. Vær oppmerksom på at fjellet ned mot elva kan være såpeglatt når det er vått. Det er etablert og merket fredningssoner ca. 100 meter nedenfor og ovenfor Sølvstufoss. Mellom disse merkene er det forbudt å fiske. 

 
       
    10 SISTE FANGSTER I ÅR

Fred Trondsen
Eivind Myrvold
Frode Syversen
Fred Trondsen
Jim A. Olsen
Morten Pettersen
Frode Enger
Jim A. Olsen
Jim A. Olsen
Ulf Bergli
 
       
    GLOMMA:

Antall totalt: 115 (719,3 kg)
C&R: 97 (661,3 kg)
Uten fettfinne: 83 (557,7 kg)

 
    TOPP 10 I ÅR

12,8 kg - Geir Thorvaldsen
11,5 kg - Kjell C Strand
11,1 kg - Eivind Myrvold
11 kg - Geir Thorvaldsen
10,5 kg - Eivind Myrvold
10,5 kg - Kjell C Strand
10 kg - Ulf Andreassen
10 kg - Eivind Myrvold
10 kg - Pål Strandli
10 kg - Jim A. Olsen
 
       
    TOPP 10 SIDEN 2005

17,7 kg - Christer Hansen
15,5 kg - Tormod Svendsen
15,1 kg - Ansgar Gundersen
15 kg - Fred Trondsen
14,1 kg - Kim Johansen
13 kg - Morten Martiniussen
13 kg - Lars Andre Johansen
12,8 kg - Geir Thorvaldsen
12 kg - Rune Askautrud
12 kg - Lars Andre Johansen
 
       
    AAGAARDSELVA:

Antall totalt: 110 (738,3 kg)
C&R: 83 (579,5 kg)
Uten fettfinne: 2 (3,1 kg)

 
    TOPP 10 I ÅR

13,8 kg - Olaf Solberg
13 kg - Øystein Torp
12,3 kg - Aleksander Strandvik
12 kg - Tom Heiberg
11 kg - Rino Engebretsen
11 kg - Lars Søder
10,8 kg - Rino Engebretsen
10,5 kg - Fredrik Moller
10,2 kg - Pål Strandli
10 kg - Thomas Jesting
 
       
    TOPP 10 SIDEN 2005

18 kg - Tor Fredrik Esplo
17,2 kg - Odin Bakkerud
17 kg - Tore Solgaard
15,7 kg - Stian Nicolaysen
15,5 kg - Stig O. Sætherbakken
15 kg - Ketil Edvardsen
14,5 kg - Jack Olsen
14,5 kg - Ole Bastesen
14,5 kg - Daniel Lyczak
14,4 kg - Fred Trondsen
 
       
    10 SISTE LINKER

Vannføring i Aagaardselva
Ny Nettside Ngofa
Glb vannføring Glomma
Betal fiskeravgift
Fangstbørs Numedalslågen
Norske Lakseelver
Utne camping
Mandalselva
Gjenutsetting, slik gjør du
Hvordan er været?