AKTUELT   
  ARKIV   
  OM NGOFA   
  FISKEREGLER   
  FISKEPLASSER I 
GLOMMA
 
 
  FISKEPLASSER I 
AAGAARDSELVA
 
 
  FISKEKORT   
  ADKOMST   
  LAKSEBØRS   
  LINKER   
  RAPPORTER   
  SKJELLANALYSER   
  INFO-FOLDER   
  DRIFTSPLAN 08-18   
  VILLFISK ELLER  OPPDRETT?   
  GJENUTSETTING  AV FISK   
 
Powered by Vnett WEB 


   
 
 

AKTUELT

10.08.2018. oppheves lett fiske i Aa fra kl 24.00

(Ps Husk fluesoner i august)

Temperatur og værforholdene har endret seg og prognosene er nå bedret med tanke på fiskeforholdene. Dette gjør at det nå er forsvarlig å åpne for vanlig fiske i Aagaardselva. Med bakgrunn i dette blir det igjen tillatt å fiske med all lovlig redskap fra i dag 10. august kl 24.00.


Les hele saken...
 10. 08. 2018. light fishing in Aa is abolished from 24:00.

(Ps Remember fly zones august)

Temperature and weather conditions have changed and forecasts are now improved with regard to fishing conditions. This means that it is now safe to open normal fishing in Aagaardselva. Against this background, it is again permitted to fish with all the legal equipment from today, August 10 at 24.00.


Les hele saken...
 FORBUD MOT OPPSTRØMS FISKE VED VANNSTAND UNDER 20M3. PROHIBITION OF UPSTREAM FISHING AT WATER LEVELS BELOW 20M3

På grunn av stor fare for krøking av fisk ved lav vannstand forbys oppstrøms fiske ved vannstand under 20m3 på glb sine sider for Aagaardselva. Forbudet gjelder i «renna» fra utløpet av Gressbakken til pynten på oversiden av Muren.

Due to the high risk of hooking of fish at low water levels, upstream fishing is prohibited at water levels below 20m3 on Glbs pages for Aagaard river. The ban applies in the stream from the outlet of Gressbakken to the headland upstream Muren

Les hele saken...
 Parkering til langhølen og gressbakken motsatt

Det har nå ved flere anledninger vært fiskere som har snudd eller parkert på nyetablert og raket område fra låven og ned mot bolighuset på sidene av veien. Dette er strengt forbudt, og blir synderen tatt vil han/hun bli uønsket for fiske på grunneiers eiendom.

Les hele saken...
 Fang og slipp av laks 2018

Grunnet noe uforsvarlig utsetting av laks i Glomma og Aagaardselva i 2017 vil vi påpeke nødvendigheten av riktig utsetting. Blir ikke dette fulgt kan fiskekortet bli inndratt i 10 dager ved første gangs foreteelse og fisker blir utestengt resten av sesongen hvis det skjer igjen.
Bilde skal ikke taes av utsatt laks hvis det går på bekostning av laksen.
Ved bildet er denne måten å foretrekke, selv om du ikke har hov.(se bilde) (Ps Fisken skal ikke ligge på land)


Les hele saken...
 Adgangskort under Sarpsfossen sesongen 2018

26. mai 2018) NGOFA minner om at fiskere som ønsker å fiske inne på Glomma Papps område øverst mot Sarpsfossen – det såkalte Stenbekk-området – må ha gyldig adgangskort.
Det er i år 2018 ferie på Glomma Papp fra og med uke 30 til og med uke 32. Det vil i dette tidsrommet ikke være mulig å få nye adgangskort, respekter dette.


Les hele saken...
 (2018) Fiskeutstyret skal være tilpasset laksefiske

(24. mai 2018) NGOFA ønsker velkommen til laksefiske i Aagaardselva og Glomma men ber samtidig fiskerne om å stille med solid fiskeutstyr. Det skal være tilpasset tungt laksefiske og ikke ørretfiske.
Fiskere med for dårlig fiskeutstyr vil bli bortvist fra elvene, til fiskeutstyret er tilpasset laksefiske


Les hele saken...
 Excerpts of rules for fishing Glomma and Aagaard River 2018

Excerpts of rules and quota for fishing in Glomma and Aagaard River 2018.

Les hele saken...
  
       
    10 SISTE FANGSTER I ÅR

Ulf Andreassen
Ulf Andreassen
Fred Trondsen
Jim A. Olsen
Jim A. Olsen
Trygve Solstad
Ulf Andreassen
Frode Enger
Pål Strandli
Eskil Wilhelmsen
 
       
    GLOMMA:

Antall totalt: 50 (215,3 kg)
C&R: 43 (185,5 kg)
Uten fettfinne: 30 (142,9 kg)

 
    TOPP 10 I ÅR

11,5 kg - Fred Trondsen
9,1 kg - levert K C
8,6 kg - Kim Opstad-Elvegaard
8,3 kg - Rune Askautrud
8,3 kg - Rune Askautrud
8 kg - Jim A. Olsen
7,8 kg - Morten Pettersen
7 kg - Stig Hansen
7 kg - Fred Trondsen
6,8 kg - Morten Pettersen
 
       
    TOPP 10 SIDEN 2005

17,7 kg - Christer Hansen
15,5 kg - Tormod Svendsen
15,1 kg - Ansgar Gundersen
15 kg - Fred Trondsen
14,1 kg - Kim Johansen
13 kg - Lars Andre Johansen
13 kg - Morten Martiniussen
12 kg - Johnny Jensen
12 kg - Rune Askautrud
12 kg - Lars Andre Johansen
 
       
    AAGAARDSELVA:

Antall totalt: 48 (307,8 kg)
C&R: 32 (218,7 kg)
Uten fettfinne: 0 (0 kg)

 
    TOPP 10 I ÅR

15 kg - Arnt Helge Syrstad
11 kg - Jon Arild Ilebakke
10 kg - Kjell C Strand
10 kg - Kjell Kristiansen, Moss
10 kg - Zbigniew Piwowar
9,5 kg - Arnt Helge Syrstad
9,2 kg - Levert til A Ø
8,8 kg - Michael Jensen
8,5 kg - Kjell Larsen
8,5 kg - Lars Søder
 
       
    TOPP 10 SIDEN 2005

18 kg - Tor Fredrik Esplo
17,2 kg - Odin Bakkerud
17 kg - Tore Solgaard
15,7 kg - Stian Nicolaysen
15,5 kg - Stig O. Sætherbakken
15 kg - Ketil Edvardsen
15 kg - Arnt Helge Syrstad
14,5 kg - Ole Bastesen
14,5 kg - Daniel Lyczak
14,5 kg - Jack Olsen
 
       
    10 SISTE LINKER

Glb vannføring Glomma
Betal fiskeravgift
Fangstbørs Numedalslågen
Norske Lakseelver
Utne camping
Mandalselva
Gjenutsetting, slik gjør du
Stjørdalselva
Hvordan er været?
Namsen